openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1605392 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_volunteers.mdtext
Date Wed, 25 Jun 2014 13:36:06 GMT
Author: astepukonis
Date: Wed Jun 25 13:36:05 2014
New Revision: 1605392

URL: http://svn.apache.org/r1605392
Log:
CMS commit to ooo-site by astepukonis

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_volunteers.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_volunteers.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_volunteers.mdtext?rev=1605392&r1=1605391&r2=1605392&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_volunteers.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_volunteers.mdtext Wed Jun 25 13:36:05
2014
@@ -1,4 +1,4 @@
-Title:   Savanoriai
+Title:   Sudėtingą programinę įrangą plėtoja savanoriai?
 Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
      distributed with this work for additional information
@@ -16,8 +16,6 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
      specific language governing permissions and limitations
      under the License.
 
-##Sudėtingą programinę įrangą plėtoja savanoriai?
-
 „Apache OpenOffice“ plėtoja tik savanoriai. „Apache“ fondas neapmoka
plėtotojų ir vertėjų darbo, neperka kokybės užtikrinimo, rinkodaros, naudotojo
sąsajos kūrimo, aptarnavimo ir kitų paslaugų. Žinoma, mielai priimama [„Apache
Software Foundation“][1] skirta parama, kad būtų užtikrintas tarnybinių stočių
veikimas bei padengtos einamosios išlaidos. Tačiau pačią įrangą plėtoja
tik savanoriai.
 
 Kai kurie naudotojai nerimauja, išgirdę klausimą: ko verta nemokama programinė
įranga, kurią plėtoja savanoriai?Mime
View raw message