openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1664333 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext
Date Thu, 05 Mar 2015 12:39:45 GMT
Author: astepukonis
Date: Thu Mar  5 12:39:44 2015
New Revision: 1664333

URL: http://svn.apache.org/r1664333
Log:
Edited text.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext?rev=1664333&r1=1664332&r2=1664333&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext Thu Mar  5 12:39:44 2015
@@ -34,7 +34,7 @@ css:    /product/styles.css
 
 - [„Apache OpenOffice“ istorija][2] tęsiasi jau 20 metų – sukurtas brandus
ir veiksmingas programinės įrangos rinkinys;
 - milijonai naudotojų;
-- rinkinį rekomenduoja [nepriklausomi vertintojai][3] iš viso pasaulio;
+- rinkinį giria [nepriklausomi vertintojai][3] iš viso pasaulio;
 - „Apache OpenOffice“ plėtojamas atvirai, nieko neslepiant, todėl gali kliautis
tik savo geru vardu.
 
 „Apache OpenOffice“ – paprastas:Mime
View raw message