openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From msei...@apache.org
Subject svn commit: r1859364 [2/3] - in /openoffice/branches/AOO42X: ./ extras/l10n/source/et/localize.sdf extras/l10n/source/hy/localize.sdf
Date Thu, 16 May 2019 10:04:25 GMT
Modified: openoffice/branches/AOO42X/extras/l10n/source/et/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/branches/AOO42X/extras/l10n/source/et/localize.sdf?rev=1859364&r1=1859363&r2=1859364&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/branches/AOO42X/extras/l10n/source/et/localize.sdf (original)
+++ openoffice/branches/AOO42X/extras/l10n/source/et/localize.sdf Thu May 16 10:04:24 2019
@@ -157,9 +157,9 @@ basic	source\classes\sb.src	0	string	RID
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_LOOP_NOT_INIT & ERRCODE_RES_MASK			0	et	Pole tsükli jaoks initsialiseeritud.				20181231 09:50:43
 basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_COMPAT & ERRCODE_RES_MASK			0	et	$(ARG1)				20181231 09:50:43
 basic	source\classes\sb.src	0	string	IDS_SBERR_TERMINATED				0	et	Käivitatud makro katkestati				20181231 09:50:43
-basic	source\classes\sb.src	0	string	IDS_SBERR_STOREREF				0	et	Viidet ei salvestata:				20181231 09:50:43
-basic	source\classes\sb.src	0	string	ERRCODE_BASMGR_LIBLOAD & ERRCODE_RES_MASK				0	et	Viga teegi '$(ARG1)' laadimisel.				20181231 09:50:43
-basic	source\classes\sb.src	0	string	ERRCODE_BASMGR_LIBSAVE & ERRCODE_RES_MASK				0	et	Viga teegi '$(ARG1)' salvestamisel.				20181231 09:50:43
+basic	source\classes\sb.src	0	string	IDS_SBERR_STOREREF				0	et	Viidet ei salvestata: 				20181231 09:50:43
+basic	source\classes\sb.src	0	string	ERRCODE_BASMGR_LIBLOAD & ERRCODE_RES_MASK				0	et	Viga laadides teeki '$(ARG1)'.				20181231 09:50:43
+basic	source\classes\sb.src	0	string	ERRCODE_BASMGR_LIBSAVE & ERRCODE_RES_MASK				0	et	Viga salvestades teeki: '$(ARG1)'.				20181231 09:50:43
 basic	source\classes\sb.src	0	string	ERRCODE_BASMGR_MGROPEN & ERRCODE_RES_MASK				0	et	BASICu initsialiseerimine failist '$(ARG1)' ei õnnestunud.				20181231 09:50:43
 basic	source\classes\sb.src	0	string	ERRCODE_BASMGR_MGRSAVE & ERRCODE_RES_MASK				0	et	BASICu salvestamise viga: '$(ARG1)'.				20181231 09:50:43
 basic	source\classes\sb.src	0	string	ERRCODE_BASMGR_REMOVELIB & ERRCODE_RES_MASK				0	et	Viga teegi eemaldamisel.				20181231 09:50:43
@@ -184,7 +184,7 @@ reportbuilder	registry\data\org\openoffi
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\ExtendedColorScheme.xcu	0	value	.ExtendedColorScheme.EntryNames.SunReportBuilder.Entries.GroupFooter	DisplayName			0	et	Rühma jalus				20181231 09:50:43
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\ExtendedColorScheme.xcu	0	value	.ExtendedColorScheme.EntryNames.SunReportBuilder.Entries.ColumnHeader	DisplayName			0	et	Veeru päis				20181231 09:50:43
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\ExtendedColorScheme.xcu	0	value	.ExtendedColorScheme.EntryNames.SunReportBuilder.Entries.ColumnFooter	DisplayName			0	et	Veeru jalus				20181231 09:50:43
-reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\ExtendedColorScheme.xcu	0	value	.ExtendedColorScheme.EntryNames.SunReportBuilder.Entries.Detail	DisplayName			0	et	Detail				20181231 09:50:43
+reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\ExtendedColorScheme.xcu	0	value	.ExtendedColorScheme.EntryNames.SunReportBuilder.Entries.Detail	DisplayName			0	et	Lisainfo				20181231 09:50:43
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\ExtendedColorScheme.xcu	0	value	.ExtendedColorScheme.EntryNames.SunReportBuilder.Entries.OverlappedControl	DisplayName			0	et	Kaetud juhtelement				20181231 09:50:43
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\ExtendedColorScheme.xcu	0	value	.ExtendedColorScheme.EntryNames.SunReportBuilder.Entries.TextBoxBoundContent	DisplayName			0	et	Tekstikasti seotud sisu				20181231 09:50:43
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\ReportCommands.xcu	0	value	..ReportCommands.UserInterface.Commands..uno:ColumnHeaderFooter	Label			0	et	Tulba Päis/Jalus				20181231 09:50:43
@@ -206,7 +206,7 @@ reportbuilder	registry\data\org\openoffi
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\ReportCommands.xcu	0	value	..ReportCommands.UserInterface.Commands..uno:SectionAlignTop	Label			0	et	Jaotises joondamine ülal				20181231 09:50:43
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\ReportCommands.xcu	0	value	..ReportCommands.UserInterface.Commands..uno:SectionShrink	Label			0	et	Kahanda				20181231 09:50:43
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\ReportCommands.xcu	0	value	..ReportCommands.UserInterface.Commands..uno:SectionShrinkBottom	Label			0	et	Kahanda alt				20181231 09:50:43
-reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\ReportCommands.xcu	0	value	..ReportCommands.UserInterface.Commands..uno:SectionShrinkTop	Label			0	et	kahanda ülalt				20181231 09:50:43
+reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\ReportCommands.xcu	0	value	..ReportCommands.UserInterface.Commands..uno:SectionShrinkTop	Label			0	et	Kahanda ülalt				20181231 09:50:43
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\ReportCommands.xcu	0	value	..ReportCommands.UserInterface.Commands..uno:SelectAllEdits	Label			0	et	Vali kõik vormindatud väljad				20181231 09:50:43
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\ReportCommands.xcu	0	value	..ReportCommands.UserInterface.Commands..uno:SelectAllInSection	Label			0	et	Vali objektid sektsioonist				20181231 09:50:43
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\ReportCommands.xcu	0	value	..ReportCommands.UserInterface.Commands..uno:SelectAllLabels	Label			0	et	Vali kõik sildid				20181231 09:50:43
@@ -215,7 +215,7 @@ reportbuilder	registry\data\org\openoffi
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\ReportCommands.xcu	0	value	..ReportCommands.UserInterface.Commands..uno:SmallestWidth	Label			0	et	Sobitu vähima laiusega				20181231 09:50:43
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\ReportCommands.xcu	0	value	..ReportCommands.UserInterface.Commands..uno:Spreadsheet	Label			0	et	Arvutustabeli dokument				20181231 09:50:43
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\ReportCommands.xcu	0	value	..ReportCommands.UserInterface.Commands..uno:SubReportInNewWindow	Label			0	et	Alamaruanne uues aknas...				20181231 09:50:43
-reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\ReportCommands.xcu	0	value	..ReportCommands.UserInterface.Commands..uno:TextDocument	Label			0	et	tekstidokument				20181231 09:50:43
+reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\ReportCommands.xcu	0	value	..ReportCommands.UserInterface.Commands..uno:TextDocument	Label			0	et	Tekstidokument				20181231 09:50:43
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\ReportCommands.xcu	0	value	..ReportCommands.UserInterface.Popups..uno:AlignmentMenu	Label			0	et	Joondamine				20181231 09:50:43
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\ReportCommands.xcu	0	value	..ReportCommands.UserInterface.Popups..uno:ArrowShapesMenu	Label			0	et	Noole kuju				20181231 09:50:43
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\ReportCommands.xcu	0	value	..ReportCommands.UserInterface.Popups..uno:BasicShapesMenu	Label			0	et	Põhilised kujundid				20181231 09:50:43
@@ -242,7 +242,7 @@ reportbuilder	registry\data\org\openoffi
 reportbuilder	registry\data\org\openoffice\Office\UI\DbReportWindowState.xcu	0	value	.DbReportWindowState.UIElements.States.private:resource/toolbar/resizebar	UIName			0	et	Objekti suuruse muutmine				20181231 09:50:43
 editeng	source\misc\lingu.src	0	querybox	RID_SVXQB_CONTINUE				1	et	Jätka kontrollimist dokumendi algusest?				20181231 09:50:43
 editeng	source\misc\lingu.src	0	querybox	RID_SVXQB_BW_CONTINUE				1	et	Jätka kontrollimist dokumendi lõpust?				20181231 09:50:43
-editeng	source\misc\lingu.src	0	string	RID_SVXSTR_HMERR_THESAURUS				1	et	Mõistesõnaraamat tesaurus ei ole valitud keele jaoks saadaval.\nPalun kontrolli oma paigaldust ning paigalda soovitud keel\n				20181231 09:50:43
+editeng	source\misc\lingu.src	0	string	RID_SVXSTR_HMERR_THESAURUS				1	et	Mõistesõnaraamat tesaurus ei ole valitud keele jaoks saadaval. \nPalun kontrolli oma paigaldust ning paigalda soovitud keel\n				20181231 09:50:43
 editeng	source\misc\lingu.src	0	string	RID_SVXSTR_DIC_ERR_UNKNOWN				1	et	Sõna ei saa sõnaraamatusse lisada\ntundmatu põhjuse tõttu.				20181231 09:50:43
 editeng	source\misc\lingu.src	0	string	RID_SVXSTR_DIC_ERR_FULL				1	et	Sõnaraamat on juba täis.				20181231 09:50:43
 editeng	source\misc\lingu.src	0	string	RID_SVXSTR_DIC_ERR_READONLY				1	et	Sõnaraamat on ainult lugemiseks.				20181231 09:50:43
@@ -256,10 +256,10 @@ editeng	source\items\svxitems.src	0	stri
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_BREAK_PAGE_AFTER				0	et	Murra peale uut lehekülge				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_BREAK_PAGE_BOTH				0	et	Murra enne ja peale uut lehekülge				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_SHADOW_NONE				0	et	Ilma varjuta				20181231 09:50:43
-editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_SHADOW_TOPLEFT				0	et	vari üleval vasakul				20181231 09:50:43
+editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_SHADOW_TOPLEFT				0	et	Vari üleval vasakul				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_SHADOW_TOPRIGHT				0	et	Vari üleval paremal				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_SHADOW_BOTTOMLEFT				0	et	Vari all vasakul				20181231 09:50:43
-editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_SHADOW_BOTTOMRIGHT				0	et	vari all paremal				20181231 09:50:43
+editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_SHADOW_BOTTOMRIGHT				0	et	Vari all paremal				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_COLOR				0	et	Värv 				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_COLOR_BLACK				0	et	Must				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_COLOR_BLUE				0	et	Sinine				20181231 09:50:43
@@ -334,7 +334,7 @@ editeng	source\items\svxitems.src	0	stri
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_STRIKEOUT_BOLD				0	et	Paks läbijoon				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_STRIKEOUT_SLASH				0	et	Kaldkriipsuga läbijoon				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_STRIKEOUT_X				0	et	Xga läbijoon				20181231 09:50:43
-editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_CASEMAP_NONE				0	et	ilma jooneta				20181231 09:50:43
+editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_CASEMAP_NONE				0	et	Ilma jooneta				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_CASEMAP_VERSALIEN				0	et	Suurtähed				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_CASEMAP_GEMEINE				0	et	Väiksed tähed				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_CASEMAP_TITEL				0	et	Tiitel				20181231 09:50:43
@@ -355,7 +355,7 @@ editeng	source\items\svxitems.src	0	stri
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_TAB_ADJUST_DECIMAL				0	et	Kümnend				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_TAB_ADJUST_CENTER				0	et	Joondatud keskele				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_TAB_ADJUST_DEFAULT				0	et	Vaikimisi				20181231 09:50:43
-editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SINGLE_LINE0				0	et	üksik peenike joon				20181231 09:50:43
+editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SINGLE_LINE0				0	et	Üksik peenike joon				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SINGLE_LINE1				0	et	Üksik, õhuke				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SINGLE_LINE2				0	et	Ühekordne, õhuke				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SINGLE_LINE3				0	et	Ühekordne, väga õhuke				20181231 09:50:43
@@ -409,13 +409,13 @@ editeng	source\items\svxitems.src	0	stri
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_SHADOW_COMPLETE				0	et	Vari: 				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_BORDER_COMPLETE				0	et	Raamjoon 				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_BORDER_NONE				0	et	Ilma raamjooneta				20181231 09:50:43
-editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_BORDER_TOP				0	et	Ülal 				20181231 09:50:43
+editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_BORDER_TOP				0	et	ülevalt 				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_BORDER_BOTTOM				0	et	alumine 				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_BORDER_LEFT				0	et	vasak 				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_BORDER_RIGHT				0	et	parem 				20181231 09:50:43
-editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_BORDER_DISTANCE				0	et	vahe 				20181231 09:50:43
+editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_BORDER_DISTANCE				0	et	Vahe 				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_ULSPACE_UPPER				0	et	Alates ülalt 				20181231 09:50:43
-editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_ULSPACE_LOWER				0	et	Alates alt				20181231 09:50:43
+editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_ULSPACE_LOWER				0	et	Alates alt 				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_LINES				0	et	%1 Jooned				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_WIDOWS_COMPLETE				0	et	Lese kontroll				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_ORPHANS_COMPLETE				0	et	Orvu kontroll				20181231 09:50:43
@@ -424,7 +424,7 @@ editeng	source\items\svxitems.src	0	stri
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_HYPHEN_MAX				0	et	Sidekriipsud				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_PAGEMODEL_COMPLETE				0	et	Leheküje stiil: 				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_KERNING_COMPLETE				0	et	Tähesobitus 				20181231 09:50:43
-editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_KERNING_EXPANDED				0	et	Lukustatud				20181231 09:50:43
+editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_KERNING_EXPANDED				0	et	lukustatud 				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_KERNING_CONDENSED				0	et	Kondenseeritud 				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_GRAPHIC				0	et	Graafika				20181231 09:50:43
 editeng	source\items\svxitems.src	0	string	RID_SVXITEMS_EMPHASIS_NONE_STYLE				0	et	mitte midagi				20181231 09:50:43
@@ -487,8 +487,8 @@ editeng	source\editeng\editeng.src	0	men
 editeng	source\editeng\editeng.src	0	menuitem	RID_MENU_SPELL	MN_AUTOCORR	HID_EDITENG_SPELLER_AUTOCORRECT		0	et	AutoKorrigeeri				20181231 09:50:43
 editeng	source\editeng\editeng.src	0	string	RID_STR_WORD				0	et	Sõna on %x				20181231 09:50:43
 editeng	source\editeng\editeng.src	0	string	RID_STR_PARAGRAPH				0	et	Lõik on %x				20181231 09:50:43
-editeng	source\accessibility\accessibility.src	0	string	RID_SVXSTR_A11Y_IMAGEBULLET_DESCRIPTION				0	et	pilt-bullet lõigus				20181231 09:50:43
-editeng	source\accessibility\accessibility.src	0	string	RID_SVXSTR_A11Y_IMAGEBULLET_NAME				0	et	pilt-bullet				20181231 09:50:43
+editeng	source\accessibility\accessibility.src	0	string	RID_SVXSTR_A11Y_IMAGEBULLET_DESCRIPTION				0	et	Pilt-kuul lõigus				20181231 09:50:43
+editeng	source\accessibility\accessibility.src	0	string	RID_SVXSTR_A11Y_IMAGEBULLET_NAME				0	et	Pilt-kuul				20181231 09:50:43
 editeng	source\accessibility\accessibility.src	0	string	RID_SVXSTR_A11Y_PARAGRAPH_DESCRIPTION				0	et	Lõik: $(ARG) 				20181231 09:50:43
 editeng	source\accessibility\accessibility.src	0	string	RID_SVXSTR_A11Y_PARAGRAPH_NAME				0	et	Lõik: $(ARG)				20181231 09:50:43
 uui	source\nameclashdlg.src	0	pushbutton	DLG_SIMPLE_NAME_CLASH	BTN_OVERWRITE			0	et	Asenda				20181231 09:50:43
@@ -505,7 +505,7 @@ uui	source\sslwarndlg.src	0	fixedtext	DL
 uui	source\sslwarndlg.src	0	pushbutton	DLG_UUI_SSLWARN	PB_VIEW__CERTIFICATE			0	et	Näita sertifikaati				20181231 09:50:43
 uui	source\sslwarndlg.src	0	cancelbutton	DLG_UUI_SSLWARN	PB_CANCEL			0	et	Katkesta ühendus				20181231 09:50:43
 uui	source\sslwarndlg.src	0	pushbutton	DLG_UUI_SSLWARN	PB_OK			0	et	Jätka				20181231 09:50:43
-uui	source\sslwarndlg.src	0	modaldialog	DLG_UUI_SSLWARN		HID_DLG_SSLWARN_UUI		0	et	Turvahoiatus:				20181231 09:50:43
+uui	source\sslwarndlg.src	0	modaldialog	DLG_UUI_SSLWARN		HID_DLG_SSLWARN_UUI		0	et	Turvahoiatus: 				20181231 09:50:43
 uui	source\passworderrs.src	0	string	STR_ERROR_PASSWORD_TO_OPEN_WRONG				0	et	Sisestati vale salasõna. Faili ei ole võimalik avada.				20181231 09:50:43
 uui	source\passworderrs.src	0	string	STR_ERROR_PASSWORD_TO_MODIFY_WRONG				0	et	Sisestati vale salasõna. Faili ei ole võimalik muuta.				20181231 09:50:43
 uui	source\passworderrs.src	0	string	STR_ERROR_MASTERPASSWORD_WRONG				0	et	Sisestati vale ülemparool.				20181231 09:50:43
@@ -517,7 +517,7 @@ uui	source\cookiedg.src	0	radiobutton	DL
 uui	source\cookiedg.src	0	groupbox	DLG_COOKIES	GB_INFUTURE			174	et	Tulevaste küpsiste käsitsemine				20181231 09:50:43
 uui	source\cookiedg.src	0	pushbutton	DLG_COOKIES	BTN_COOKIES_CANCEL			50	et	Ignoreeri				20181231 09:50:43
 uui	source\cookiedg.src	0	pushbutton	DLG_COOKIES	BTN_COOKIES_OK			50	et	Saada				20181231 09:50:43
-uui	source\cookiedg.src	0	string	STR_COOKIES_RECV_START				295	et	Server '${HOST}' pakub üht või rohkemat küpsist.\nKüpsised sisaldavad kindlatele URLiklassidele viitavat infot. Kui %PRODUCTNAME soovib hiljem dokumenti, mille URL vastab varem vastuvõetud küpsise klassile, siis saadab %PRODUCTNAME selle info serverile. Selline käitumine võimaldab serveril tuvastada veebirakenduse olekut (nt. veebipoest tellides).\n\nPakutakse järgnevaid küpsiseid:\n\n				20181231 09:50:43
+uui	source\cookiedg.src	0	string	STR_COOKIES_RECV_START				295	et	Server '${HOST}' soovib määrata vähemalt ühe küpsise.\nKüpsised sisaldavad kindlatele URLi klassidele viitavat infot. Kui %PRODUCTNAME soovib hiljem dokumenti, mille URL vastab varem vastuvõetud küpsise klassile, siis saadab %PRODUCTNAME selle info serverile. See võimaldab serveril tuvastada veebirakenduse olekut, nt., WWW veebipoest tellides.\n\nJärgnevad küpsised peaks olema määratud:\n\n				20181231 09:50:43
 uui	source\cookiedg.src	0	string	STR_COOKIES_RECV_COOKIES				295	et	Domeen: ${DOMAIN}, Asukoht: ${PATH}, Küpsis: ${COOKIE}.\n				20181231 09:50:43
 uui	source\cookiedg.src	0	string	STR_COOKIES_RECV_TITLE				295	et	Küpsiste vastuvõtmine				20181231 09:50:43
 uui	source\cookiedg.src	0	string	STR_COOKIES_SEND_START				295	et	%PRODUCTNAME salvestas serveri '${HOST}' küpsise, mis saadetakse siis, kui soovitakse dokumenti ${PATH}.\nKüpsised sisaldavad teavet, mis vastavad teatud URLiklassidele. Mõned serverid saadavad neid %PRODUCTNAME-ile, mis salvestab need, kui kasutatakse teatud dokumente. Kui %PRODUCTNAME avab dokumendi, mis vastavalt URL-ile sobib varem vastu võetud küpsisega, saadab %PRODUCTNAME teabe sellele serverile. Nii saab server jälgida veebirakenduse olekut - näiteks veebipoodide kasutamisel.\n\nPakutakse järgnevaid küpsiseid:\n\n				20181231 09:50:43
@@ -539,14 +539,14 @@ uui	source\unknownauthdlg.src	0	modaldia
 uui	source\secmacrowarnings.src	0	fixedtext	RID_XMLSECDLG_MACROWARN	FI_DESCR1A			0	et	See dokument sisaldab dokumendimakrosid, mille on allkirjastanud:				20181231 09:50:43
