openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r924434 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/product/writer.html
Date Thu, 02 Oct 2014 17:59:37 GMT
Author: buildbot
Date: Thu Oct 2 17:59:36 2014
New Revision: 924434

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Oct 2 17:59:36 2014
@@ -1 +1 @@
-1629031
+1629032

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Oct 2 17:59:36 2014
@@ -1 +1 @@
-1629031
+1629032

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.html Thu Oct 2 17:59:36 2014
@@ -35,7 +35,7 @@ darbotvarkių, protokolų ir kitokiu
 sudėtingesnes užduotis, pavyzdžiui, rengiant daugkartinius laiškus.
 Žinoma, naudotojas gali kurti ir savo ruošinius, arba <a href="http://templates.openoffice.org"
title="Download Apache OpenOffice Templates">gauti ruošinių</a>
 iš plėtinių saugyklos.</p>
-<p>Stiliavimas ir formavimas leidžia naudotis ypatingomis stiliaus puslapių galimybėmis.</p>
+<p>Stiliavimas ir formavimas leidžia naudotis ypatingomis stiliuotų puslapių
galimybėmis.</p>
 <p>Savitaisos žodynu tiesiogiai taisomos klaidos: rašomas tekstas tikrinamas
 iškart, klaviatūra renkant ženklus. Tame pačiame rašyklės dokumente
 galima vartoti kelias skirtingas kalbas.</p>Mime
View raw message