openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r942429 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/index.html
Date Thu, 05 Mar 2015 12:35:01 GMT
Author: buildbot
Date: Thu Mar 5 12:35:01 2015
New Revision: 942429

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Mar 5 12:35:01 2015
@@ -1 +1 @@
-1664328
+1664329

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Mar 5 12:35:01 2015
@@ -1 +1 @@
-1664328
+1664329

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html Thu Mar 5 12:35:01 2015
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Kodėl „Apache OpenOffice“?</title>
+<title>Kodėl būtent „Apache OpenOffice“?</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,7 +21,7 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Kodėl „Apache OpenOffice“?</h1>
+  <h1 class="title">Kodėl būtent „Apache OpenOffice“?</h1>
   <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl būtent „Apache OpenOffice“?"
src="/images/AOO_logos/orb.jpg" /></p>
 <p>„Apache OpenOffice“ – tai pasaulyje pirmaujantis atvirųjų raštinės
programų rinkinys, skirtas tekstams, skaičiavimo lentelėms, skaidriniams pranešimams,
piešiniams, duomenynams ir kitiems dokumentams. Išverstas į daugelį kalbų,
veikia visuose plačiai naudojamuose kompiuteriuose. Duomenis saugoja tarptautinio atvirojo
standarto forma, skaito ir rašo kitų žinomų raštinės programų bylas.
Galima gauti nemokamai ir naudoti visais raštinės tikslais.</p>
 <ul>Mime
View raw message