openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r943155 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/why_great.html
Date Tue, 10 Mar 2015 12:37:57 GMT
Author: buildbot
Date: Tue Mar 10 12:37:57 2015
New Revision: 943155

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_great.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Mar 10 12:37:57 2015
@@ -1 +1 @@
-1665510
+1665511

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Mar 10 12:37:57 2015
@@ -1 +1 @@
-1665510
+1665511

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_great.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_great.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_great.html Tue Mar 10 12:37:57 2015
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Kodėl „Apache OpenOffice“: kokybiška</title>
+<title>Kodėl būtent „Apache OpenOffice“: kokybiška</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,7 +21,7 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Kodėl „Apache OpenOffice“: kokybiška</h1>
+  <h1 class="title">Kodėl būtent „Apache OpenOffice“: kokybiška</h1>
   <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl „Apache OpenOffice“: šauni
programinė įranga" src="/why/images/why_great.png" /></p>
 <p>Šauniai programinei įrangai reikia šaunių žmonių. „Apache
OpenOffice“– tai virš 20 metų trunkančio tolydaus aukštos kokybės
programinės įrangos projektavimo rezultatas. „Apache OpenOffice“ programinė
įranga projektuota vientisai, todėl pasižymi pasaulinio lygio nuoseklumu ir kokybe.
Atviroji programinės įrangos plėtosena reiškia, kad nėra jokių paslapčių.</p>
 <ul>Mime
View raw message