openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From msei...@apache.org
Subject svn commit: r1859490 [2/2] - in /openoffice/branches/AOO42X: ./ extras/l10n/source/fi/localize.sdf
Date Sun, 19 May 2019 09:45:55 GMT
Modified: openoffice/branches/AOO42X/extras/l10n/source/fi/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/branches/AOO42X/extras/l10n/source/fi/localize.sdf?rev=1859490&r1=1859489&r2=1859490&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/branches/AOO42X/extras/l10n/source/fi/localize.sdf (original)
+++ openoffice/branches/AOO42X/extras/l10n/source/fi/localize.sdf Sun May 19 09:45:55 2019
@@ -489,8 +489,8 @@ editeng	source\editeng\editeng.src	0	str
 editeng	source\editeng\editeng.src	0	string	RID_STR_PARAGRAPH				0	fi	Kappaleen kieli on %x				20181231 09:50:43
 editeng	source\accessibility\accessibility.src	0	string	RID_SVXSTR_A11Y_IMAGEBULLET_DESCRIPTION				0	fi	Kuvallinen luettelomerkki kappaleessa				20181231 09:50:43
 editeng	source\accessibility\accessibility.src	0	string	RID_SVXSTR_A11Y_IMAGEBULLET_NAME				0	fi	Kuvallinen luettelomerkki				20181231 09:50:43
-editeng	source\accessibility\accessibility.src	0	string	RID_SVXSTR_A11Y_PARAGRAPH_DESCRIPTION				0	fi	Paragraph: $(ARG) 				20181231 09:50:43
-editeng	source\accessibility\accessibility.src	0	string	RID_SVXSTR_A11Y_PARAGRAPH_NAME				0	fi	Paragraph $(ARG)				20181231 09:50:43
+editeng	source\accessibility\accessibility.src	0	string	RID_SVXSTR_A11Y_PARAGRAPH_DESCRIPTION				0	fi	Kappale: $(ARG) 				20181231 09:50:43
+editeng	source\accessibility\accessibility.src	0	string	RID_SVXSTR_A11Y_PARAGRAPH_NAME				0	fi	Kappale $(ARG)				20181231 09:50:43
 uui	source\nameclashdlg.src	0	pushbutton	DLG_SIMPLE_NAME_CLASH	BTN_OVERWRITE			0	fi	Korvaa				20181231 09:50:43
 uui	source\nameclashdlg.src	0	pushbutton	DLG_SIMPLE_NAME_CLASH	BTN_RENAME			0	fi	Nimeä uudelleen				20181231 09:50:43
 uui	source\nameclashdlg.src	0	modaldialog	DLG_SIMPLE_NAME_CLASH		HID_DLG_SIMPLE_NAME_CLASH		0	fi	Tiedosto on olemassa				20181231 09:50:43
@@ -525,10 +525,10 @@ uui	source\cookiedg.src	0	string	STR_COO
 uui	source\cookiedg.src	0	string	STR_COOKIES_SEND_TITLE				295	fi	Lähetä evästeet				20181231 09:50:43
 uui	source\alreadyopen.src	0	string	STR_ALREADYOPEN_MSG				0	fi	Olet lukinnut asiakirjan '$(ARG1)' muokkausta varten toisella koneella $(ARG2)\n\nAvaa asiakirja kirjoitussuojattuna, tai ohita lukitus ja avaa se muokattavaksi.\n\n				20181231 09:50:43
 uui	source\alreadyopen.src	0	string	STR_ALREADYOPEN_READONLY_BTN				0	fi	Avaa kirjoitus~suojattuna				20181231 09:50:43
-uui	source\alreadyopen.src	0	string	STR_ALREADYOPEN_OPEN_BTN				0	fi	Avaa				20181231 09:50:43
+uui	source\alreadyopen.src	0	string	STR_ALREADYOPEN_OPEN_BTN				0	fi	~Avaa				20181231 09:50:43
 uui	source\alreadyopen.src	0	string	STR_ALREADYOPEN_SAVE_MSG				0	fi	Olet lukinnut asiakirjan '$(ARG1)' muokkausta varten toisella koneella $(ARG2)\n\nSulje asiakirja toisella koneella ja yritä tallennusta uudelleen, tai ohita lukitus ja tallenna tämä asiakirja.\n\n				20181231 09:50:43
