openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1665083 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.mdtext
Date Sun, 08 Mar 2015 21:29:05 GMT
Author: astepukonis
Date: Sun Mar  8 21:29:05 2015
New Revision: 1665083

URL: http://svn.apache.org/r1665083
Log:
Improved translation.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.mdtext?rev=1665083&r1=1665082&r2=1665083&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.mdtext Sun Mar  8 21:29:05 2015
@@ -22,7 +22,7 @@ Kažkur matyta?
 
 Mėginant atversti atvirojo dokumento formą (ODF) kompiuteryje, kuriame nėra ODF
skaitančios programos, operacinė sistema „Windows“ atveria dialogo langą,
kuriame pripažįsta savo negalią ir pasiūlo ODF skaitančių programų sąrašą.
 
-Jeigu taip ir nutiko, atsakymas – priešais Jūsų akis. „Apache OpenOffice“
– tai apdovanojimus pelnęs nemokamas raštinės programų rinkinys, skaitantis
tiek ODF, tiek „Microsoft“ dokumentus.
+Jeigu taip ir nutiko, atsakymas – priešais Jūsų akis. „Apache OpenOffice“
– tai apdovanojimų pelnęs nemokamas raštinės programų rinkinys, skaitantis
tiek ODF, tiek „Microsoft“ dokumentus.
 
 ##Kas yra ODF dokumentai?
 Mime
View raw message