openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1664328 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext
Date Thu, 05 Mar 2015 12:32:21 GMT
Author: astepukonis
Date: Thu Mar 5 12:32:21 2015
New Revision: 1664328

URL: http://svn.apache.org/r1664328
Log:
Edited text.

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext?rev=1664328&r1=1664327&r2=1664328&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext Thu Mar 5 12:32:21 2015
@@ -16,7 +16,7 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
      specific language governing permissions and limitations
      under the License.
 
-![Kodėl „Apache OpenOffice“?](/images/AOO_logos/orb.jpg) # {.rfloatimg}
+![Kodėl būtent „Apache OpenOffice“?](/images/AOO_logos/orb.jpg) # {.rfloatimg}
 
 „Apache OpenOffice“ – tai pasaulyje pirmaujantis atvirųjų raštinės
programų rinkinys, skirtas tekstams, skaičiavimo lentelėms, skaidriniams pranešimams,
piešiniams, duomenynams ir kitiems dokumentams. Išverstas į daugelį kalbų,
veikia visuose plačiai naudojamuose kompiuteriuose. Duomenis saugoja tarptautinio atvirojo
standarto forma, skaito ir rašo kitų žinomų raštinės programų bylas.
Galima gauti nemokamai ir naudoti visais raštinės tikslais.
 
@@ -32,7 +32,7 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
   Šauniausia – tai, kad „Apache OpenOffice“ galima gauti ir naudoti *nemokamai*.
Rinkinys, kaip ir visa kita fondo „Apache Software Foundation“ prižiūrima
programinė įranga, platinamas [nemokamai](http://www.apache.org/free/) pagal [„Apache
licenciją 2.0“](http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html "„Apache licencija
2.0“"). Vadinasi, jį galima naudoti visur: namuose, verslo įmonėse, švietimo
ir viešojo administravimo įstaigose. Galima diegti neribotame skaičiuje kompiuterių.
Galima kopijuoti ir dalinti šeimos nariams, draugams, bendramoksliams, bendradarbiams –
visiems, kam tik norima.
 
-## Kur šiuo metu naudojamas „Apache OpenOffice“?
+## Kur naudojamas „Apache OpenOffice“?
 
  - [Valdžia](why_gov.html "Why Apache OpenOffice for Public Administration")
  - [Å vietimas](why_edu.html "Why Apache OpenOffice for Education")Mime
View raw message