openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r1037714 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/downloaden.html
Date Tue, 11 Dec 2018 10:36:10 GMT
Author: buildbot
Date: Tue Dec 11 10:36:09 2018
New Revision: 1037714

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
    websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Dec 11 10:36:09 2018
@@ -1 +1 @@
-1848645
+1848664

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Dec 11 10:36:09 2018
@@ -1 +1 @@
-1848645
+1848664

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html Tue Dec 11 10:36:09 2018
@@ -32,9 +32,9 @@
 		
 		<!-- here is the content pane -->
 		<td style="border-width: 0px;">
-			<h1>Apache OpenOffice 4.1.5 in het Nederlands downloaden</h1>
-			<p>De nieuwe Apache OpenOffice, versie 4.1.5, is beschikbaar in het Nederlands voor
Windows, Linux en Mac OS X.</p>
-			<p>Hoe krijg je Apache OpenOffice 4.1.5 gemakkelijk binnen? Ga naar de <a href="https://www.openoffice.org/nl/download/">hoofdpagina
voor downloaden</a> en klik
+			<h1>Apache OpenOffice 4.1.6 in het Nederlands downloaden</h1>
+			<p>De nieuwe Apache OpenOffice, versie 4.1.6, is beschikbaar in het Nederlands voor
Windows, Linux en Mac OS X.</p>
+			<p>Hoe krijg je Apache OpenOffice 4.1.6 gemakkelijk binnen? Ga naar de <a href="https://www.openoffice.org/nl/download/">hoofdpagina
voor downloaden</a> en klik
 				op het groene vlak. In de meeste gevallen is de juiste variant (voor jouw besturingssysteem
en in het Nederlands) al geselecteerd.</p>
 		<hr>
 		</td> <!-- end of the content paneMime
View raw message