 uui	source\secmacrowarnings.src	0	fixedtext	RID_XMLSECDLG_MACROWARN	FI_DESCR1B			0	et	See dokument sisaldab dokumendimakrosid.				20181231 09:50:43
 uui	source\secmacrowarnings.src	0	pushbutton	RID_XMLSECDLG_MACROWARN	PB_VIEWSIGNS			0	et	Näita signatuure...				20181231 09:50:43
-uui	source\secmacrowarnings.src	0	fixedtext	RID_XMLSECDLG_MACROWARN	FI_DESCR2			0	et	Makrod võivad sisaldada viiruseid. Makrode keelamine on alati turvaline, kuid keelates makrod, võid kaotada ka dokumendi makrode abil pakutava funktsionaalsuse.				20181231 09:50:43
+uui	source\secmacrowarnings.src	0	fixedtext	RID_XMLSECDLG_MACROWARN	FI_DESCR2			0	et	Makrod võivad sisaldada viiruseid. Makrode keelamine on alati turvaline. Kui sa keelad makrod, võid kaotada funktsionaalsuse, mida pakuvad dokumendi makrod.				20181231 09:50:43
 uui	source\secmacrowarnings.src	0	checkbox	RID_XMLSECDLG_MACROWARN	CB_ALWAYSTRUST			0	et	Selle allika makrosid usaldatakse alati				20181231 09:50:43
 uui	source\secmacrowarnings.src	0	okbutton	RID_XMLSECDLG_MACROWARN	PB_ENABLE			0	et	Lu~ba makrod				20181231 09:50:43
 uui	source\secmacrowarnings.src	0	cancelbutton	RID_XMLSECDLG_MACROWARN	PB_DISABLE			0	et	Keela makro~d				20181231 09:50:43
 uui	source\secmacrowarnings.src	0	modaldialog	RID_XMLSECDLG_MACROWARN		HID_XMLSECDLG_MACROWARN		0	et	%PRODUCTNAME - turvahoiatus				20181231 09:50:43
 uui	source\logindlg.src	0	fixedtext	DLG_UUI_LOGIN	FT_LOGIN_ERROR			165	et	Sõnum serverilt:				20181231 09:50:43
 uui	source\logindlg.src	0	fixedtext	DLG_UUI_LOGIN	FT_INFO_LOGIN_REQUEST			165	et	Sisesta kasutajanimi ja salasõna: \n%1				20181231 09:50:43
-uui	source\logindlg.src	0	string	DLG_UUI_LOGIN	STR_LOGIN_REALM			165	et	Palun sisesta kasutajanimi ja parool:\n"%2" %1 -l .				20181231 09:50:43
+uui	source\logindlg.src	0	string	DLG_UUI_LOGIN	STR_LOGIN_REALM			165	et	Sisesta kasutajanimi ja parool: \n"%2" asukohas %1				20181231 09:50:43
 uui	source\logindlg.src	0	fixedtext	DLG_UUI_LOGIN	FT_LOGIN_PATH			112	et	Asukoht				20181231 09:50:43
 uui	source\logindlg.src	0	fixedtext	DLG_UUI_LOGIN	FT_LOGIN_USERNAME			165	et	Kasutajanimi				20181231 09:50:43
 uui	source\logindlg.src	0	fixedtext	DLG_UUI_LOGIN	FT_LOGIN_PASSWORD			165	et	Parool				20181231 09:50:43
@@ -558,7 +558,7 @@ uui	source\filechanged.src	0	string	STR_
 uui	source\filechanged.src	0	string	STR_FILECHANGED_MSG				0	et	Faili on muudetud pärast seda, kui see avati %PRODUCTNAME-is redigeerimiseks. Sinu dokumendiversiooni salvestamine kirjutab üle teiste tehtud muudatused.\n\nKas soovid ikkagi salvestada?\n\n				20181231 09:50:43
 uui	source\filechanged.src	0	string	STR_FILECHANGED_SAVEANYWAY_BTN				0	et	Salvesta ikkagi				20181231 09:50:43
 uui	source\fltdlg.src	0	modaldialog	DLG_FILTER_SELECT		HID_DLG_FILTER_SELECT		250	et	Filtri valimine				20181231 09:50:43
-uui	source\lockfailed.src	0	string	STR_LOCKFAILED_MSG				0	et	%PRODUCTNAME ei saa lukustada faili ainukasutamiseks, kuna puuduvad õigused lukustusfaili loomiseks sellesse asukohta.				20181231 09:50:43
+uui	source\lockfailed.src	0	string	STR_LOCKFAILED_MSG				0	et	Faili ei saa lukustada %PRODUCTNAME le ainukasutuseks, sest puuduvad õigused sellesse asukohta lukustusfaili loomiseks.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_KEEP_PASSWORD				1	et	Parooli meeldejätmine kuni seansi lõpuni				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_SAVE_PASSWORD				1	et	Parooli meeldejätmine				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	STR_WARNING_BROKENSIGNATURE_TITLE				1	et	Vigane dokumendi allkiri				20181231 09:50:43
@@ -567,22 +567,22 @@ uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRH
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_ACCESSDENIED & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Juurdepääs $(ARG1)-le keelatud.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_ALREADYEXISTS & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	$(ARG1) on juba olemas.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_TARGETALREADYEXISTS & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Sihtmärk on juba olemas.				20181231 09:50:43
-uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_MODULESIZEEXCEEDED & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Sa soovid salvestada/eksportida parooliga kaitstud BASICu teeki, milles sisalduv(ad) moodul(id) \n$(ARG1)\non liiga suur(ed) binaarvormingusse salvestamiseks. Kui sa soovid, et kasutajad, kellel pole juurdepääsu teegi paroolile, saaksid nendes moodulites olevaid makrosid käivitada, tuleks moodulid jagada väiksemateks mooduliteks. Soovid sa teegi salvestamist/eksportimist jätkata?				20181231 09:50:43
+uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_MODULESIZEEXCEEDED & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Sa oled salvestamas/eksportimas parooliga kaitstud BASICu teeki, mis sisaldab) moodul(eid) \n$(ARG1)\nmis on liiga suur(ed) binaarvormingusse salvestamiseks. Kui sa soovid, et kasutajad, kellel pole juurdepääsu teegi paroolile, saaksid nendes moodulites olevaid makrosid käivitada, tuleks moodulid jagada väiksemateks mooduliteks. Soovid sa teegi salvestamist/eksportimist jätkata?				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_BADCRC & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	$(ARG1)-st pärinevatel andmetel on vale kontrollsumma.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_CANTCREATE & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Objekti $(ARG1) loomine kataloogi $(ARG2) ei õnnestunud.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_CANTREAD & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	$(ARG1)-i andmete lugemine ei õnnestunud.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_CANTSEEK & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	$(ARG1)-i seek-operatsiooni ei saa teostada.				20181231 09:50:43
-uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_CANTTELL & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	$(ARG1)-i tell-operatsiooni ei saa teostada.				20181231 09:50:43
+uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_CANTTELL & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Ei saa teostada $(ARG1)-i tell-operatsiooni.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_CANTWRITE & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	$(ARG1) andmete kirjutamine ei õnnestunud.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_CURRENTDIR & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Toiming pole võimalik: $(ARG1) on praegune kataloog.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_NOTREADY & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	$(ARG1) ei ole valmis.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_NOTSAMEDEVICE & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Toiming pole võimalik: $(ARG1) ja $(ARG2) on erinevad seadmed (kettad).				20181231 09:50:43
-uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_GENERAL & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	$(ARG1)-st lugemisel tekkis üldine sisend-/väljundviga.				20181231 09:50:43
-uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_INVALIDACCESS & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	$(ARG1)-d püüti kasutada lubamatul moel.				20181231 09:50:43
+uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_GENERAL & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Juurdepääsul $(ARG1)-i ilmnes üldine sisend-/väljundviga.				20181231 09:50:43
+uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_INVALIDACCESS & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Tehti katse $(ARG1) kasutada vääral moel.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_INVALIDCHAR & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	$(ARG1) sisaldab lubamatuid märke.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_INVALIDDEVICE & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Seade (ketas) $(ARG1) pole korrektne.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_INVALIDLENGTH & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	$(ARG1)-st loetud andmetel on vigane pikkus.				20181231 09:50:43
-uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_INVALIDPARAMETER & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	$(ARG1)-l käivitatud operatsiooni parameeter oli vigane.				20181231 09:50:43
+uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_INVALIDPARAMETER & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Operatsioon $(ARG1)-l käivitati vigase parameetriga.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_ISWILDCARD & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Operatsiooni ei saa teostada, kuna $(ARG1) sisaldab metamärke.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_LOCKVIOLATION & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Ühise lugemise ajal asukohast $(ARG1) tekkis viga.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_MISPLACEDCHAR & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	$(ARG1) sisaldab vales kohas asuvaid märke.				20181231 09:50:43
@@ -597,7 +597,7 @@ uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRH
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_OUTOFMEMORY & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Operatsiooni teostamine $(ARG1)-l ei õnnestunud, kuna vaba mälu on otsas.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_PENDING & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Operatsioon ei saa jätkuda seadmel $(ARG1), kuna osa andmeid on ootel.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_RECURSIVE & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	$(ARG1) kopeerimine iseenda sisse pole võimalik.				20181231 09:50:43
-uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_UNKNOWN & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	$(ARG1)-st lugemisel tekkis tundmatu sisend-/väljundviga.				20181231 09:50:43
+uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_UNKNOWN & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Tundmatu sisend-/väljundviga $(ARG1)-i lugemisel.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_WRITEPROTECTED & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	$(ARG1) on kirjutuskaitstud.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_WRONGFORMAT & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	$(ARG1) ei ole korrektses vormingus.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_WRONGVERSION & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	$(ARG1) versioon pole korrektne.				20181231 09:50:43
@@ -610,7 +610,7 @@ uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRH
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_BADPARTNERSHIP & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Sõprussidemega seotud andmed on riknenud.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_BADPARTNERSHIP_NAME & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Sõprussidemega $(ARG1) seotud andmed on riknenud.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_NOTREADY_VOLUME & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Andmeruum $(ARG1) pole valmis.				20181231 09:50:43
-uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_NOTREADY_REMOVABLE & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	$(ARG1) ei ole valmis; palun sisesta andmekandja..				20181231 09:50:43
+uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_NOTREADY_REMOVABLE & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	$(ARG1) ei ole valmis; palun sisesta andmekandja.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_NOTREADY_VOLUME_REMOVABLE & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Volüüm $(ARG1) ei ole valmis; palun sisesta andmekandja.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_WRONGMEDIUM & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Palun sisesta ketas $(ARG1).				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_IO_CANTCREATE_NONAME & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Objekti loomine ei õnnestunud kataloogi $(ARG1).				20181231 09:50:43
@@ -623,12 +623,12 @@ uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRH
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_CONFIGURATION_BACKENDMISSING_WITHRECOVER & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Konfiguratsiooniandmete asukoht '$(ARG1)' pole saadaval. Mõned funktsioonid ei pruugi ilma nende andmeteta korralikult töötada.\nKas soovid jätkata %PRODUCTNAME-i käivitamist ilma vigaste konfiguratsiooniandmeteta?				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_INVALID_XFORMS_SUBMISSION_DATA & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Vorm sisaldab sobimatuid andmeid. Soovid siiski jätkata?				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_LOCKING_LOCKED & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Fail $(ARG1) on teise kasutaja poolt lukustatud. Praegusel hetkel ei ole võimalik tekitada teist ligipääsu faili kirjutamiseks.				20181231 09:50:43
-uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_LOCKING_LOCKED_SELF & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Fail $(ARG1) on sinu poolt lukustatud. Praegusel hetkel ei ole võimalik anda uut ligipääsu faili kirjutamiseks				20181231 09:50:43
+uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_LOCKING_LOCKED_SELF & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Fail $(ARG1) on sinu poolt lukustatud. Praegusel hetkel ei ole võimalik anda uut ligipääsu faili kirjutamiseks.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_LOCKING_NOT_LOCKED & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Fail $(ARG1) ei ole hetkel sinu poolt lukustatud.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_LOCKING_LOCK_EXPIRED & ERRCODE_RES_MASK)			0	et	Varasemalt saadud faili $(ARG1) lukustus on aegunud.\nSee võib olla tingitud probleemidest faililukustust haldavas serveris. Ei saa garanteerida, et selle faili kirjutusoperatsioonid ei kirjuta teiste kasutajate tehtud muudatusi üle!				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_UNKNOWNAUTH_UNTRUSTED)			0	et	Veebilehe $(ARG1) identiteeti pole võimalik tuvastada.\n\nEnne sertifikaadiga nõustumist peaksid sa veebilehe sertifikaati hoolikalt uurima. Kas oled nõus, et seda sertifikaati kasutatakse veebilehe $(ARG1) identifitseerimiseks?				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_SSLWARN_EXPIRED_1)			0	et	$(ARG1) on veebileht, mis kasutab transporditavate andmete krüptimiseks turvasertifikaati, mis aegus $(ARG2).\n\nKontrolli, kas sinu arvuti aeg on õige.				20181231 09:50:43
-uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_SSLWARN_DOMAINMISMATCH_1)			0	et	Sa püüdsid luua ühendust veebilehega $(ARG1).Paraku kuulub esitatud turvasertifikaat veebilehele $(ARG2). On vähetõenaoline, kuid siiski võimalik, et keegi püüab jälgida sinu ühendust selle veebilehega.\n\nKui sa kahtlustad, et et näidatud sertifikaat ei kuulu veebilehele $(ARG1), katkesta ühendus ja teavita veebilehe haldajat.\n\nKas soovid siiski jätkata?				20181231 09:50:43
+uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_SSLWARN_DOMAINMISMATCH_1)			0	et	Sa püüdsid luua ühendust veebilehega $(ARG1). Paraku kuulub esitatud turvasertifikaat veebilehele $(ARG2). On vähetõenaoline, kuid siiski võimalik, et keegi püüab jälgida sinu ühendust selle veebilehega.\n\nKui sa kahtlustad, et et näidatud sertifikaat ei kuulu veebilehele $(ARG1), katkesta ühendus ja teavita veebilehe haldajat.\n\nKas soovid siiski jätkata?				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(ERRCODE_UUI_SSLWARN_INVALID_1)			0	et	Sertifikaadi valideerimine nurjus. Sa peaksid selle veebilehe sertifikaati hoolikalt uurima.\n\nKui sa kahtled näidatud sertifikaadis, katkesta ühendus ja teavita veebilehe haldajat.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(TITLE_UUI_SSLWARN_DOMAINMISMATCH)			0	et	Turvahoiatus: domeeninimed ei kattu				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_UUI_ERRHDL	(TITLE_UUI_SSLWARN_EXPIRED)			0	et	Turvahoiatus: serveri sertifikaat on aegunud				20181231 09:50:43
@@ -645,11 +645,11 @@ uui	source\trylater.src	0	string	STR_TRY
 uui	source\masterpasscrtdlg.src	0	fixedtext	DLG_UUI_MASTERPASSWORD_CRT	FT_INFOTEXT			0	et	Veebiühenduste paroolid on kaitstud ülemparooliga. See tuleb sisestada üks kord seansi jooksul, kui %PRODUCTNAME kasutab mõnda parooli kaitstud paroolide hulgast.				20181231 09:50:43
 uui	source\masterpasscrtdlg.src	0	fixedtext	DLG_UUI_MASTERPASSWORD_CRT	FT_MASTERPASSWORD_CRT			0	et	Sisesta parool				20181231 09:50:43
 uui	source\masterpasscrtdlg.src	0	fixedtext	DLG_UUI_MASTERPASSWORD_CRT	FT_MASTERPASSWORD_REPEAT			0	et	Sisesta parool uuesti				20181231 09:50:43
-uui	source\masterpasscrtdlg.src	0	fixedtext	DLG_UUI_MASTERPASSWORD_CRT	FT_CAUTIONTEXT			0	et	Hoiatus: jäta ülemparool kindlasti meelde. Kui sa unustad ülemparooli, ei pääse sa enam ligi selle poolt kaitstud teabele. Paroolid on tõstutundlikud ja vähemalt viie märgi pikkused.				20181231 09:50:43
+uui	source\masterpasscrtdlg.src	0	fixedtext	DLG_UUI_MASTERPASSWORD_CRT	FT_CAUTIONTEXT			0	et	Hoiatus: Kui sa unustad ülemparooli, ei pääse sa enam ligi selle poolt kaitstud teabele. Paroolid on tõstutundlikud.				20181231 09:50:43
 uui	source\masterpasscrtdlg.src	0	modaldialog	DLG_UUI_MASTERPASSWORD_CRT		HID_DLG_MASTERPASSWORD_CRT		0	et	Ülemparooli määramine				20181231 09:50:43
 uui	source\masterpassworddlg.src	0	fixedtext	DLG_UUI_MASTERPASSWORD	FT_MASTERPASSWORD			169	et	Sisesta parool				20181231 09:50:43
 uui	source\masterpassworddlg.src	0	modaldialog	DLG_UUI_MASTERPASSWORD		HID_DLG_MASTERPASSWORD_UUI		175	et	Ülemparooli sisestamine				20181231 09:50:43
-uui	source\newerverwarn.src	0	fixedtext	RID_DLG_NEWER_VERSION_WARNING	FT_INFO			0	et	See dokument on loodud %PRODUCTNAME-i uuema versiooniga ja võib sisaldada omadusi, mida sinu praegune versioon ei toeta.\n\nInternetiuuenduse käivitamiseks ja uusima %PRODUCTNAME-i versiooni hankimiseks klõpsa 'Uuenda kohe...'.				20181231 09:50:43
+uui	source\newerverwarn.src	0	fixedtext	RID_DLG_NEWER_VERSION_WARNING	FT_INFO			0	et	See dokument on loodud %PRODUCTNAME-i uuema versiooniga. See võib sisaldada omadusi, mida sinu praegune versioon ei toeta.\n\nKliki 'Uuenda kohe...' käivitamaks Internetiuuendust, et hankida uusim versioon tootest %PRODUCTNAME.				20181231 09:50:43
 uui	source\newerverwarn.src	0	pushbutton	RID_DLG_NEWER_VERSION_WARNING	PB_UPDATE			0	et	~Uuenda kohe...				20181231 09:50:43
 uui	source\newerverwarn.src	0	cancelbutton	RID_DLG_NEWER_VERSION_WARNING	PB_LATER			0	et	~Hiljem				20181231 09:50:43
 uui	source\newerverwarn.src	0	modaldialog	RID_DLG_NEWER_VERSION_WARNING		HID_DLG_NEWERVERSIONWARNING		0	et	%PRODUCTNAME-i uuendus on saadaval				20181231 09:50:43
