openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From msei...@apache.org
Subject svn commit: r1801626 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product/calc.mdtext
Date Tue, 11 Jul 2017 15:24:37 GMT
Author: mseidel
Date: Tue Jul 11 15:24:37 2017
New Revision: 1801626

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1801626&view=rev
Log:
Polish translation (fixed typo, changed link to Polish extension)

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product/calc.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product/calc.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product/calc.mdtext?rev=1801626&r1=1801625&r2=1801626&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product/calc.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product/calc.mdtext Tue Jul 11 15:24:37 2017
@@ -67,8 +67,8 @@ zapisać swoją pracę w formacie
 Microsoftu. Calc jest w stanie odczytać pliki .xlsx stworzone w Microsoft Office 2007
 lub w programie Microsoft Office 2008 dla systemu Mac OS X.
 
-Jeśli zamierzasz wysłać swoje wyniki to kogoś kto nie posiada zainstalowanego
programu
+Jeśli zamierzasz wysłać swoje wyniki do kogoś kto nie posiada zainstalowanego
programu
 do arkuszy kalkulacyjnych, użyj Formatu Dokumentów Przenośnych PDF (.pdf) –
aby to
 zrobić nie potrzeba kupować czy instalować żadnego dodatkowego oprogramowania.
 
-[1]: https://templates.openoffice.org "Ściągnij szablony Apache OpenOffice"
+[1]: https://templates.openoffice.org/pl "Ściągnij szablony Apache OpenOffice"Mime
View raw message