openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r911547 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/li-test/product/index.html
Date Fri, 06 Jun 2014 07:22:44 GMT
Author: buildbot
Date: Fri Jun 6 07:22:43 2014
New Revision: 911547

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Jun 6 07:22:43 2014
@@ -1 +1 @@
-1600785
+1600815

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Jun 6 07:22:43 2014
@@ -1 +1 @@
-1600785
+1600815

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/index.html Fri Jun 6 07:22:43
2014
@@ -27,15 +27,15 @@ programų rinkiniais. Rinkinį galim
 nemokamai. <a href="/li-test/download" title="Download Apache OpenOffice">Gauti dabar</a>.
Rinkinį sudaro:</p>
 <p class="rfloatimg"><img alt="Apache OpenOffice?" src="/images/AOO_logos/orb.jpg"
/></p>
 <ul>
-<li class="product-writer "><a href="writer.html" title="Wordprocessor">Rašykle</a>
kuriami ir taisomi laiškų,
+<li class="product-writer "><a href="writer.html" title="Rašyklė">Rašykle</a>
kuriami ir taisomi laiškų,
   ataskaitų, dokumentų, tinklalapių tekstai bei piešiniai.</li>
-<li class="product-calc "><a href="calc.html" title="Spreadsheet">Skaičiuokle</a>
nagrinėjama skaičiuotėse
+<li class="product-calc "><a href="calc.html" title="Skaičiuoklė">Skaičiuokle</a>
nagrinėjama skaičiuotėse
   išdėstyta informacija, tvarkomi skaičiuotėse sudaryti sąrašai.</li>
-<li class="product-impress "><a href="impress.html" title="Presentation program">Pranešimų
rengykle</a> kuriami ir taisomi
+<li class="product-impress "><a href="impress.html" title="Skaidrinių pranešimų
rengyklė">Pranešimų rengykle</a> kuriami ir taisomi
   skaidrių rodymams, susitikimams, tinklalapiams skirti pranešimai.</li>
-<li class="product-draw "><a href="draw.html" title="Vector drawing tool">Braižykle</a>
kuriami ir taisomi brėžiniai,
+<li class="product-draw "><a href="draw.html" title="Vektorinė braižyklė">Braižykle</a>
kuriami ir taisomi brėžiniai,
   ryšių diagramos, logotipai.</li>
-<li class="product-base "><a href="base.html" title="Database">Duomenynų rengykle</a>
tvarkomi duomenynai, kuriamos
+<li class="product-base "><a href="base.html" title="Duomenynų rengyklė">Duomenynų
rengykle</a> tvarkomi duomenynai, kuriamos
   užklausos ir ataskaitos, rikiuojama informacija.</li>
 <li class="product-math "><a href="math.html" title="Mathematical function creator">Sprendykle</a>
kuriamos ir taisomos
   mokslinės formulės bei lygtys.</li>Mime
View raw message