openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r943154 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/why_foss.html
Date Tue, 10 Mar 2015 12:36:00 GMT
Author: buildbot
Date: Tue Mar 10 12:36:00 2015
New Revision: 943154

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_foss.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Mar 10 12:36:00 2015
@@ -1 +1 @@
-1665509
+1665510

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Mar 10 12:36:00 2015
@@ -1 +1 @@
-1665509
+1665510

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_foss.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_foss.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_foss.html Tue Mar 10 12:36:00 2015
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Kodėl „Apache OpenOffice“: LAPĮ šalininkai</title>
+<title>Kodėl būtent „Apache OpenOffice“: LAPĮ šalininkai</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,7 +21,7 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Kodėl „Apache OpenOffice“: LAPĮ šalininkai</h1>
+  <h1 class="title">Kodėl būtent „Apache OpenOffice“: LAPĮ šalininkai</h1>
   <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl „Apache OpenOffice“: laisvoji
ir atviroji programinė įranga" src="/why/images/why_foss.png" /></p>
 <p>Laisvosios ir atvirosios programinės įrangos (LAPĮ) šalininkai gręžiasi
į „Apache OpenOffice“ ir kaip tiesioginiai naudotojai, ir kaip talkininkai. Dėl
lanksčios tekstų rengyklės, galingos skaičiuoklės, įspūdingos pranešimų
rengyklės, dinamiškos braižyklės, išsamios duomenynų rengyklės ir kitų
„Apache OpenOffice“ priemonių šį raštinės programų paketą renkasi
milijonai naudotojų.</p>
 <p>„Apache OpenOffice“ leidžiamas atvirosios programinės įrangos
iniciatyvos (OSI) patvirtintomis „Apache“ licencijos sąlygomis, kuriomis vadovaujasi
virš 750 talkininkų ir daugiau nei 400 000 asmenų telkianti tarptautinė bendruomenė.</p>Mime
View raw message