openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r942430 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/product/index.html
Date Thu, 05 Mar 2015 12:37:27 GMT
Author: buildbot
Date: Thu Mar 5 12:37:27 2015
New Revision: 942430

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Mar 5 12:37:27 2015
@@ -1 +1 @@
-1664329
+1664330

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Mar 5 12:37:27 2015
@@ -1 +1 @@
-1664329
+1664330

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.html Thu Mar 5 12:37:27 2015
@@ -32,7 +32,7 @@
 <li class="product-base "><a href="base.html" title="Duomenynų rengimo priemonė">duomenynų
rengykle</a> tvarkomi duomenynai, kuriamos užklausos ir ataskaitos, rikiuojami duomenys;</li>
 <li class="product-math "><a href="math.html" title="Matematinių funkcijų
rašymo priemonė">matematikos rašykle</a> kuriamos ir taisomos mokslinės
formulės bei lygtys.</li>
 </ul>
-<h2 class="why " id="kodel-apache-openoffice">Kodėl „Apache OpenOffice“?</h2>
+<h2 class="why " id="kodel-butent-apache-openoffice">Kodėl būtent „Apache
OpenOffice“?</h2>
 <p>„Apache OpenOffice“ – kokybiškas:</p>
 <ul>
 <li><a href="/about_us/milestones.html">„Apache OpenOffice“ istorija</a>
tęsiasi jau 20 metų, plėtojant brandų ir veiksmingą programinės įrangos
rinkinį;</li>Mime
View raw message