openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r942919 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/why_odf.html
Date Sun, 08 Mar 2015 21:29:38 GMT
Author: buildbot
Date: Sun Mar 8 21:29:38 2015
New Revision: 942919

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun Mar 8 21:29:38 2015
@@ -1 +1 @@
-1665079
+1665083

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun Mar 8 21:29:38 2015
@@ -1 +1 @@
-1665079
+1665083

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.html Sun Mar 8 21:29:38 2015
@@ -25,7 +25,7 @@
   <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl „Apache OpenOffice“: atvirojo
dokumento forma" src="/why/images/shell.png" /></p>
 <p>Kažkur matyta?</p>
 <p>Mėginant atversti atvirojo dokumento formą (ODF) kompiuteryje, kuriame nėra
ODF skaitančios programos, operacinė sistema „Windows“ atveria dialogo langą,
kuriame pripažįsta savo negalią ir pasiūlo ODF skaitančių programų sąrašą.</p>
-<p>Jeigu taip ir nutiko, atsakymas – priešais Jūsų akis. „Apache
OpenOffice“ – tai apdovanojimus pelnęs nemokamas raštinės programų rinkinys,
skaitantis tiek ODF, tiek „Microsoft“ dokumentus.</p>
+<p>Jeigu taip ir nutiko, atsakymas – priešais Jūsų akis. „Apache
OpenOffice“ – tai apdovanojimų pelnęs nemokamas raštinės programų
rinkinys, skaitantis tiek ODF, tiek „Microsoft“ dokumentus.</p>
 <h2 id="kas-yra-odf-dokumentai">Kas yra ODF dokumentai?</h2>
 <p>ODF – tai 2006 metais sukurta tarptautinė ISO standarto forma raštinės
dokumentams. ODF apima tokius bylų prievardžius:</p>
 <ul>Mime
View raw message