openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1629032 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.mdtext
Date Thu, 02 Oct 2014 17:57:54 GMT
Author: astepukonis
Date: Thu Oct  2 17:57:54 2014
New Revision: 1629032

URL: http://svn.apache.org/r1629032
Log:
Translation improved.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.mdtext?rev=1629032&r1=1629031&r2=1629032&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.mdtext Thu Oct  2 17:57:54 2014
@@ -33,7 +33,7 @@ sudėtingesnes užduotis, pavyzdž
 Žinoma, naudotojas gali kurti ir savo ruošinius, arba [gauti ruošinių][1]
 iš plėtinių saugyklos.
 
-Stiliavimas ir formavimas leidžia naudotis ypatingomis stiliaus puslapių galimybėmis.
+Stiliavimas ir formavimas leidžia naudotis ypatingomis stiliuotų puslapių galimybėmis.
 
 Savitaisos žodynu tiesiogiai taisomos klaidos: rašomas tekstas tikrinamas
 iškart, klaviatūra renkant ženklus. Tame pačiame rašyklės dokumenteMime
View raw message