openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r942431 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/product/index.html
Date Thu, 05 Mar 2015 12:39:05 GMT
Author: buildbot
Date: Thu Mar 5 12:39:05 2015
New Revision: 942431

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Mar 5 12:39:05 2015
@@ -1 +1 @@
-1664330
+1664332

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Mar 5 12:39:05 2015
@@ -1 +1 @@
-1664330
+1664332

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.html Thu Mar 5 12:39:05 2015
@@ -35,7 +35,7 @@
 <h2 class="why " id="kodel-butent-apache-openoffice">Kodėl būtent „Apache
OpenOffice“?</h2>
 <p>„Apache OpenOffice“ – kokybiškas:</p>
 <ul>
-<li><a href="/about_us/milestones.html">„Apache OpenOffice“ istorija</a>
tęsiasi jau 20 metų, plėtojant brandų ir veiksmingą programinės įrangos
rinkinį;</li>
+<li><a href="/about_us/milestones.html">„Apache OpenOffice“ istorija</a>
tęsiasi jau 20 metų – sukurtas brandus ir veiksmingas programinės įrangos
rinkinys;</li>
 <li>milijonai naudotojų;</li>
 <li>rinkinį rekomenduoja <a href="reviews.html">nepriklausomi vertintojai</a>
iš viso pasaulio;</li>
 <li>„Apache OpenOffice“ plėtojamas atvirai, nieko neslepiant, todėl
gali kliautis tik savo geru vardu.</li>Mime
View raw message