openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r943149 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/why_gov.html
Date Tue, 10 Mar 2015 12:31:49 GMT
Author: buildbot
Date: Tue Mar 10 12:31:48 2015
New Revision: 943149

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_gov.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Mar 10 12:31:48 2015
@@ -1 +1 @@
-1665474
+1665504

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Mar 10 12:31:48 2015
@@ -1 +1 @@
-1665474
+1665504

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_gov.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_gov.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_gov.html Tue Mar 10 12:31:48 2015
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Kodėl „Apache OpenOffice“: valdžia</title>
+<title>Kodėl būtent „Apache OpenOffice“: valdžia</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,7 +21,7 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Kodėl „Apache OpenOffice“: valdžia</h1>
+  <h1 class="title">Kodėl būtent „Apache OpenOffice“: valdžia</h1>
   <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl „Apache OpenOffice“: viešasis
administravimas" src="/why/images/why_gov.png" /></p>
 <p>Visų lygių valdžios ir viešojo administravimo įstaigose (savivaldos,
centrinėse, regioninėse, valstybinėse ir pan.) plušantiems tarnautojams „Apache
OpenOffice“ tapo idealiu programinės įrangos sprendiniu. Viename rinkinyje dera
lanksti tekstų rengyklė, galinga skaičiuoklė, įspūdinga pranešimų
rengyklė, dinamiška braižyklė, išsami duomenynų rengyklė ir kitos „Apache
OpenOffice“ priemonės, tenkinančios visus kasdienius raštinės darbuotojų
poreikius.</p>
 <p>„Apache OpenOffice“ siūlomas daugeliu kalbų, rinkinį į gimtąsias
kalbas verčia skirtingus pasaulio kraštus atstovaujantys savanoriai.</p>Mime
View raw message