openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r939119 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/why_compliance.html
Date Thu, 05 Feb 2015 15:54:58 GMT
Author: buildbot
Date: Thu Feb 5 15:54:57 2015
New Revision: 939119

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_compliance.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Feb 5 15:54:57 2015
@@ -1 +1 @@
-1657608
+1657613

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Feb 5 15:54:57 2015
@@ -1 +1 @@
-1657608
+1657613

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_compliance.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_compliance.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_compliance.html Thu Feb 5 15:54:57
2015
@@ -33,7 +33,7 @@
 <p>Rūpestis – neišgalvotas. Kaip BSA aršiai gina komercinius savo narių
interesus, taip <a href="http://www.softwarefreedom.org/news/2009/dec/14/busybox-gpl-lawsuit/">rezonansiniais
ieškiniais prieš dideles korporacijas</a> „Software Freedom Law Center“
(SFLC) gina bendrąją viešąją licenciją (GPL). Savo <a href="http://www.fsf.org/bulletin/2012/fall/why-gpl-compliance-work-matters">2012
m. lapkričio pranešime</a> „Free Software Foundation“ (FSF) rašo
apie plečiamą „aktyvų licencijų vykdymą“.</p>
 <p>Vadinasi, atitikties sąnaudos, pasitelkus pirminius priverstinio viešumo tekstus,
nuosavybinės programinės įrangos naudojimo sąnaudas netgi viršija, kadangi
įmonė rizikuoja būti priversta padaryti viešai prieinamą pirminį savo nuosavybinio
gaminio tekstą, leisdama juo naudotis laisvai ir nemokamai. Siekiant švelninti šią
riziką, imamasi papildomo darbuotojų švietimo, papildomų patikros procedūrų,
papildomų vidinių auditų – rūpesčių tik daugėja. Tad naudojant priverstinio
viešumo programinę įrangą, atitikties sąnaudos įmonėje auga. Ši aplinkybė
nebūtinai yra neigiama. Svarbu įsidėmėti, jog naudojant atvirąją programinę
įrangą pagal priverstinio viešumo licencijas, gali rastis papildomų išlaidų.</p>
 <h2 id="apache-pranasumas">„Apache“ pranašumas</h2>
-<p>Ne visos atvirosios programinės įrangos licencijos yra priverstinio viešumo
licencijos. Ne visos yra virusinio pobūdžio, didinančio įmonių riziką. Atvirosioms
licencijoms priklauso ir vadinamosios „nuolaidžiosios“ licencijos, kurios yra
tinkamesnės naudoti įmonėse. Šios licencijos apima Masačusetso technologijos
instituto (MIT) ir Barklio programinės įrangos platinimo (BSD) licencijas, podraug ir
<a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">„Apache“ programinės
įrangos licenciją 2.0</a>, taikomą „Apache OpenOffice“ rinkiniui.</p>
+<p>Ne visos atvirosios programinės įrangos licencijos yra priverstinio viešumo
licencijos. Ne visos yra virusinio pobūdžio, didinančio įmonių riziką. Atvirosioms
licencijoms priklauso ir vadinamosios „nuolaidžiosios“ licencijos, kurios yra
tinkamesnės naudoti įmonėse. Šios licencijos apima Masačusetso technologijos
instituto (MIT) ir Barklio programinės įrangos platinimo (BSD) licencijas, podraug ir
<a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">„Apache“ licenciją
2.0</a>, taikomą „Apache OpenOffice“ rinkiniui.</p>
 <p>Kaip ir kitos atvirosios programinės įrangos licencijos, „Apache“
licencija leidžia programinę įrangą kopijuoti ir platinti be jokių licencinių
arba autorinių mokesčių. Būdama nuolaidžioji, licencija kartu leidžia ruošti
ir platinti išvestinius gaminius, nereikalaudama, kad pirminis tekstas būtų padarytas
viešai prieinamas. Vadinasi, naikinamos BSA, SFLC ir FSF rizikos, o atitikties sąnaudos
verslui – ženkliai mažinamos.</p>
 <p><i>„The Apache Software Foundation“ susilaiko nuo siūlymų
arba raginimų teikti pirmenybę kuriai nors programinės įrangos licencijai arba
licencijų šeimai.</i></p>
  </div>Mime
View raw message