openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r943152 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/why_nfp.html
Date Tue, 10 Mar 2015 12:34:22 GMT
Author: buildbot
Date: Tue Mar 10 12:34:21 2015
New Revision: 943152

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_nfp.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Mar 10 12:34:21 2015
@@ -1 +1 @@
-1665507
+1665508

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Mar 10 12:34:21 2015
@@ -1 +1 @@
-1665507
+1665508

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_nfp.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_nfp.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_nfp.html Tue Mar 10 12:34:21 2015
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Kodėl „Apache OpenOffice“: PNV</title>
+<title>Kodėl būtent „Apache OpenOffice“: PNV</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,7 +21,7 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Kodėl „Apache OpenOffice“: PNV</h1>
+  <h1 class="title">Kodėl būtent „Apache OpenOffice“: PNV</h1>
   <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl „Apache OpenOffice“: PNV"
src="/why/images/why_nfp.png" /></p>
 <p>Visų dydžių pelno nesiekiantys vienetai (PNV) gręžiasi į „Apache
OpenOffice“ – programinę įrangą, tenkinančią jų poreikius ir puoselėjančią
jų vertybes. Lanksti tekstų rengyklė, galinga skaičiuoklė, įspūdinga
pranešimų rengyklė, dinamiška braižyklė, išsami duomenynų rengyklė
kartu su kitomis „Apache OpenOffice“ priemonėmis tenkina visus raštinės
programų rinkiniui keliamus reikalavimus.</p>
 <p>„Apache OpenOffice“ puikiai suderinamas su komercinėmis raštinės
programomis, tačiau leidžia išvengti su minėtomis programomis siejamų išlaidų
bei rūpesčių.</p>Mime
View raw message