openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r942420 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/product/index.html
Date Thu, 05 Mar 2015 12:06:16 GMT
Author: buildbot
Date: Thu Mar 5 12:06:16 2015
New Revision: 942420

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Mar 5 12:06:16 2015
@@ -1 +1 @@
-1663093
+1664320

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Mar 5 12:06:16 2015
@@ -1 +1 @@
-1663093
+1664320

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.html Thu Mar 5 12:06:16 2015
@@ -27,17 +27,17 @@ programų rinkiniais. Rinkinį galim
 nemokamai. <a href="/lt/download" title="Download Apache OpenOffice">Gauti dabar</a>.
Rinkinyje:</p>
 <p class="rfloatimg"><img alt="Apache OpenOffice?" src="/images/AOO_logos/orb.jpg"
/></p>
 <ul>
-<li class="product-writer "><a href="writer.html" title="Tekstų rengimo priemonė">Rašykle</a>
kuriami ir taisomi laiškų,
-  ataskaitų, dokumentų, tinklalapių tekstai bei piešiniai.</li>
-<li class="product-calc "><a href="calc.html" title="Lentelinio skaičiavimo priemonė">Skaičiuokle</a>
nagrinėjama skaičiuotėse
-   išdėstyta informacija, tvarkomi skaičiuotėse sudaryti sąrašai.</li>
-<li class="product-impress "><a href="impress.html" title="Skaidrinių pranešimų
rengimo priemonė">Pranešimų rengykle</a> kuriami ir taisomi
-  skaidrių rodymams, susitikimams, tinklalapiams skirti pranešimai.</li>
-<li class="product-draw "><a href="draw.html" title="Vektorinio braižymo priemonė">Braižykle</a>
kuriami ir taisomi brėžiniai,
-   ryšių diagramos, logotipai.</li>
-<li class="product-base "><a href="base.html" title="Duomenynų rengimo priemonė">Duomenynų
rengykle</a> tvarkomi duomenynai, kuriamos
-   užklausos ir ataskaitos, rikiuojama informacija.</li>
-<li class="product-math "><a href="math.html" title="Matematinių funkcijų
rašymo priemonė">Matematikos rašykle</a> kuriamos ir taisomos
+<li class="product-writer "><a href="writer.html" title="Tekstų rengimo priemonė">rašykle</a>
kuriami ir taisomi laiškų,
+  ataskaitų, dokumentų, tinklalapių tekstai bei piešiniai;</li>
+<li class="product-calc "><a href="calc.html" title="Lentelinio skaičiavimo priemonė">skaičiuokle</a>
nagrinėjama skaičiuotėse
+   išdėstyta informacija, tvarkomi skaičiuotėse sudaryti sąrašai;</li>
+<li class="product-impress "><a href="impress.html" title="Skaidrinių pranešimų
rengimo priemonė">pranešimų rengykle</a> kuriami ir taisomi
+  skaidrių rodymams, susitikimams, tinklalapiams skirti pranešimai;</li>
+<li class="product-draw "><a href="draw.html" title="Vektorinio braižymo priemonė">braižykle</a>
kuriami ir taisomi brėžiniai,
+   ryšių diagramos, logotipai;</li>
+<li class="product-base "><a href="base.html" title="Duomenynų rengimo priemonė">duomenynų
rengykle</a> tvarkomi duomenynai, kuriamos
+   užklausos ir ataskaitos, rikiuojama informacija;</li>
+<li class="product-math "><a href="math.html" title="Matematinių funkcijų
rašymo priemonė">matematikos rašykle</a> kuriamos ir taisomos
   mokslinės formulės bei lygtys.</li>
 </ul>
 <h2 class="why " id="kodel-apache-openoffice">Kodėl „Apache OpenOffice“?</h2>
@@ -45,33 +45,33 @@ nemokamai. <a href="/lt/download" title=
 <ul>
 <li><a href="/about_us/milestones.html">„Apache OpenOffice“ istorija</a>
tęsiasi jau 20 metų, per kuriuos sukurtas
  brandus ir veiksmingas programinės įrangos rinkinys;</li>
-<li>Milijonai naudotojų;</li>
-<li>Rinkinį rekomenduoja <a href="reviews.html">nepriklausomi vertintojai</a>
iš viso pasaulio;</li>
+<li>milijonai naudotojų;</li>
+<li>rinkinį rekomenduoja <a href="reviews.html">nepriklausomi vertintojai</a>
iš viso pasaulio;</li>
 <li>„Apache OpenOffice“ plėtojamas visiškai atvirai, nieko neslepiant,
  todėl gali kliautis tik savo geru vardu.</li>
 </ul>
 <p>„Apache OpenOffice“ – paprastas:</p>
 <ul>
-<li>Savo išvaizda ir veiksena rinkinys atrodo savas, jį iškart gali naudoti
kiekvienas,
+<li>savo išvaizda ir veiksena rinkinys atrodo savas, jį iškart gali naudoti
kiekvienas,
  anksčiau dirbęs su panašiomis kitų gamintojų programomis;</li>
-<li>Pereiti prie „Apache OpenOffice“ yra paprasta – rinkinys skaito
visas kitų
+<li>pereiti prie „Apache OpenOffice“ yra paprasta – rinkinys skaito
visas kitų
  panašių programų bylas;</li>
-<li>Rinkinys išverstas į lietuvių ir daugybę kitų <a href="/projects/native-lang.html">kalbų</a>;</li>
+<li>rinkinys išverstas į lietuvių ir daugybę kitų <a href="/projects/native-lang.html">kalbų</a>;</li>
 <li>„Apache OpenOffice“ aptarnauja pasaulinė draugiškų savanorių
bendruomenė, 
  mielai gelbstinti ir naujokams, ir žinovams.</li>
 </ul>
 <p>„Apache OpenOffice“ – nemokamas:</p>
 <ul>
 <li>„Apache OpenOffice“ galima gauti nemokamai be jokių licencinių
mokesčių;</li>
-<li>Galima diegti neribotame skaičiuje asmeninių kompiuterių (PC);</li>
-<li>Galima naudoti visais tikslais – namuose, švietimo, valdžios, viešojo
+<li>galima diegti neribotame skaičiuje asmeninių kompiuterių (PC);</li>
+<li>galima naudoti visais tikslais – namuose, švietimo, valdžios, viešojo
  administravimo įstaigose, verslo įmonėse ir t.t.;</li>
-<li>Galima dalinti nemokamas kopijas Å¡eimos nariams, draugams,
+<li>galima dalinti nemokamas kopijas Å¡eimos nariams, draugams,
  bendramoksliams, bendradarbiams ir kt.</li>
 </ul>
 <p>„Apache OpenOffice“ atitinka tarptautinius standartus:</p>
 <ul>
-<li>Pirmasis pasaulyje programinės įrangos rinkinys, savo vidine bylų forma
pasirinkęs
+<li>pirmasis pasaulyje programinės įrangos rinkinys, savo vidine bylų forma
pasirinkęs
  <a href="http://www.oasis-open.org/">OASIS</a> <a href="http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office">atvirojo
dokumento formą</a> (ISO/IEC 26300).</li>
 </ul>
 <h3 id="suzinoti-daugiau-arba-ismeginti-dabar"><a href="/lt/why/">Sužinoti
daugiau</a> arba <a href="/lt/download" title="Download Apache OpenOffice">išmėginti
dabar</a>!</h3>Mime
View raw message