openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1664331 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext
Date Thu, 05 Mar 2015 12:38:35 GMT
Author: astepukonis
Date: Thu Mar  5 12:38:34 2015
New Revision: 1664331

URL: http://svn.apache.org/r1664331
Log:
Edited text.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext?rev=1664331&r1=1664330&r2=1664331&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext Thu Mar  5 12:38:34 2015
@@ -32,7 +32,7 @@ css:    /product/styles.css
 
 „Apache OpenOffice“ – kokybiškas:
 
-- [„Apache OpenOffice“ istorija][2] tęsiasi jau 20 metų, plėtojant brandų
ir veiksmingą programinės įrangos rinkinį;
+- [„Apache OpenOffice“ istorija][2] tęsiasi jau 20 metų – sukurtas brandus
ir veiksmingas programinės įrangos rinkinys;
 - milijonai naudotojų;
 - rinkinį rekomenduoja [nepriklausomi vertintojai][3] iš viso pasaulio;
 - „Apache OpenOffice“ plėtojamas atvirai, nieko neslepiant, todėl gali kliautis
tik savo geru vardu.Mime
View raw message