openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1664320 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext
Date Thu, 05 Mar 2015 12:04:12 GMT
Author: astepukonis
Date: Thu Mar 5 12:04:11 2015
New Revision: 1664320

URL: http://svn.apache.org/r1664320
Log:
Edited grammar.

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext?rev=1664320&r1=1664319&r2=1664320&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext Thu Mar 5 12:04:11 2015
@@ -23,17 +23,17 @@ nemokamai. [Gauti dabar][1]. Rinkinyje:
 
 ![Apache OpenOffice?](/images/AOO_logos/orb.jpg) # {.rfloatimg}
 
- - [Rašykle](writer.html "Tekstų rengimo priemonė") kuriami ir taisomi laiškų,
-  ataskaitų, dokumentų, tinklalapių tekstai bei piešiniai. # { .product-writer
}
- - [Skaičiuokle](calc.html "Lentelinio skaičiavimo priemonė") nagrinėjama skaičiuotėse
-   išdėstyta informacija, tvarkomi skaičiuotėse sudaryti sąrašai. # {
.product-calc }
- - [Pranešimų rengykle](impress.html "Skaidrinių pranešimų rengimo priemonė")
kuriami ir taisomi
-  skaidrių rodymams, susitikimams, tinklalapiams skirti pranešimai. # { .product-impress
}
- - [Braižykle](draw.html "Vektorinio braižymo priemonė") kuriami ir taisomi brėžiniai,
-   ryšių diagramos, logotipai. # { .product-draw }
- - [Duomenynų rengykle](base.html "Duomenynų rengimo priemonė") tvarkomi duomenynai,
kuriamos
-   užklausos ir ataskaitos, rikiuojama informacija. # { .product-base }
- - [Matematikos rašykle](math.html "Matematinių funkcijų rašymo priemonė")
kuriamos ir taisomos
+ - [rašykle](writer.html "Tekstų rengimo priemonė") kuriami ir taisomi laiškų,
+  ataskaitų, dokumentų, tinklalapių tekstai bei piešiniai; # { .product-writer
}
+ - [skaičiuokle](calc.html "Lentelinio skaičiavimo priemonė") nagrinėjama skaičiuotėse
+   išdėstyta informacija, tvarkomi skaičiuotėse sudaryti sąrašai; # {
.product-calc }
+ - [pranešimų rengykle](impress.html "Skaidrinių pranešimų rengimo priemonė")
kuriami ir taisomi
+  skaidrių rodymams, susitikimams, tinklalapiams skirti pranešimai; # { .product-impress
}
+ - [braižykle](draw.html "Vektorinio braižymo priemonė") kuriami ir taisomi brėžiniai,
+   ryšių diagramos, logotipai; # { .product-draw }
+ - [duomenynų rengykle](base.html "Duomenynų rengimo priemonė") tvarkomi duomenynai,
kuriamos
+   užklausos ir ataskaitos, rikiuojama informacija; # { .product-base }
+ - [matematikos rašykle](math.html "Matematinių funkcijų rašymo priemonė")
kuriamos ir taisomos
   mokslinės formulės bei lygtys. # { .product-math }
 
 ## Kodėl „Apache OpenOffice“? #{ .why }
@@ -42,42 +42,41 @@ nemokamai. [Gauti dabar][1]. Rinkinyje:
 
 - [„Apache OpenOffice“ istorija][2] tęsiasi jau 20 metų, per kuriuos sukurtas
  brandus ir veiksmingas programinės įrangos rinkinys;
-- Milijonai naudotojų;
-- Rinkinį rekomenduoja [nepriklausomi vertintojai][3] iš viso pasaulio;
+- milijonai naudotojų;
+- rinkinį rekomenduoja [nepriklausomi vertintojai][3] iš viso pasaulio;
 - „Apache OpenOffice“ plėtojamas visiškai atvirai, nieko neslepiant,
  todėl gali kliautis tik savo geru vardu.
 
 „Apache OpenOffice“ – paprastas:
 
-- Savo išvaizda ir veiksena rinkinys atrodo savas, jį iškart gali naudoti kiekvienas,
+- savo išvaizda ir veiksena rinkinys atrodo savas, jį iškart gali naudoti kiekvienas,
  anksčiau dirbęs su panašiomis kitų gamintojų programomis;
-- Pereiti prie „Apache OpenOffice“ yra paprasta – rinkinys skaito visas kitų
+- pereiti prie „Apache OpenOffice“ yra paprasta – rinkinys skaito visas kitų
  panašių programų bylas;
-- Rinkinys išverstas į lietuvių ir daugybę kitų [kalbų][4];
+- rinkinys išverstas į lietuvių ir daugybę kitų [kalbų][4];
 - „Apache OpenOffice“ aptarnauja pasaulinė draugiškų savanorių bendruomenė,

  mielai gelbstinti ir naujokams, ir žinovams.
 
 „Apache OpenOffice“ – nemokamas:
 
 - „Apache OpenOffice“ galima gauti nemokamai be jokių licencinių mokesčių;
-- Galima diegti neribotame skaičiuje asmeninių kompiuterių (PC);
-- Galima naudoti visais tikslais – namuose, švietimo, valdžios, viešojo
+- galima diegti neribotame skaičiuje asmeninių kompiuterių (PC);
+- galima naudoti visais tikslais – namuose, švietimo, valdžios, viešojo
  administravimo įstaigose, verslo įmonėse ir t.t.;
-- Galima dalinti nemokamas kopijas Å¡eimos nariams, draugams,
+- galima dalinti nemokamas kopijas Å¡eimos nariams, draugams,
  bendramoksliams, bendradarbiams ir kt.
 
 „Apache OpenOffice“ atitinka tarptautinius standartus:
 
-- Pirmasis pasaulyje programinės įrangos rinkinys, savo vidine bylų forma pasirinkęs
+- pirmasis pasaulyje programinės įrangos rinkinys, savo vidine bylų forma pasirinkęs
  [OASIS][6] [atvirojo dokumento formą][7] (ISO/IEC 26300).
 
 ### [Sužinoti daugiau][8] arba [išmėginti dabar][1]!
 
-
 [1]: /lt/download "Download Apache OpenOffice"
 [2]: /about_us/milestones.html
 [3]: reviews.html
 [4]: /projects/native-lang.html
 [6]: http://www.oasis-open.org/
 [7]: http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office
-[8]: /lt/why/
+[8]: /lt/why/
\ No newline at end of fileMime
View raw message