openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r943134 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/index.html
Date Tue, 10 Mar 2015 11:17:33 GMT
Author: buildbot
Date: Tue Mar 10 11:17:32 2015
New Revision: 943134

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
    websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Mar 10 11:17:32 2015
@@ -1 +1 @@
-1665083
+1665474

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Mar 10 11:17:32 2015
@@ -1 +1 @@
-1665083
+1665474

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html Tue Mar 10 11:17:32 2015
@@ -27,7 +27,7 @@
 <ul>
 <li>
 <p><a href="why_great.html">Kokybiška</a></p>
-<p>„Apache OpenOffice“ – tai daugiau nei 20 metų trunkančio programavimo
rezultatas. Nuo pat pradžių rinkinys kurtas vientisai, todėl pasižymi nuoseklumu,
kurio kitos žinomos programos stokoja. Visiškai atvira rinkinio plėtosena reiškia,
kad pranešti apie riktus, prašyti naujų priemonių, arba tiesiogiai dalyvauti tobulinant
programas gali visi naudotojai. „Apache OpenOffice“ ne tik siūlo viską, ko
naudotojai tikisi iš raštinės programų rinkinio, bet ir taip, kaip naudotojai
tikisi.</p>
+<p>„Apache OpenOffice“ – tai daugiau nei 20 metų trunkančio programavimo
vaisius. Nuo pat pradžių rinkinys kurtas vientisai, todėl pasižymi nuoseklumu,
kurio kitos žinomos programos stokoja. Visiškai atvira rinkinio plėtosena lemia,
kad pranešti apie riktus, prašyti naujų priemonių, arba tiesiogiai dalyvauti tobulinant
programas gali visi naudotojai. „Apache OpenOffice“ ne tik siūlo viską, ko
naudotojai tikisi iš raštinės programų rinkinio, bet ir taip, kaip naudotojai
tikisi.</p>
 </li>
 <li>
 <p><a href="why_easy.html">Paprasta</a></p>Mime
View raw message