openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r943150 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/why_edu.html
Date Tue, 10 Mar 2015 12:33:16 GMT
Author: buildbot
Date: Tue Mar 10 12:33:16 2015
New Revision: 943150

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_edu.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Mar 10 12:33:16 2015
@@ -1 +1 @@
-1665504
+1665506

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Mar 10 12:33:16 2015
@@ -1 +1 @@
-1665504
+1665506

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_edu.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_edu.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_edu.html Tue Mar 10 12:33:16 2015
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Kodėl „Apache OpenOffice“: švietimas</title>
+<title>Kodėl būtent „Apache OpenOffice“: švietimas</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,7 +21,7 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Kodėl „Apache OpenOffice“: švietimas</h1>
+  <h1 class="title">Kodėl būtent „Apache OpenOffice“: švietimas</h1>
   <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl „Apache OpenOffice“: švietimas"
src="/why/images/why_edu.png" /></p>
 <p>Visų pakopų švietimo įstaigos (pradinės ir vidurinės mokyklos,
kolegijos, universitetai ir t.t.) jau įsitikino, kad „Apache OpenOffice“ tenkina
tiek dėstytojų, tiek studentų poreikius. Lanksti tekstų rengyklė, galinga skaičiuoklė,
įspūdinga pranešimų rengyklė, dinamiška braižyklė, išsami duomenynų
rengyklė kartu su kitomis „Apache OpenOffice“ priemonėmis tenkina visus raštinės
programų rinkiniui keliamus reikalavimus.</p>
 <p>Atvirosios programinės įrangos licencija leidžia „Apache OpenOffice“
naudoti ir platinti laisvai be jokių licencinių rūpesčių.</p>Mime
View raw message