openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1657343 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/participate/contact.html
Date Wed, 04 Feb 2015 17:54:19 GMT
Author: astepukonis
Date: Wed Feb 4 17:54:18 2015
New Revision: 1657343

URL: http://svn.apache.org/r1657343
Log:
Edited text.

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/participate/contact.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/participate/contact.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/participate/contact.html?rev=1657343&r1=1657342&r2=1657343&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/participate/contact.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/participate/contact.html Wed Feb 4 17:54:18 2015
@@ -25,7 +25,7 @@
    <td>Naudotojo sąsajos, žinyno, tinklavietės, žodynų ir plėtinių
lietuvinimas ir priežiūra<br>
    </td>
    <td>2013–</td>
-   <td>Nuo 4-osios „Apache OpenOffice“ laidos lietuvina naudotojo sąsają
ir žinyną, verčia ir prižiūri lietuviškąją <a href="http://www.openoffice.org/lt/"
title="„Apache OpenOffice“ lietuviškai">tinklavietę</a>, dokumentuoja
klaidas „Apache OpenOffice“ riktų registre <a href="https://issues.apache.org/ooo/"
title="Riktų registras „Bugzilla“">„Bugzilla“</a>, <a href="http://extensions.openoffice.org/"
title="„Apache OpenOffice“ plėtiniai">plėtinių</a> tinkavietėje
prižiūri lietuvių kalbos rašto patikros ir skiemenavimo <a href="http://extensions.openoffice.org/en/project/lithuanian-spellcheck-and-hyphenation-dictionaries"
title="Lietuvių kalbos rašto patikros ir skiemenavimo žodynai">žodynus</a>
bei lietuviškąją skaitmenų perrašymo skaitvardžiais ir valiutų pavadinimais
priemonės <a href="http://extensions.openoffice.org
 /en/project/numbertext-lithuanian-numbertext-lietuviskai" title="NumberText in Lithuanian
/ „NumberText“ lietuviškai">„NumberText“</a> laidą.</td>
+   <td>Nuo 4-osios „Apache OpenOffice“ laidos lietuvina naudotojo sąsają
ir žinyną, verčia ir prižiūri lietuviškąją <a href="http://www.openoffice.org/lt/"
title="„Apache OpenOffice“ lietuviškai">tinklavietę</a>, dokumentuoja
klaidas riktų registre <a href="https://issues.apache.org/ooo/" title="Riktų registras
„Bugzilla“">„Bugzilla“</a>, <a href="http://extensions.openoffice.org/"
title="„Apache OpenOffice“ plėtiniai">plėtinių</a> tinkavietėje
prižiūri lietuvių kalbos rašto patikros ir skiemenavimo <a href="http://extensions.openoffice.org/en/project/lithuanian-spellcheck-and-hyphenation-dictionaries"
title="Lietuvių kalbos rašto patikros ir skiemenavimo žodynai">žodynus</a>
bei lietuviškąją skaitmenų perrašymo skaitvardžiais ir valiutų pavadinimais
priemonės <a href="http://extensions.openoffice.org/en/project/numbertext-lithuan
 ian-numbertext-lietuviskai" title="NumberText in Lithuanian / „NumberText“ lietuviškai">„NumberText“</a>
laidą.</td>
    <td>
    <a href="mailto:astepukonis@apache.org" title="Spustelėjus siųsti el. laišką">astepukonis@apache.org</a></td>
   </tr>Mime
View raw message