@@ -787,19 +787,19 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Nsis.ulf	0	LngText	InstallBtn				0	et	&Paki lahti				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Nsis.ulf	0	LngText	DirText				0	et	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION paigaldusfailid pakitakse lahti ja salvestatakse näidatud kausta. Kui sa soovid salvestada %PRODUCTNAME-i paigaldusfaile mujale, klõpsa \'Lehitse\' ja vali mõni teine kaust.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Nsis.ulf	0	LngText	DirSubText				0	et	Sihtkaust				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Nsis.ulf	0	LngText	SpaceRequired				0	et	Vajalik ruum:				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Nsis.ulf	0	LngText	SpaceAvailable				0	et	Vaba ruum:				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Nsis.ulf	0	LngText	SpaceRequired				0	et	Vajalik ruum: 				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Nsis.ulf	0	LngText	SpaceAvailable				0	et	Vaba ruum: 				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Nsis.ulf	0	LngText	MUI_TEXT_INSTALLING_TITLE				0	et	Lahtipakkimine				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Nsis.ulf	0	LngText	MUI_TEXT_INSTALLING_SUBTITLE				0	et	Palun oota, kuni paigaldusfailid on lahti pakitud.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Nsis.ulf	0	LngText	Extract				0	et	Lahtipakkimine:				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Nsis.ulf	0	LngText	MUI_TEXT_ABORTWARNING				0	et	Kas sa tõesti soovid %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION paigaldusprogrammi käivitamist katkestada?				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Nsis.ulf	0	LngText	Extract				0	et	Lahtipakkimine: 				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Nsis.ulf	0	LngText	MUI_TEXT_ABORTWARNING				0	et	Kas sa tõesti soovid %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION paigaldusprogrammi ettevalmistamise katkestada				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\RadioBut.ulf	0	LngText	OOO_RADIOBUTTON_1				0	et	{&MSSansBold8}&Muutmine				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\RadioBut.ulf	0	LngText	OOO_RADIOBUTTON_2				0	et	{&MSSansBold8}&Parandamine				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\RadioBut.ulf	0	LngText	OOO_RADIOBUTTON_3				0	et	{&MSSansBold8}Eem&aldamine				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\RadioBut.ulf	0	LngText	OOO_RADIOBUTTON_4				0	et	{&MSSansBold8}T&äielik				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\RadioBut.ulf	0	LngText	OOO_RADIOBUTTON_5				0	et	{&MSSansBold8}&Kohandatud				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\RadioBut.ulf	0	LngText	OOO_RADIOBUTTON_6				0	et	&Ei nõustu litsentsilepingu tingimustega				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\RadioBut.ulf	0	LngText	OOO_RADIOBUTTON_7				0	et	&Nõustun litsentsilepingu tingimustega				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\RadioBut.ulf	0	LngText	OOO_RADIOBUTTON_6				0	et	Ma &ei nõustu litsentsilepingu tingimustega				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\RadioBut.ulf	0	LngText	OOO_RADIOBUTTON_7				0	et	Ma &nõustun litsentsilepingu tingimustega				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\RadioBut.ulf	0	LngText	OOO_RADIOBUTTON_8				0	et	&Kõigile selle arvuti kasutajatele (kõik kasutajad)				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\RadioBut.ulf	0	LngText	OOO_RADIOBUTTON_9				0	et	Ainult &minule ([USERNAME]) kasutamiseks				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\UIText.ulf	0	LngText	OOO_UITEXT_1				0	et	baiti				20181231 09:50:43
@@ -871,7 +871,7 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_25				0	et	Loobu				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_26				0	et	&Edasi >				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_27				0	et	{&TahomaBold10}Edukat [ProductName] paigaldusnõustaja kasutamist				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_28				0	et	Paigaldusnõustaja loob määratud asukohta võrgus [ProductName] serveripildi. Jätkamiseks klõpsa "Edasi".				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_28				0	et	Paigaldusnõustaja loob määratud asukohta võrgus [ProductName] serveripildi. Jätkamiseks klõpsa Edasi.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_29				0	et	&Ei				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_30				0	et	Kas sa tõesti soovid [ProductName] paigaldamisest loobuda?				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_31				0	et	&Jah				20181231 09:50:43
@@ -913,25 +913,25 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_74				0	et	< &Tagasi				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_77				0	et	Loobu				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_78				0	et	&Muuda...				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_79				0	et	Klõpsa "Edasi" paigaldamiseks sellesse kausta või "Muuda" paigaldamiseks mõnda teise kausta.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_79				0	et	Klõpsa Edasi, et paigaldada siia kausta või Muuda, et paigaldada mõnda teise kausta.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_80				0	et	{&MSSansBold8}Andmebaasi kaust				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_81				0	et	[DATABASEDIR]				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_82				0	et	[ProductName] andmebaas paigaldatakse:				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_82				0	et	Paigalda [ProductName] andmebaas asukohta:				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_83				0	et	&Edasi >				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_84				0	et	< &Tagasi				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_87				0	et	Loobu				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_88				0	et	&Muuda...				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_89				0	et	Klõpsa "Edasi" paigaldamiseks sellesse kausta või "Muuda" paigaldamiseks mõnda teise kausta.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_89				0	et	Klõpsa Edasi, et paigaldada siia kausta või Muuda, et paigaldada mõnda teise kausta.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_90				0	et	{&MSSansBold8}Sihtkaust				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_91				0	et	[INSTALLDIR]				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_92				0	et	[ProductName] paigaldatakse:				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_92				0	et	Paigalda [ProductName] asukohta:				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_93				0	et	&Edasi >				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_96				0	et	Valitud komponentide paigaldamiseks vajalik kettaruum.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_97				0	et	Esiletõstetud andmeruumides ei ole piisavalt ruumi valitud komponentide paigaldamiseks. Probleemi lahendamiseks võib esiletõstetud andmeruumidest eemaldada faile, vähendada kohalikele ketastele paigaldatavate komponentide valikut või valida mõni muu sihtketas.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_98				0	et	{&MSSansBold8}Vajalik kettaruum				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_100				0	et	OK				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_103				0	et	Mõned uuendamist vajavad failid on parajasti kasutuses.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_104				0	et	Järgnevad rakendused kasutavad faile, mida on vaja paigalduse käigus uuendada. Sulge need rakendused ja klõpsa jätkamiseks "Proovi uuesti".				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_104				0	et	Järgnevad rakendused kasutavad faile, mida on vaja paigalduse käigus uuendada. Sulge need rakendused ja klõpsa jätkamiseks Proovi uuesti.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_105				0	et	{&MSSansBold8}Kasutuses olevad failid				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_106				0	et	&Välju				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_107				0	et	&Ignoreeri				20181231 09:50:43
@@ -949,7 +949,7 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_124				0	et	See programm põhineb 'Apache OpenOffice' projektil, mida toetavad selle liikmed ja Apache OpenOffice kogukond. Lisainfo jaoks vaata siia: https://www.openoffice.org/welcome/credits.html				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_125				0	et	&Edasi >				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_126				0	et	{&TahomaBold10}Edukat [ProductName] paigaldusnõustaja kasutamist				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_127				0	et	Paigaldusnõustaja paigaldab [ProductName] sinu arvutisse. Jätkamiseks klõpsa "Edasi".				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_127				0	et	Paigaldusnõustaja paigaldab [ProductName] sinu arvutisse. Jätkamiseks klõpsa Edasi.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_128				0	et	< &Tagasi				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_131				0	et	Loobu				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_132				0	et	Palun loe järgnevat litsentsilepingut tähelepanelikult.				20181231 09:50:43
