openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From di...@apache.org
Subject svn commit: r1848664 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html
Date Tue, 11 Dec 2018 10:34:13 GMT
Author: digro
Date: Tue Dec 11 10:34:13 2018
New Revision: 1848664

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1848664&view=rev
Log:
updated version info

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html?rev=1848664&r1=1848663&r2=1848664&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html Tue Dec 11 10:34:13 2018
@@ -16,9 +16,9 @@
 		
 		<!-- here is the content pane -->
 		<td style="border-width: 0px;">
-			<h1>Apache OpenOffice 4.1.5 in het Nederlands downloaden</h1>
-			<p>De nieuwe Apache OpenOffice, versie 4.1.5, is beschikbaar in het Nederlands voor
Windows, Linux en Mac OS X.</p>
-			<p>Hoe krijg je Apache OpenOffice 4.1.5 gemakkelijk binnen? Ga naar de <a href="https://www.openoffice.org/nl/download/">hoofdpagina
voor downloaden</a> en klik
+			<h1>Apache OpenOffice 4.1.6 in het Nederlands downloaden</h1>
+			<p>De nieuwe Apache OpenOffice, versie 4.1.6, is beschikbaar in het Nederlands voor
Windows, Linux en Mac OS X.</p>
+			<p>Hoe krijg je Apache OpenOffice 4.1.6 gemakkelijk binnen? Ga naar de <a href="https://www.openoffice.org/nl/download/">hoofdpagina
voor downloaden</a> en klik
 				op het groene vlak. In de meeste gevallen is de juiste variant (voor jouw besturingssysteem
en in het Nederlands) al geselecteerd.</p>
 		<hr>
 		</td> <!-- end of the content paneMime
View raw message