openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1629031 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.mdtext
Date Thu, 02 Oct 2014 17:54:49 GMT
Author: astepukonis
Date: Thu Oct  2 17:54:49 2014
New Revision: 1629031

URL: http://svn.apache.org/r1629031
Log:
Translation improved.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.mdtext?rev=1629031&r1=1629030&r2=1629031&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.mdtext Thu Oct  2 17:54:49 2014
@@ -24,7 +24,7 @@ leidybos centro.
 
 Programą lengva naudoti ne tik paprastoms užduotims, pavyzdžiui,
 glaustiems priminimams užsirašyti, bet ir sudėtingoms, pavyzdžiui,
-rengiant knygas su turiniais, diagramomis ir rodyklėmis. „Rašykle“
+rengiant knygas su turiniais, diagramomis ir rodyklėmis. Rašykle
 sukurtiems tekstams suteikiama puiki išvaizda.
 
 Vedikliais šalinami nereikalingi rūpesčiai, kuriant laiškų, faksogramų,
@@ -33,7 +33,7 @@ sudėtingesnes užduotis, pavyzdž
 Žinoma, naudotojas gali kurti ir savo ruošinius, arba [gauti ruošinių][1]
 iš plėtinių saugyklos.
 
-Stiliai ir formavimas leidžia naudotis ypatingomis stiliaus puslapių galimybėmis.
+Stiliavimas ir formavimas leidžia naudotis ypatingomis stiliaus puslapių galimybėmis.
 
 Savitaisos žodynu tiesiogiai taisomos klaidos: rašomas tekstas tikrinamas
 iškart, klaviatūra renkant ženklus. Tame pačiame rašyklės dokumente
@@ -42,7 +42,7 @@ galima vartoti kelias skirtingas kalbas.
 Naudojant žodžių baigimą, mažėja darbo klaviatūra: renkant tekstą,
 savaime siūlomi tinkamiausi žodžiai ir frazės.
 
-Teksto kadrais ir siejimu vykdomos rašomo stalo leidybos užduotys,
+Teksto kadrais ir siejimu vykdomos rašomojo stalo leidybos užduotys,
 naujienų grupių laiškus, lankstinukus ir ir kitus dokumentus kuriant ir
 maketuojant pagal kiekvieno naudotojo poreikius.
 
@@ -61,7 +61,7 @@ rodomos skirtingomis spalvomis, nurodant
 Pasitelktus HTML eksportavimą, dokumentai skelbiami žiniatinklyje,
 arba viešinami vikipedijose eksportuojant „MediaWiki“ forma.
 Užtikrinant, kad skaitytojas dokumentą matytų tokį, kokį paruošė
-dokumento autorius, naudojama nešiojamojo dokumento forma
+dokumento rašytojas, naudojama nešiojamojo dokumento forma
 (.pdf). „Apache OpenOffice“ PDF eksportavimo priemonė apima
 gausybę formavimo ir apsaugos nuostatų, PDF bylos pritaikomos
 daugybei skirtingų scenarijų, įskaitant ISO standarto bylas PDF/A.Mime
View raw message