openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1819884 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html
Date Tue, 02 Jan 2018 20:02:27 GMT
Author: astepukonis
Date: Tue Jan 2 20:02:27 2018
New Revision: 1819884

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1819884&view=rev
Log:
Updated the news section.

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html?rev=1819884&r1=1819883&r2=1819884&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html Tue Jan 2 20:02:27 2018
@@ -133,11 +133,11 @@
    <p><em>2017 m. gruodžio 30 d.:</em>
     „Apache OpenOffice“ projektas praneša apie ką tik išėjusią
tarnybinę 
     <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/announcing-apache-openoffice-4-11"
-     title="Tarnybinio tinklaraščio pranešimas apie „Apache OpenOffice“
laidą 4.1.4">laidą 4.1.4</a>.
+     title="Tarnybinio tinklaraščio pranešimas apie „Apache OpenOffice“
laidą 4.1.5">laidą 4.1.5</a>.
     <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1.5+Release+Notes"
-     title="„Apache OpenOffice“ laidos 4.1.4 informacija">Laidos apžvalgoje</a>
galima susipažinti su naujomis priemonėmis,
+     title="„Apache OpenOffice“ laidos 4.1.5 informacija">Laidos apžvalgoje</a>
galima susipažinti su naujomis priemonėmis,
     funkcijomis ir kalbomis. Nepamirškite <a href="https://www.openoffice.org/lt/download/"
-     title="Gauti „Apache OpenOffice“ 4.1.4">gauti</a> ir tiesiogiai
išmėginti naujosios laidos.
+     title="Gauti „Apache OpenOffice“ 4.1.5">gauti</a> ir tiesiogiai
išmėginti naujosios laidos.
    </p>
   </div>
 	Mime
View raw message