openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r942428 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/index.html
Date Thu, 05 Mar 2015 12:32:53 GMT
Author: buildbot
Date: Thu Mar 5 12:32:53 2015
New Revision: 942428

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Mar 5 12:32:53 2015
@@ -1 +1 @@
-1664326
+1664328

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Mar 5 12:32:53 2015
@@ -1 +1 @@
-1664326
+1664328

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html Thu Mar 5 12:32:53 2015
@@ -22,7 +22,7 @@
  <div id="content">
   
   <h1 class="title">Kodėl „Apache OpenOffice“?</h1>
-  <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl „Apache OpenOffice“?" src="/images/AOO_logos/orb.jpg"
/></p>
+  <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl būtent „Apache OpenOffice“?"
src="/images/AOO_logos/orb.jpg" /></p>
 <p>„Apache OpenOffice“ – tai pasaulyje pirmaujantis atvirųjų raštinės
programų rinkinys, skirtas tekstams, skaičiavimo lentelėms, skaidriniams pranešimams,
piešiniams, duomenynams ir kitiems dokumentams. Išverstas į daugelį kalbų,
veikia visuose plačiai naudojamuose kompiuteriuose. Duomenis saugoja tarptautinio atvirojo
standarto forma, skaito ir rašo kitų žinomų raštinės programų bylas.
Galima gauti nemokamai ir naudoti visais raštinės tikslais.</p>
 <ul>
 <li>
@@ -38,7 +38,7 @@
 <p>Šauniausia – tai, kad „Apache OpenOffice“ galima gauti ir naudoti
<em>nemokamai</em>. Rinkinys, kaip ir visa kita fondo „Apache Software Foundation“
prižiūrima programinė įranga, platinamas <a href="http://www.apache.org/free/">nemokamai</a>
pagal <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html" title="„Apache licencija
2.0“">„Apache licenciją 2.0“</a>. Vadinasi, jį galima naudoti
visur: namuose, verslo įmonėse, švietimo ir viešojo administravimo įstaigose.
Galima diegti neribotame skaičiuje kompiuterių. Galima kopijuoti ir dalinti šeimos
nariams, draugams, bendramoksliams, bendradarbiams – visiems, kam tik norima.</p>
 </li>
 </ul>
-<h2 id="kur-siuo-metu-naudojamas-apache-openoffice">Kur šiuo metu naudojamas „Apache
OpenOffice“?</h2>
+<h2 id="kur-naudojamas-apache-openoffice">Kur naudojamas „Apache OpenOffice“?</h2>
 <ul>
 <li><a href="why_gov.html" title="Why Apache OpenOffice for Public Administration">Valdžia</a></li>
 <li><a href="why_edu.html" title="Why Apache OpenOffice for Education">Å vietimas</a></li>Mime
View raw message