@@ -962,12 +962,12 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_141				0	et	&Edasi >				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_143				0	et	Võimaldab muuta programmi komponentide paigaldamise viisi. Selle sätte valimisel avatakse dialoog Kohandatud paigaldus, mis võimaldab muuta komponentide paigaldusviisi.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_144				0	et	Parandab rakenduse paigaldamise käigus tekkinud vead. Selle funktsiooni abil on võimalik parandada puuduvad või vigased failid, otseteed ja registrikirjed.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_145				0	et	[ProductName] eemaldamine arvutist.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_145				0	et	Eemalda [ProductName] oma arvutist.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_146				0	et	< &Tagasi				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_147				0	et	Loobu				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_148				0	et	&Edasi >				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_149				0	et	{&TahomaBold10}Edukat [ProductName] paigaldusnõustaja kasutamist				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_150				0	et	Paigaldusnõustaja abil on võimalik [ProductName] paigaldust muuta, parandada ja eemaldada. Jätkamiseks klõpsa "Edasi".				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_150				0	et	Paigaldusnõustaja abil on võimalik [ProductName] paigaldust muuta, parandada või eemaldada. Jätkamiseks kliki Edasi.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_153				0	et	Paigalduseks vajalik kettaruum ületab saadaoleva kettaruumi suuruse.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_154				0	et	Esiletõstetud andmeruumides ei ole piisavalt ruumi valitud komponentide paigaldamiseks. Probleemi lahendamiseks võib esiletõstetud andmeruumidest eemaldada faile, vähendada kohalikele ketastele paigaldatavate komponentide valikut või valida mõni muu sihtketas.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_155				0	et	{&MSSansBold8}Kettaruum on otsas				20181231 09:50:43
@@ -981,8 +981,8 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_163				0	et	< &Tagasi				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_166				0	et	Loobu				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_167				0	et	Nõustaja on valmis alustama paigaldamist.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_168				0	et	Paigaldamise alustamiseks klõpsa nupul "Paigalda".				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_169				0	et	Soovi korral vaadata või muuta paigaldussätteid klõpsa "Tagasi". Nõustajast väljumiseks klõpsa "Loobu".				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_168				0	et	Paigaldamise alustamiseks klõpsa nupul Paigalda.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_169				0	et	Kui sa soovid üle vaadata või muuta oma paigaldussätteid klikka Tagasi. Nõustajast väljumiseks klõpsa Loobu.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_170				0	et	{&MSSansBold8}Rakenduse muutmiseks valmis				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_171				0	et	{&MSSansBold8}Rakenduse parandamiseks valmis				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_172				0	et	{&MSSansBold8}Rakenduse paigaldamiseks valmis				20181231 09:50:43
@@ -990,27 +990,27 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_174				0	et	< &Tagasi				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_177				0	et	Loobu				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_178				0	et	See valik eemaldab programmi süsteemist.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_179				0	et	Klõps nupul "Eemalda" eemaldab [ProductName] sinu arvutist. Pärast eemaldamist ei saa programmi enam kasutada.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_180				0	et	Soovi korral vaadata või muuta sätteid klõpsa "Tagasi".				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_179				0	et	Klõps nupul Eemalda eemaldab [ProductName] sinu arvutist. Pärast eemaldamist ei ole see programm enam kasutamiseks saadaval.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_180				0	et	Kui sa soovid üle vaadata või muuta sätteid, klikka nupul Tagasi.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_181				0	et	{&MSSansBold8}Programmi eemaldamine				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_182				0	et	&Eemalda				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_183				0	et	< &Tagasi				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_184				0	et	Loobu				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_185				0	et	&Lõpeta				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_186				0	et	Süsteemi ei muudetud. Paigalduse lõpetamiseks mõni teine kord tuleb paigaldusprogramm uuesti käivitada.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_187				0	et	Klõps nupul "Lõpeta" sulgeb nõustaja.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_187				0	et	Klikk nupul Lõpeta sulgeb nõustaja.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_188				0	et	Võimalik on säilitada kõik juba paigaldatud komponendid ning jätkata paigaldamist hiljem, samuti võib taastada süsteemi sellisena, nagu see oli enne paigalduse alustamist.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_189				0	et	Klõpsa "Taasta" või nõustajast väljumiseks "Jätka hiljem".				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_189				0	et	Klikka Taasta või Jätka Hiljem, et väljuda nõustajast.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_190				0	et	{&TahomaBold10}Paigaldusnõustaja lõpetas töö				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_191				0	et	Nõustaja töö katkestati enne [ProductName] paigaldamise lõppu.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_192				0	et	< &Tagasi				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_193				0	et	Loobu				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_194				0	et	&Jah, kontrolli uuenduste olemasolu (soovituslik) kohe pärast paigalduse lõpetamist.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_195				0	et	Käivita programm				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_196				0	et	Näita faili LOEMIND				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_196				0	et	Näita readme faili				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_197				0	et	&Lõpeta				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_198				0	et	{&TahomaBold10}Paigaldusnõustaja lõpetas töö				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_199				0	et	[ProductName] paigaldamine lõppes edukalt. Nõustajast väljumiseks klõpsa "Lõpeta".				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_199				0	et	[ProductName] paigaldamine lõppes edukalt. Nõustajast väljumiseks klõpsa Lõpeta.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_200				0	et	Paigaldusnõustaja eemaldas [ProductName] edukalt. Nõustajast väljumiseks kliki lõpeta.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_201				0	et	Paigaldusprogramm lõpetas [ProductName] paigaldamise.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_202				0	et	Mõnele rakenduse failile võib pärast [ProductName] koopia soetamist olla ilmunud uuendusi.				20181231 09:50:43
@@ -1087,7 +1087,7 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_305				0	et	Kliki Edasi, et jätkata.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_306				0	et	Muu versiooni valimiseks klõpsa. Muul juhul kliki tühista ning välju paigaldusnõustajast.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_307				0	et	Et valida muu kaust, klikka Muuda.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_308				0	et	[ProductName] paigaldatakse:				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_308				0	et	Paigalda [ProductName] asukohta:				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_309				0	et	Kui paigaldasid [ProductName] ainult proovimiseks, siis ilmselt ei soovi sa nende failitüüpide seoseid muuta ja peaksid jätma ruudud märkimata.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_317				0	et	Ühtki keelt pole paigalduseks valitud. Klõpsa OK valimaks ühe või mitme keele paigaldamiseks.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_318				0	et	Ühtki rakendust pole paigalduseks valitud. Klõpsa OK valimaks ühe või mitme rakenduse paigaldamiseks.				20181231 09:50:43
@@ -1143,8 +1143,8 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_20				0	et	Vajaliku teabe kogumine...				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_21				0	et	Rakenduse vanemate versioonide eemaldamine				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_22				0	et	Ettevalmistus rakenduse vanemate versioonide eemaldamiseks				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_23				0	et	{[ProductName] }paigaldamine lõppes edukalt.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_24				0	et	{[ProductName] }paigaldamine nurjus.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_23				0	et	{[ProductName]} paigaldamine lõppes edukalt.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_24				0	et	{[ProductName]} paigaldamine nurjus.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_25				0	et	Viga faili [2] lugemisel. {{ Süsteemne viga [3].}} Kontrolli, et fail oleks olemas ja juurdepääs sellele tagatud.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_26				0	et	Faili [3] ei saa luua. Selle nimega kataloog on juba olemas. Katkesta paigaldamine ja proovi paigaldamiseks kasutada teist asukohta.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_27				0	et	Palun sisesta andmekandja: [2]				20181231 09:50:43
@@ -1157,7 +1157,7 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_34				0	et	Viga faili lugemisel: [3]. {{ Süsteemne viga [2].}} Kontrolli, et fail oleks olemas ja juurdepääsetav.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_35				0	et	Viga faili kirjutamisel: [3]. {{ Süsteemne viga [2].}} Kontrolli, et sul oleks juurdepääs kataloogile.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_36				0	et	Lähtefaili ei leitud{{(cabinet)}}: [2]. Kontrolli, et fail oleks olemas ja juurdepääsetav.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_37				0	et	Kataloogi [2] ei saa luua. Selle nimega fail on juba olemas. Palun eemalda fail või muuda selle nime ja klõpsa "Proovi uuesti" või klõpsa "Loobu" paigalduse katkestamiseks.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_37				0	et	Kataloogi [2] ei saa luua. Selle nimega fail on juba olemas. Palun eemalda fail või muuda selle nime ja klõpsa Proovi uuesti või klõpsa väljumiseks Loobu.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_38				0	et	Andmeruum [2] ei ole praegu saadaval. Palun vali teine andmeruum.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_39				0	et	Valitud asukoht [2] ei ole saadaval.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_40				0	et	Määratud kausta [2] ei õnnestu kirjutada.				20181231 09:50:43
