openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From r4z...@apache.org
Subject svn commit: r1621702 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/why/why_odf.mdtext
Date Mon, 01 Sep 2014 08:34:13 GMT
Author: r4zoli
Date: Mon Sep 1 08:34:12 2014
New Revision: 1621702

URL: http://svn.apache.org/r1621702
Log:
test-hu translation update

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/why/why_odf.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/why/why_odf.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/why/why_odf.mdtext?rev=1621702&r1=1621701&r2=1621702&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/why/why_odf.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/why/why_odf.mdtext Mon Sep 1 08:34:12 2014
@@ -1,4 +1,4 @@
-Title:   Reading ODF Documents (*.odt, *.ods, *.odp) with Apache OpenOffice
+Title:   ODF dokumentumok kezelése (*.odt, *.ods, *.odp) az Apache OpenOffice programmal
 Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
      distributed with this work for additional information
@@ -16,38 +16,34 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
      specific language governing permissions and limitations
      under the License.
 
-![Why Apache OpenOffice: OpenDocument Format](/why/images/shell.png) # {.rfloatimg}
+![Miért az Apache OpenOffice: a nyílt dokumentum formátum (OpenDocument Format -
ODF)](/why/images/shell.png) # {.rfloatimg}
 
-##"Windows cannot open this file"
+##"A Windows nem tudja megnyitni a fájlt"
 
-Does this look familiar?
+Ismerősnek tűnik?
 
-When you try to open an ODF (Open Document Format) document, but you have no application
installed that 
-understands ODF, then Windows gives you the above dialog box and offers to show you other
applications that can read ODF.
+Ha ODF (Nyílt Dokumentum Formátum - Open Document Format) dokumentumot kíván
megnyitni, de nincs telepítve olyan alkalmazás a gépére, ami kezelné ezt a
formátumot, a Windows a fenti üzenetet jeleníti meg és felkínálja, hogy
válasszon a további alkalmazások közül, amelyek esetleg kezelhetik az ODF formátumot.
 
-If this happened to you, then we can help. Apache OpenOffice is the award-winning, free
office suite that can read ODF documents, as well as Microsoft documents.
+Amennyiben ez történt Önnel, mi tudunk segíteni. Az Apache OpenOffice díjnyertes,
ingyenes irodai programcsomag, mely egyaránt kezeli az ODF dokumentumokat és a Microsoft
dokumentumokat is.
 
-##What are ODF documents?
+##Mik azok az ODF dokumentumok?
 
-ODF is an ISO International Standard format for office documents, created in 2006. ODF files
have the following file extensions:
+Az ODF egy 2006-ban megalkotott nemzetközi ISO szabvány formátum irodai dokumentumokhoz.
Az ODF fájlok a következő kiterjesztéssel rendelkeznek:
 
-- *.odt (word processor documents)
-- *.ods (spreadsheet documents)
-- *.odp (presentation documents)
+- *.odt (szövegszerkesztővel létrehozott dokumentum)
+- *.ods (táblázatkezelővel létrehozott dokumentum)
+- *.odp (jelentéskészítővel létrehozott dokumentum)
 
-The advantage of ODF is that it is not tied to any one office application suite. It is an
open standard that any company can implement in their software. 
-OpenOffice uses ODF format as its default document format. Most other word processors, of
recent vintage, also have the ability to import and export ODF.
+Az ODF előnye, hogy semmilyen irodai alkalmazáscsomaghoz nincs kötve. Ez egy nyílt
szabvány melyet bármely cég beépíthet saját szoftverébe. 
+Az OpenOffice az ODF formátumot alapbeállításként használja. Ma már
számos más szövegszerkesztő is rendelkezik az ODF formátum importálási
és exportálási képességével.
 
-##Apache OpenOffice
+##Az Apache OpenOffice
 
-Apache OpenOffice is the leading open-source office software suite for word processing, spreadsheets,
presentations, graphics, databases and more. It is 
-published by the non-profit Apache Software Foundation. OpenOffice is available in many
languages and works on all common computers. OpenOffice can work with 
-ODF documents as well as documents from other common office software packages. It can be
downloaded and used completely free of charge for any purpose.
+Az Apache OpenOffice a vezető nyílt forrású irodai szoftvercsomag, mely használható
szövegszerkesztésre, táblázatkezelésre, jelentéskészítésre, grafikai
munkákra, adatbáziskezelésre és sok minden másra is. A nonprofit Apache Szoftver
Alapítvány (Apache Software Foundation) kiadásában jelenik meg. Számos nyelven
elérhető és minden átlagos felhasználású számítógépen futtatható.
Az OpenOffice képes az ODF dokumentumok kezelésére, akárcsak a többi, ismert
programcsomag által létrehozott fájlokkal való munkára. Teljesen ingyen, bármilyen
célra szabadon letölthető és használható.
 
-If you want to read more about Apache OpenOffice, you can look [here](/test-hu/why/).
+Ha többet akar tudni az Apache OpenOffice programról, [ide kattintva](/test-hu/why/)
tájékozódhat.
 
-##So what do I need to do to read my ODF document?
+##Mit kell tennem, hogy használni tudjam az ODF dokumentumaimat?
 
-[Download Apache OpenOffice](/download) and install it on your machine. It only takes a
few minutes to download and install. Once you have it installed you 
-will be able to read and write ODF documents. 
+[Töltse le az Apache OpenOffice programot](/download) és telepítse számítógépére.
Ez csupán néhány percet vesz igénybe. Telepítés után Ön képes lesz
az ODF dokumentumok olvasására és írására egyaránt.
 Mime
View raw message