openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1664591 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext
Date Fri, 06 Mar 2015 11:38:05 GMT
Author: astepukonis
Date: Fri Mar 6 11:38:04 2015
New Revision: 1664591

URL: http://svn.apache.org/r1664591
Log:
Improved translation.

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext?rev=1664591&r1=1664590&r2=1664591&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext Fri Mar 6 11:38:04 2015
@@ -17,7 +17,7 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
      under the License.
 css:  /product/styles.css
 
-„Apache OpenOffice“ suderinamas su kitais žinomais raštinės programų
rinkiniais. „Apache OpenOffice“ galima gauti, naudoti ir platinti nemokamai. [Gauti
dabar][1]. Rinkinyje:
+Laisvųjų ir atvirųjų raštinės programų rinkinys „Apache OpenOffice“
suderinamas su kitomis žinomomis raštinės programomis. Rinkinį galima gauti, naudoti
ir platinti nemokamai. [Gauti dabar][1]. Rinkinyje:
 
 ![Apache OpenOffice?](/images/AOO_logos/orb.jpg) # {.rfloatimg}
 
@@ -48,7 +48,7 @@ css:  /product/styles.css
 
 - „Apache OpenOffice“ galima gauti nemokamai be jokių licencinių mokesčių;
 - galima diegti neribotame skaičiuje asmeninių kompiuterių (PC);
-- galima naudoti visais tikslais – namuose, švietimo, valdžios, viešojo administravimo
įstaigose, verslo įmonėse ir t.t.;
+- galima naudoti visur: namuose, švietimo, valdžios, viešojo administravimo įstaigose,
verslo įmonėse ir t.t.;
 - galima dalinti nemokamas kopijas Å¡eimos nariams, draugams, bendramoksliams, bendradarbiams
ir kt.
 
 „Apache OpenOffice“ atitinka tarptautinius standartus:Mime
View raw message