openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r1014231 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/pl/msg_prop_l10n_pl.js content/pl/product/writer.html content/projects/native-lang.html
Date Mon, 19 Jun 2017 21:16:38 GMT
Author: buildbot
Date: Mon Jun 19 21:16:38 2017
New Revision: 1014231

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/msg_prop_l10n_pl.js
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/projects/native-lang.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Jun 19 21:16:38 2017
@@ -1 +1 @@
-1799139
+1799281

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Jun 19 21:16:38 2017
@@ -1 +1 @@
-1799139
+1799281

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/msg_prop_l10n_pl.js
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/msg_prop_l10n_pl.js (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/msg_prop_l10n_pl.js Mon Jun 19 21:16:38 2017
@@ -14,7 +14,7 @@ var l10n = new Object();
 
 // The following variables are used in the "index.html" file:
 
-l10n.index_alert_box_show			= true;
+l10n.index_alert_box_show			= false;
 l10n.index_alert_box_background_color		= "#F5A9A9";		// More see "http://html-color-codes.info/"
 l10n.index_alert_box_href			= "https://openoffice.apache.org/translate.html";		// Make the
whole alert box clickable with a link.
 									// Maximum 49 characters.

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.html Mon Jun 19 21:16:38 2017
@@ -41,7 +41,7 @@ do stworzenia kompletnej książki z
 się na twoich pomysłach, a w międzyczasie Writer sprawi, że będą one znakomicie
wyglądały.</p>
 <p><em>Kreatory</em> wezmą na siebie wszystkie trudności w produkcji
standardowych dokumentów takich jak
 listy, faxy, terminarze, protokoły lub wykonywanie bardziej złożonych zadań takich
jak korespondencja
-seryjna. Oczywiście możesz stworzyć swoje własne szablony lub <a href="https://templates.openoffice.org"
title="Ściągnij szablony Apache OpenOffice">ściągniąć je</a> z
magazynu szablonów.</p>
+seryjna. Oczywiście możesz stworzyć swoje własne szablony lub <a href="https://templates.openoffice.org/pl"
title="Ściągnij szablony Apache OpenOffice">ściągniąć je</a> z
magazynu szablonów.</p>
 <p><em>Style i formatowanie</em> dają każdemu użytkownikowi zdolność
do stworzenia stylowych arkuszy.</p>
 <p><em>Słownik autokorekcyjny</em> potrafi na bieżąco wyłapywać
błędy w pisowni, sprawdzając twoją pisownie w
 czasie gdy piszesz. Writer obsługuje też używanie różnych języków w
twoim dokumencie.</p>

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/projects/native-lang.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/projects/native-lang.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/projects/native-lang.html Mon Jun 19 21:16:38
2017
@@ -397,7 +397,7 @@ information on getting involved in Apach
 </tr>
 <tr>
 <td><a href="/pl/">Polish (pl) </a></td>
-<td>help wanted</td>
+<td>maintained</td>
 <td>current 4.x</td>
 </tr>
 <tr>Mime
View raw message