openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r943151 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/why_sme.html
Date Tue, 10 Mar 2015 12:33:52 GMT
Author: buildbot
Date: Tue Mar 10 12:33:52 2015
New Revision: 943151

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_sme.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Mar 10 12:33:52 2015
@@ -1 +1 @@
-1665506
+1665507

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Mar 10 12:33:52 2015
@@ -1 +1 @@
-1665506
+1665507

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_sme.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_sme.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_sme.html Tue Mar 10 12:33:52 2015
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Kodėl „Apache OpenOffice“: verslas</title>
+<title>Kodėl būtent „Apache OpenOffice“: verslas</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,7 +21,7 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Kodėl „Apache OpenOffice“: verslas</h1>
+  <h1 class="title">Kodėl būtent „Apache OpenOffice“: verslas</h1>
   <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl „Apache OpenOffice“: verslas"
src="/why/images/why_sme.png" /></p>
 <p>Įmonės – nuo mažučių krautuvėlių iki milžiniškų
korporacijų – gręžiasi į „Apache OpenOffice“, dairydamosi paspirties
savo verslui. Lanksti tekstų rengyklė, galinga skaičiuoklė, įspūdinga pranešimų
rengyklė, dinamiška braižyklė, išsami duomenynų rengyklė kartu su kitomis
„Apache OpenOffice“ priemonėmis tenkina visus raštinės programų rinkiniui
keliamus reikalavimus.</p>
 <p>„Apache OpenOffice“ puikiai suderinamas su komercinėmis raštinės
programomis, tačiau leidžia išvengti su minėtomis programomis siejamų išlaidų
bei rūpesčių.</p>Mime
View raw message