openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1665474 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext
Date Tue, 10 Mar 2015 11:15:38 GMT
Author: astepukonis
Date: Tue Mar 10 11:15:37 2015
New Revision: 1665474

URL: http://svn.apache.org/r1665474
Log:
Improved translation.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext?rev=1665474&r1=1665473&r2=1665474&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext Tue Mar 10 11:15:37 2015
@@ -22,7 +22,7 @@ Notice:    Licensed to the Apache Softwa
 
   - [Kokybiška](why_great.html)
 
-    „Apache OpenOffice“ – tai daugiau nei 20 metų trunkančio programavimo
rezultatas. Nuo pat pradžių rinkinys kurtas vientisai, todėl pasižymi nuoseklumu,
kurio kitos žinomos programos stokoja. Visiškai atvira rinkinio plėtosena reiškia,
kad pranešti apie riktus, prašyti naujų priemonių, arba tiesiogiai dalyvauti tobulinant
programas gali visi naudotojai. „Apache OpenOffice“ ne tik siūlo viską, ko
naudotojai tikisi iš raštinės programų rinkinio, bet ir taip, kaip naudotojai
tikisi.
+    „Apache OpenOffice“ – tai daugiau nei 20 metų trunkančio programavimo
vaisius. Nuo pat pradžių rinkinys kurtas vientisai, todėl pasižymi nuoseklumu,
kurio kitos žinomos programos stokoja. Visiškai atvira rinkinio plėtosena lemia,
kad pranešti apie riktus, prašyti naujų priemonių, arba tiesiogiai dalyvauti tobulinant
programas gali visi naudotojai. „Apache OpenOffice“ ne tik siūlo viską, ko
naudotojai tikisi iš raštinės programų rinkinio, bet ir taip, kaip naudotojai
tikisi.
 
   - [Paprasta](why_easy.html)
 Mime
View raw message