openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r931663 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/index.html
Date Sat, 06 Dec 2014 16:32:00 GMT
Author: buildbot
Date: Sat Dec 6 16:32:00 2014
New Revision: 931663

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Dec 6 16:32:00 2014
@@ -1 +1 @@
-1643292
+1643550

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Dec 6 16:32:00 2014
@@ -1 +1 @@
-1643292
+1643550

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html Sat Dec 6 16:32:00 2014
@@ -23,19 +23,19 @@
   
   <h1 class="title">Kodėl „Apache OpenOffice“?</h1>
   <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl „Apache OpenOffice“?" src="/images/AOO_logos/orb.jpg"
/></p>
-<p>„Apache OpenOffice“ – tai pasaulyje pirmaujantis atvirųjų raštinės
programų rinkinys, skirtas tekstams, skaičiavimo lentelėms, skaidriniams pranešimams,
piešiniams, duomenynams ir kitiems dokumentams. Išverstas į daugelį kalbų,
veikia visuose plačiai naudojamuose kompiuteriuose. Duomenis saugoja tarptautinio atvirojo
standarto forma, skaito ir rašo kitų žinomų raštinės programų bylas.
Galima gauti nemokamai ir naudoti visais tikslais.</p>
+<p>„Apache OpenOffice“ – tai pasaulyje pirmaujantis atvirųjų raštinės
programų rinkinys, skirtas tekstams, skaičiavimo lentelėms, skaidriniams pranešimams,
piešiniams, duomenynams ir kitiems dokumentams. Išverstas į daugelį kalbų,
veikia visuose plačiai naudojamuose kompiuteriuose. Duomenis saugoja tarptautinio atvirojo
standarto forma, skaito ir rašo kitų žinomų raštinės programų bylas.
Galima gauti nemokamai ir naudoti visais rašto tikslais.</p>
 <ul>
 <li>
 <p><a href="why_great.html">Kokybiška</a></p>
-<p>„Apache OpenOffice“ – tai virš 20 metų trunkančio programavimo
rezultatas. Nuo pat pradžių rinkinys kurtas vientisai, todėl pasižymi nuoseklumu,
kurio kitos žinomos programos stokoja. Visiškai atvira rinkinio plėtosena reiškia,
kad pranešti apie riktus, prašyti naujų priemonių, arba tiesiogiai dalyvauti tobulinant
programas gali visi naudotojai. Rezultatas: šiandien „Apache OpenOffice“ siūlo
viską, ko naudotojai tikisi iš raštinės programų rinkinio – taip, kaip
naudotojai tikisi.</p>
+<p>„Apache OpenOffice“ – tai virš 20 metų trunkančio programavimo
rezultatas. Nuo pat pradžių rinkinys kurtas vientisai, todėl pasižymi nuoseklumu,
kurio kitos žinomos programos stokoja. Visiškai atvira rinkinio plėtosena reiškia,
kad pranešti apie riktus, prašyti naujų priemonių, arba tiesiogiai dalyvauti tobulinant
programas gali visi naudotojai. Rezultatas: šiandien „Apache OpenOffice“ siūlo
viską, ko naudotojai tikisi iš raštinės programų rinkinio – ir taip, kaip
naudotojai tikisi.</p>
 </li>
 <li>
 <p><a href="why_easy.html">Paprasta</a></p>
-<p>Išmokti naudotis „Apache OpenOffice“ yra paprasta. O jei naudotojas
jau įvaldęs kurį nors kitą raštinės programų paketą, su „Apache
OpenOffice“ dirbti galės iškart. Didelė tikimybė, kad vertėjų bendruomenė
jau pasirūpino, kad „Apache OpenOffice“ naudotojui būtų pasiekiamas gimtąja
kalba. Ir ne bėda, jei bylos sukurtos kita raštinės programa – „Apache
OpenOffice“ bylas greičiausiai perskaitys.</p>
+<p>Išmokti naudotis „Apache OpenOffice“ yra paprasta. O jei naudotojas
jau įvaldęs kurį nors kitą raštinės programų paketą, su „Apache
OpenOffice“ dirbti galės iškart. Vertėjų bendruomenė jau pasirūpino,
kad „Apache OpenOffice“ naudotojui būtų pasiekiamas lietuvių kalba. Ir
ne bėda, jei bylos sukurtos kita raštinės programa – „Apache OpenOffice“
bylas greičiausiai perskaitys.</p>
 </li>
 <li>
 <p><a href="why_free.html">Nemokama</a></p>
-<p>Šauniausia – tai, kad „Apache OpenOffice“ galima gauti ir naudoti
nemokamai. Rinkinys platinamas pagal „Apache 2.0“ licenciją. Vadinasi, jį
galima naudoti visais tikslais – namuose, verslo įmonėse, švietimo ir viešojo
administravimo įstaigose. Galima diegti neribotame skaičiuje kompiuterių. Galima
kopijuoti ir dalinti šeimos nariams, draugams, bendramoksliams, bendradarbiams – visiems,
kam tik norima.</p>
+<p>Šauniausia – tai, kad „Apache OpenOffice“ galima gauti ir naudoti
nemokamai. Rinkinys platinamas pagal „Apache 2.0“ licenciją. Vadinasi, jį
galima naudoti visur: namuose, verslo įmonėse, švietimo ir viešojo administravimo
įstaigose. Galima diegti neribotame skaičiuje kompiuterių. Galima kopijuoti ir dalinti
šeimos nariams, draugams, bendramoksliams, bendradarbiams – visiems, kam tik norima.</p>
 </li>
 </ul>
 <h2 id="kur-siuo-metu-naudojamas-apache-openoffice">Kur šiuo metu naudojamas „Apache
OpenOffice“?</h2>Mime
View raw message