openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r942426 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/product/index.html
Date Thu, 05 Mar 2015 12:27:41 GMT
Author: buildbot
Date: Thu Mar 5 12:27:41 2015
New Revision: 942426

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Mar 5 12:27:41 2015
@@ -1 +1 @@
-1664325
+1664326

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Mar 5 12:27:41 2015
@@ -1 +1 @@
-1664325
+1664326

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.html Thu Mar 5 12:27:41 2015
@@ -22,7 +22,7 @@
  <div id="content">
   
   <h1 class="title">Įranga</h1>
-  <p>„Apache OpenOffice“ suderinamas su kitais žinomais raštinės
programų rinkiniais, gaunamas, naudojamas ir platinamas nemokamai. <a href="/lt/download"
title="Download Apache OpenOffice">Gauti dabar</a>. Rinkinyje:</p>
+  <p>„Apache OpenOffice“ suderinamas su kitais žinomais raštinės
programų rinkiniais. „Apache OpenOffice“ galima gauti, naudoti ir platinti nemokamai.
<a href="/lt/download" title="Download Apache OpenOffice">Gauti dabar</a>. Rinkinyje:</p>
 <p class="rfloatimg"><img alt="Apache OpenOffice?" src="/images/AOO_logos/orb.jpg"
/></p>
 <ul>
 <li class="product-writer "><a href="writer.html" title="Tekstų rengimo priemonė">rašykle</a>
kuriami ir taisomi laiškų, ataskaitų, dokumentų, tinklalapių tekstai bei piešiniai;</li>Mime
View raw message