openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r942576 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/product/index.html
Date Fri, 06 Mar 2015 11:39:43 GMT
Author: buildbot
Date: Fri Mar 6 11:39:42 2015
New Revision: 942576

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Mar 6 11:39:42 2015
@@ -1 +1 @@
-1664333
+1664591

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Mar 6 11:39:42 2015
@@ -1 +1 @@
-1664333
+1664591

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.html Fri Mar 6 11:39:42 2015
@@ -22,7 +22,7 @@
  <div id="content">
   
   <h1 class="title">Įranga</h1>
-  <p>„Apache OpenOffice“ suderinamas su kitais žinomais raštinės
programų rinkiniais. „Apache OpenOffice“ galima gauti, naudoti ir platinti nemokamai.
<a href="/lt/download" title="Download Apache OpenOffice">Gauti dabar</a>. Rinkinyje:</p>
+  <p>Laisvųjų ir atvirųjų raštinės programų rinkinys „Apache
OpenOffice“ suderinamas su kitomis žinomomis raštinės programomis. Rinkinį
galima gauti, naudoti ir platinti nemokamai. <a href="/lt/download" title="Download Apache
OpenOffice">Gauti dabar</a>. Rinkinyje:</p>
 <p class="rfloatimg"><img alt="Apache OpenOffice?" src="/images/AOO_logos/orb.jpg"
/></p>
 <ul>
 <li class="product-writer "><a href="writer.html" title="Tekstų rengimo priemonė">rašykle</a>
kuriami ir taisomi laiškų, ataskaitų, dokumentų, tinklalapių tekstai bei piešiniai;</li>
@@ -51,7 +51,7 @@
 <ul>
 <li>„Apache OpenOffice“ galima gauti nemokamai be jokių licencinių
mokesčių;</li>
 <li>galima diegti neribotame skaičiuje asmeninių kompiuterių (PC);</li>
-<li>galima naudoti visais tikslais – namuose, švietimo, valdžios, viešojo
administravimo įstaigose, verslo įmonėse ir t.t.;</li>
+<li>galima naudoti visur: namuose, švietimo, valdžios, viešojo administravimo
įstaigose, verslo įmonėse ir t.t.;</li>
 <li>galima dalinti nemokamas kopijas Å¡eimos nariams, draugams, bendramoksliams,
bendradarbiams ir kt.</li>
 </ul>
 <p>„Apache OpenOffice“ atitinka tarptautinius standartus:</p>Mime
View raw message