openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r1015275 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/pl/product/calc.html
Date Tue, 11 Jul 2017 15:26:04 GMT
Author: buildbot
Date: Tue Jul 11 15:26:04 2017
New Revision: 1015275

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
    websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/calc.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Jul 11 15:26:04 2017
@@ -1 +1 @@
-1801596
+1801626

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Jul 11 15:26:04 2017
@@ -1 +1 @@
-1801596
+1801626

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/calc.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/calc.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/pl/product/calc.html Tue Jul 11 15:26:04 2017
@@ -46,7 +46,7 @@ w konkretne informacje.</p>
 <p><em>Inteligentny przycisk sumy</em> automatycznie wstawia funkcje sumy
lub sumy
 częściowej, w zależności od kontekstu.</p>
 <p><em>Kreatory</em> pokierują cię przez wybór i użycie obszernego
zakresu zaawansowanych
-funkcji arkusza kalkulacyjnego, czy umożliwią ci <a href="https://templates.openoffice.org"
title="Ściągnij szablony Apache OpenOffice">pobranie szablonów</a> z naszego
+funkcji arkusza kalkulacyjnego, czy umożliwią ci <a href="https://templates.openoffice.org/pl"
title="Ściągnij szablony Apache OpenOffice">pobranie szablonów</a> z naszego
 magazynu szablonów, gotowych rozwiązań arkusza kalkulacyjnego.</p>
 <p><em>Style i formatowanie</em> ułatwiają zastosowanie elastycznych
opcji formatowania
 komórki, włączając w to dowolne rotacje treścią, szablony, tła, obramowania
i wiele
@@ -71,7 +71,7 @@ kalkulacyjnego poprzez którekolwiek o
 zapisać swoją pracę w formacie Excel, aby wysłać je do ludzi, którzy używają
produktów
 Microsoftu. Calc jest w stanie odczytać pliki .xlsx stworzone w Microsoft Office 2007
 lub w programie Microsoft Office 2008 dla systemu Mac OS X.</p>
-<p>Jeśli zamierzasz wysłać swoje wyniki to kogoś kto nie posiada zainstalowanego
programu
+<p>Jeśli zamierzasz wysłać swoje wyniki do kogoś kto nie posiada zainstalowanego
programu
 do arkuszy kalkulacyjnych, użyj Formatu Dokumentów Przenośnych PDF (.pdf) –
aby to
 zrobić nie potrzeba kupować czy instalować żadnego dodatkowego oprogramowania.</p>
   </div>Mime
View raw message