Author: marcus Date: Wed Oct 12 20:40:55 2016 New Revision: 1764546 URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1764546&view=rev Log: Changes for the AOO 4.1.3 release to the download scripting logic Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product.download.html openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product.download.lpack.html Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product.download.html URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product.download.html?rev=1764546&r1=1764545&r2=1764546&view=diff ============================================================================== --- openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product.download.html (original) +++ openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product.download.html Wed Oct 12 20:40:55 2016 @@ -3,7 +3,7 @@ - + Pakiet biurowy Apache OpenOffice po polsku @@ -15,23 +15,23 @@  - - + + @@ -90,23 +90,23 @@ - - + + - - + + - - + + - - + + @@ -131,8 +131,8 @@ - - + + Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product.download.lpack.html URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product.download.lpack.html?rev=1764546&r1=1764545&r2=1764546&view=diff ============================================================================== --- openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product.download.lpack.html (original) +++ openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product.download.lpack.html Wed Oct 12 20:40:55 2016 @@ -4,33 +4,33 @@ - + - Pakiet biurowy OpenOffice.org po polsku + Pakiet biurowy Apache OpenOffice po polsku - +
@@ -46,7 +46,7 @@

Wybierz platformę systemową, po czym pobierz pożądany plik instalacyjny.

- Najnowsza wersja OpenOffice to 4.1.2. + Najnowsza wersja OpenOffice to 4.1.3.

@@ -65,8 +65,8 @@
4.1.22014-08-214.1.32016-10-12
4.1.2 DEB2014-08-214.1.3 DEB2016-10-12
4.1.2 RPM2014-08-214.1.3 RPM2016-10-12
4.1.2 DEB 64-bitowy2014-08-214.1.3 DEB 64-bitowy2016-10-12
4.1.2 RPM 64-bitowy2014-08-214.1.3 RPM 64-bitowy2016-10-12
4.1.2 Intel2014-08-214.1.3 Intel2016-10-12

-

Polskie pakiety lokalizacyjne OpenOffice.org

+

Polskie pakiety lokalizacyjne Apache OpenOffice

- +
- + - - - - - - +
OpenOffice.org 3.3.0 Apache OpenOffice 4.1.3 Windows
Rozmiar: 14 MBWydana: 6 lutego 2011MD5sum: ef933414848c858684abe3cae17de7c7
Pobierz (serwer wybierany losowo)Pobierz (serwer wybierany losowo)
- +
- + - - - - - - +
OpenOffice.org 3.3.0 RPM Apache OpenOffice 4.1.3 RPM 32-bitowy Linux
Rozmiar: 15 MBWydana: 6 lutego 2011MD5sum: 9b7703b23cbdd62d21562c74c0105fb3
Pobierz (serwer wybierany losowo)Pobierz (serwer wybierany losowo)
- +
- + - - - - - - +
OpenOffice.org 3.3.0 DEB Apache OpenOffice 4.1.3 DEB 32-bitowy Linux
Rozmiar: 15 MBWydana: 6 lutego 2011MD5sum: 709f7dd58ba8b514a7910be1a3c6427e
Pobierz (serwer wybierany losowo)Pobierz (serwer wybierany losowo)
- +
- + - - - - - - +
OpenOffice.org 3.3.0 RPM 64-bitowy Apache OpenOffice 4.1.3 RPM 64-bitowy Linux
Rozmiar: 15 MBWydana: 6 lutego 2011MD5sum: b509193beefdb3723eeb07ab91bae4b8
Pobierz (serwer wybierany losowo)Pobierz (serwer wybierany losowo)
- +
- + - - - - - - +
OpenOffice.org 3.3.0 DEB 64-bitowy Apache OpenOffice 4.1.3 DEB 64-bitowy Linux
Rozmiar: 15 MBWydana: 6 lutego 2011MD5sum: 3c84b7f32aa8c38e8ff84a4a60a28d87
Pobierz (serwer wybierany losowo)Pobierz (serwer wybierany losowo)
- +
- + - - - - - - +
OpenOffice.org 3.3.0 Apache OpenOffice 4.1.3 MacIntel
Rozmiar: 14 MBWydana: 6 lutego 2011MD5sum: 78de545d599a9433fdfce52d23c74b48
Pobierz (serwer wybierany losowo)Pobierz (serwer wybierany losowo)