@@ -1190,15 +1190,15 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_67				0	et	Kasutaja [2] on eelnevalt üritanud alustada toote [3] paigaldamist. See kasutaja peab enne toote kasutamist paigaldamise uuesti läbi viima.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_68				0	et	Kettaruumi ei jätku -- Andmeruum: '[2]'; vajalik ruum: [3] KB; saadaolev ruum: [4] KB. Vabasta vajalik kettaruum ja proovi uuesti.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_69				0	et	Kas sa tõesti soovid loobuda?				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_70				0	et	Fail [2][3] on kasutuses {järgmise protsessi poolt: Nimi: [4], ID: [5], Aknapealkiri: [6]}. Sule see rakendus ja proovi uuesti.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_70				0	et	Fail [2][3] on kasutuses {järgmise protsessi poolt: Nimi: [4], ID: [5], Aknapealkiri: [6]}. Sule see rakendus ja proovi uuesti.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_71				0	et	Toode [2], mis takistab käesoleva toote paigaldamist, on juba paigaldatud. Need kaks toodet ei sobi omavahel.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_72				0	et	Kettaruum on otsas -- Andmeruum: [2]; vajalik ruum: [3] KB; saadaolev ruum: [4] KB. Kui taastamisvõimalus oleks välja lülitatud, siis ruumi jätkuks. Lõpetamiseks klõpsa Loobu, kettaruumi veelkordseks kontrollimiseks klõpsa Proovi uuesti või klõpsa Ignoreeri, et jätkata ilma taastamisvõimaluseta.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_73				0	et	Võrgukoht [2] ei ole ligipääsetav.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_74				0	et	Enne paigaldamise jätkamist tuleb sulgeda järgnevad rakendused:				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_75				0	et	Selle toote paigaldamiseks ei leitud ühtegi varem paigaldatud nõutavat toodet.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_76				0	et	Võti [2] ei ole sobiv. Kontrolli, kas sa sisestasid võtme õigesti.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_77				0	et	Paigaldusprogramm peab enne, kui [2] häälestamist saab jätkata, masina taaskäivitama. Koheseks taaskäivitamiseks klõpsa "Jah", hilisemaks taaskäivitamiseks "Ei".				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_78				0	et	Muudatuste jõustumiseks [2] häälestuses tuleb masin taaskäivitada. Koheseks taaskäivitamiseks klõpsa "Jah", hilisemaks taaskäivitamiseks "Ei".				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_77				0	et	Paigaldaja peab sinu süsteemi taaskäivitama, enne, kui [2] häälestamist saab jätkata. Koheseks taaskäivitamiseks klõpsa Jah, hilisemaks taaskäivitamiseks Ei.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_78				0	et	Muudatuste jõustumiseks [2] häälestuses tuleb masin taaskäivitada. Koheseks taaskäivitamiseks klõpsa Jah, hilisemaks taaskäivitamiseks Ei.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_79				0	et	Üks [2] paigaldamine on parasjagu peatatud. Jätkamiseks tuleb selle paigaldamise poolt tehtud muudatused tühistada. Soovid sa neid muudatusi tühistada?				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_80				0	et	Toote eelmine paigaldamine käib parajasti. Jätkamiseks tuleb selle paigaldamise poolt tehtud muudatused tühistada. Soovid sa neid muudatusi tühistada?				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_81				0	et	Toote [2] jaoks ei leitud ühtegi sobivat allikat. Windows'i paigaldusprogramm ei saa jätkata.				20181231 09:50:43
@@ -1206,14 +1206,14 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_83				0	et	Paigaldamine nurjus.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_84				0	et	Toode: [2] -- [3]				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_85				0	et	Sa võid taastada oma arvuti esialgse olukorra või jätkata paigaldust hiljem. Soovid sa taastada esialgset olukorda?				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_86				0	et	Paigaldusinfo kirjutamisel kettale tekkis viga. Kontrolli, kas saadaolev kettaruum on piisav, ja klõpsa "Proovi uuesti" jätkamiseks või "Loobu" paigaldusest loobumiseks.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_86				0	et	Paigaldusinfo kirjutamisel kettale tekkis viga. Kontrolli, kas saadaolev kettaruum on piisav, ja klõpsa Proovi uuesti või kliki Loobu paigaldusest loobumiseks.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_87				0	et	Üht või mitut faili, mida vajatakse arvuti esialgse seisundi taastamiseks, ei leitud. Taastamine ei ole võimalik.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_88				0	et	[2] ei suuda paigaldada üht vajalikest toodetest. Võta ühendust tehnilise toega. {{Süsteemne viga: [3].}}				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_89				0	et	[2] vanemat versiooni ei suudetud eemaldada. Võta ühendust tehnilise toega. {{Süsteemne viga [3].}}				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_90				0	et	Asukoht [2] ei ole sobiv. Palun vali sobiv asukoht.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_91				0	et	Mälu ei jätku. Sulge enne jätkamist mõni töötav rakendus.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_92				0	et	Seadmes [2] pole ketast. Palun sisesta see ja klõpsa "Proovi uuesti" või klõpsa "Loobu", pöördumaks tagasi eelnevalt valitud andmeruumi juurde.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_93				0	et	Seadmes [2] pole ketast. Palun sisesta see ja klõpsa "Proovi uuesti" või klõpsa "Loobu", pöördumaks tagasi lehitsemise dialoogi juurde, ja vali mõni muu andmeruum.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_92				0	et	Seadmes [2] pole ketast. Palun sisesta see ja klõpsa Proovi uuesti või klõpsa Loobu pöördumaks tagasi eelnevalt valitud andmeruumi juurde.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_93				0	et	Seadmes [2] pole ketast. Palun sisesta see ja klõpsa Proovi uuesti või kliki Loobu et pöörduda tagasi lehitsemise dialoogi juurde ja valida teine andmeruum.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_94				0	et	Kausta [2] pole olemas. Palun sisesta eksisteeriva kausta asukoht.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_95				0	et	Sul ei ole selle kausta lugemiseks piisavalt õigusi.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_96				0	et	Sobivat paigaldamise sihtkausta ei suudetud tuvastada.				20181231 09:50:43
@@ -1244,8 +1244,8 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_121				0	et	Sul ei ole piisavalt õigusi, et viia läbi toote paigaldamine kõigi selle masina kasutajate jaoks. Logi sisse administraatorina ja proovi uuesti.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_122				0	et	Viga faili [3] turvasätete määramisel. Viga: [2]. Kontrolli, kas sul on piisavalt õigusi faili turvasätete muutmiseks.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_123				0	et	Komponenditeenused (COM+ 1.0) ei ole arvutisse paigaldatud. Paigaldusprogramm vajab töö edukaks kulgemiseks komponenditeenuseid. Komponenditeenused on saadaval koos Windows 2000-ga.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_124				0	et	Viga COM+ rakenduse registreerimisel. Rohkema teabe saamiseks võta ühendust tehnilise toega				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_125				0	et	Viga COM+ rakenduse registrist eemaldamisel. Rohkema teabe saamiseks võta ühendust tehnilise toega				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_124				0	et	Viga COM+ rakenduse registreerimisel. Rohkema teabe saamiseks võta ühendust tehnilise toega.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_125				0	et	Viga COM+ rakenduse registrist eemaldamisel. Rohkema teabe saamiseks võta ühendust tehnilise toega.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_126				0	et	Teenuse '[2]' ([3]) kirjeldust ei suudetud muuta.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_127				0	et	Windows'i paigaldusteenus ei suutnud muuta süsteemifaili [2], sest fail on Windows'i poolt kaitstud. Võimalik, et programmi häireteta tööks on vaja uuendada operatsioonisüsteemi. {{Paketi versioon: [3], OS kaitstud versioon: [4]}}				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_128				0	et	Windows'i paigaldusteenus ei suutnud muuta kaitstud Windows'i faili [2]. {{Paketi versioon: [3], OS kaitstud versioon: [4], SFP viga: [5]}}				20181231 09:50:43
@@ -1294,7 +1294,7 @@ fpicker	source\office\iodlg.src	0	string
 fpicker	source\office\iodlg.src	0	string	STR_SVT_NEW_FOLDER				218	et	Kaust				20181231 09:50:43
 fpicker	source\office\iodlg.src	0	string	STR_SVT_NOREMOVABLEDEVICE				218	et	Eemaldatavat andmekandjat ei leitud.\nKontrolli, et see oleks korrektselt ühendatud ja sisse lülitatud, ning proovi uuesti.				20181231 09:50:43
 fpicker	source\office\iodlg.src	0	string	STR_SVT_ALLFORMATS				218	et	Kõik formaadid				20181231 09:50:43
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_PROPERTIES				0	et	Omadused:				20181231 09:50:43
+reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_PROPERTIES				0	et	Omadused: 				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_NO_PROPERTIES				0	et	Ükski juhtelement pole märgitud				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_MULTISELECT				0	et	Mitmene valik				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_IMAGECONTROL				0	et	Pilt				20181231 09:50:43
@@ -1316,10 +1316,10 @@ reportdesign	source\ui\report\report.src
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_REMOVE_PAGEHEADERFOOTER				0	et	Eemalda lehekülje päis / jalus				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_ADD_PAGEHEADERFOOTER				0	et	Lisa lehekülje päis / jalus				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_PROPERTY				0	et	Muuda omadust '#'				20181231 09:50:43
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_ADD_GROUP_HEADER				0	et	Lisa rühma päis				20181231 09:50:43
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_REMOVE_GROUP_HEADER				0	et	Eemalda rühma päis				20181231 09:50:43
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_ADD_GROUP_FOOTER				0	et	Lisa rühma jalus				20181231 09:50:43
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_REMOVE_GROUP_FOOTER				0	et	Eemalda rühma jalus				20181231 09:50:43
+reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_ADD_GROUP_HEADER				0	et	Lisa rühma päis 				20181231 09:50:43
+reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_REMOVE_GROUP_HEADER				0	et	Eemalda rühma päis 				20181231 09:50:43
+reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_ADD_GROUP_FOOTER				0	et	Lisa rühma jalus 				20181231 09:50:43
+reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_REMOVE_GROUP_FOOTER				0	et	Eemalda rühma jalus 				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_ADDFUNCTION				0	et	Lisa funktsioon				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_DELETEFUNCTION				0	et	Kustuta funktsioon				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_DESIGN_VIEW				0	et	Kujundus				20181231 09:50:43
@@ -1357,12 +1357,12 @@ reportdesign	source\ui\report\report.src
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	menuitem	RID_MENU_REPORT	SID_DISTRIBUTION			0	et	Jaotus...				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	menuitem	RID_MENU_REPORT	SID_SHOW_PROPERTYBROWSER			0	et	Omadused...				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_FIELDSELECTION				0	et	Välja lisamine:				20181231 09:50:43
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_FILTER				0	et	Filter				20181231 09:50:43
+reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_FILTER				0	et	Filtreerimine				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_APP_TITLE				0	et	 - %PRODUCTNAME Base'i aruanne				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_APP_NEW_DOC				0	et	Nimetu				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_ALIGNMENT				0	et	Muuda joondust				20181231 09:50:43
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_HEADER				0	et	# päis				20181231 09:50:43
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_FOOTER				0	et	# jalus				20181231 09:50:43
+reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_HEADER				0	et	# Päis				20181231 09:50:43
+reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_FOOTER				0	et	# Jalus				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_IMPORT_GRAPHIC				0	et	Pildi lisamine				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_DELETE				0	et	Kustutamine				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_FUNCTION				0	et	Funktsioon				20181231 09:50:43
@@ -1379,7 +1379,7 @@ reportdesign	source\ui\report\report.src
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_ERR_NO_COMMAND				0	et	Aruande loomist ei saa käivitada, sest aruanne on seotud sisuga.				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_ERR_NO_OBJECTS				0	et	Aruande loomist ei saa käivitada, kuni vähemalt üht objekti pole lisatud.				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_UNDO_SHRINK				0	et	Sektsiooni kahandamine				20181231 09:50:43
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_DETAIL				0	et	Detail				20181231 09:50:43
+reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_DETAIL				0	et	Detailandmed				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PAGE_HEADER				0	et	Lehekülje päis				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_PAGE_FOOTER				0	et	Lehekülje jalus				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_REPORT_HEADER				0	et	Aruande päis				20181231 09:50:43
@@ -1451,7 +1451,7 @@ reportdesign	source\ui\inspection\inspec
 reportdesign	source\ui\inspection\inspection.src	0	string	RID_STR_EXPLANATION				0	et	Diagramme saab kasutada üksikasjalike andmete kuvamiseks aruande aktiivse kirje kohta. Selleks pead sa määrama, millised diagrammi veerud vastavad millistele aruande veergudele.				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\inspection\inspection.src	0	string	RID_STR_DETAILLABEL				0	et	Diagramm				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\inspection\inspection.src	0	string	RID_STR_MASTERLABEL				0	et	Aruanne				20181231 09:50:43
-reportdesign	source\ui\inspection\inspection.src	0	string	RID_STR_PREVIEW_COUNT				0	et	Ridade eelvaade				20181231 09:50:43
+reportdesign	source\ui\inspection\inspection.src	0	string	RID_STR_PREVIEW_COUNT				0	et	Rea/ridade eelvaade				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\inspection\inspection.src	0	string	RID_STR_AREA				0	et	Ala				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\inspection\inspection.src	0	string	RID_STR_MIMETYPE				0	et	Aruande väljundvorming				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\inspection\inspection.src	0	string	RID_STR_VERTICALALIGN				0	et	Püstjoondus				20181231 09:50:43
@@ -1588,7 +1588,7 @@ reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src
 reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	fixedtext	RID_DATETIME_DLG	FT_TIME_FORMAT			0	et	Vorming				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	helpbutton	RID_DATETIME_DLG	PB_HELP			0	et	Abi				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\dlg\DateTime.src	0	modaldialog	RID_DATETIME_DLG		HID_RPT_DATETIME_DLG		0	et	Kuupäev ja kellaaeg				20181231 09:50:43
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_DETAIL				0	et	Detail				20181231 09:50:43
+reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_DETAIL				0	et	Lisainfo				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_PAGE_HEADER				0	et	Lehekülje päis				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_PAGE_FOOTER				0	et	Lehekülje jalus				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_GROUP_HEADER				0	et	Rühma päis				20181231 09:50:43
@@ -1596,7 +1596,7 @@ reportdesign	source\core\resource\string
 reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_REPORT_HEADER				0	et	Aruande päis				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_REPORT_FOOTER				0	et	Aruande jalus				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_PROPERTY_CHANGE_NOT_ALLOWED				0	et	Nimi '#1' on juba olemas ja seda ei saa uuesti omistada.				20181231 09:50:43
-reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_ERROR_WRONG_ARGUMENT				0	et	Sa üritasid määrata lubamatu argumendi. Lubatud argumendid on loetletud nimekirjas '#1'.				20181231 09:50:43
+reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_ERROR_WRONG_ARGUMENT				0	et	Sa üritasid määrata lubamatu argumendi. Palun vaata '#1' lubatud argumentide loetletu.				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_ARGUMENT_IS_NULL				0	et	Element on sobimatu.				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_FIXEDTEXT				0	et	Sildiväli				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_FORMATTEDFIELD				0	et	Vormindatud väli				20181231 09:50:43
@@ -1641,7 +1641,7 @@ readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	wd2dff2	wd2dff2			0	et	Gnome 2.6 või hilisem, koos gail 1.8.6 ja at-spi 1.7 pakettidega, abistavate tehnoloogiliste vahendite toetamiseks (AT-tööriistad)				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	s23h	s23h			0	et	Solaris 10 operatsioonisüsteem (x86 platvorm) või hilisem				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	s24f	s24f			0	et	256 MB RAM (512 MB RAM soovitatav)				20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	fgheg	fgheg			0	et	Kuni 1.55 vaba kõvaketta ruumi				20181231 09:50:43
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	fgheg	fgheg			0	et	Kuni 1.55 GB vaba kõvaketta ruumi				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	fghfgh	fghfgh			0	et	X Server 1024x768 resolutsiooniga (kõrgem resolutsioon soovitatav), vähemalt 256 värvi				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	mgjfg	mgjfg			0	et	Akna haldur				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	wd2dff1	wd2dff1			0	et	Gnome 2.6 või hilisem, gail 1.8.6 ja at-spi 1.7 pakettidega, nõutav abistavate tehnoloogiliste vahendite toetamiseks (AT tools)				20181231 09:50:43
@@ -1653,13 +1653,13 @@ readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	n42dfgf	n42dfgf			0	et	Kuni 1.55 GB vaba kõvaketta ruumi				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	ghjhhr	ghjhhr			0	et	X Server 1024x768 resolutsiooniga (soovitatavalt kõrgem resolutsioon), vähemalt 256 värvi				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	fhrtz5	fhrtz5			0	et	Akna haldur				20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	wd2dff	wd2dff			0	et	Gnome 2.16 või hilisem, koos gail 1.8.6 ja at-spi 1.7 pakettidega, abistavate tehnoloogiliste vahendite toetamiseks (AT-tööriistad) 				20181231 09:50:43

[... 10362 lines stripped ...]


Mime
View raw message