-uui	source\alreadyopen.src	0	string	STR_ALREADYOPEN_RETRY_SAVE_BTN				0	fi	Yritä tallennusta uudelleen				20181231 09:50:43
-uui	source\alreadyopen.src	0	string	STR_ALREADYOPEN_SAVE_BTN				0	fi	Tallenna				20181231 09:50:43
+uui	source\alreadyopen.src	0	string	STR_ALREADYOPEN_RETRY_SAVE_BTN				0	fi	~Yritä tallennusta uudelleen				20181231 09:50:43
+uui	source\alreadyopen.src	0	string	STR_ALREADYOPEN_SAVE_BTN				0	fi	~Tallenna				20181231 09:50:43
 uui	source\unknownauthdlg.src	0	pushbutton	DLG_UUI_UNKNOWNAUTH	PB_VIEW__CERTIFICATE			70	fi	Tutki varmennetta...				20181231 09:50:43
 uui	source\unknownauthdlg.src	0	helpbutton	DLG_UUI_UNKNOWNAUTH	PB_HELP			0	fi	Ohje				20181231 09:50:43
 uui	source\unknownauthdlg.src	0	pushbutton	DLG_UUI_UNKNOWNAUTH	PB_OK			0	fi	OK				20181231 09:50:43
@@ -541,8 +541,8 @@ uui	source\secmacrowarnings.src	0	fixedt
 uui	source\secmacrowarnings.src	0	pushbutton	RID_XMLSECDLG_MACROWARN	PB_VIEWSIGNS			0	fi	Katso allekirjoituksia...				20181231 09:50:43
 uui	source\secmacrowarnings.src	0	fixedtext	RID_XMLSECDLG_MACROWARN	FI_DESCR2			0	fi	Makrot voivat sisältää viruksia. Makrojen poistaminen käytöstä on aina turvallista, mutta se estää asiakirjamakrojen tarjoamien lisätoimintojen käytön.				20181231 09:50:43
 uui	source\secmacrowarnings.src	0	checkbox	RID_XMLSECDLG_MACROWARN	CB_ALWAYSTRUST			0	fi	Luota aina tästä lähteestä tuleviin makroihin				20181231 09:50:43
-uui	source\secmacrowarnings.src	0	okbutton	RID_XMLSECDLG_MACROWARN	PB_ENABLE			0	fi	Ota makrot käyttöön				20181231 09:50:43
-uui	source\secmacrowarnings.src	0	cancelbutton	RID_XMLSECDLG_MACROWARN	PB_DISABLE			0	fi	Poista makrot käytöstä				20181231 09:50:43
+uui	source\secmacrowarnings.src	0	okbutton	RID_XMLSECDLG_MACROWARN	PB_ENABLE			0	fi	~Ota makrot käyttöön				20181231 09:50:43
+uui	source\secmacrowarnings.src	0	cancelbutton	RID_XMLSECDLG_MACROWARN	PB_DISABLE			0	fi	~Poista makrot käytöstä				20181231 09:50:43
 uui	source\secmacrowarnings.src	0	modaldialog	RID_XMLSECDLG_MACROWARN		HID_XMLSECDLG_MACROWARN		0	fi	%PRODUCTNAME -suojausvaroitus				20181231 09:50:43
 uui	source\logindlg.src	0	fixedtext	DLG_UUI_LOGIN	FT_LOGIN_ERROR			165	fi	Sanoma palvelimelta:				20181231 09:50:43
 uui	source\logindlg.src	0	fixedtext	DLG_UUI_LOGIN	FT_INFO_LOGIN_REQUEST			165	fi	Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana palvelimelle \n%1				20181231 09:50:43
@@ -552,11 +552,11 @@ uui	source\logindlg.src	0	fixedtext	DLG_
 uui	source\logindlg.src	0	fixedtext	DLG_UUI_LOGIN	FT_LOGIN_PASSWORD			165	fi	Sala~sana				20181231 09:50:43
 uui	source\logindlg.src	0	fixedtext	DLG_UUI_LOGIN	FT_LOGIN_ACCOUNT			165	fi	T~ili				20181231 09:50:43
 uui	source\logindlg.src	0	checkbox	DLG_UUI_LOGIN	CB_LOGIN_SAVEPASSWORD	HID_LOGIN_DLG_REMEMBER_PASSWORD		165	fi	~Muista salasana				20181231 09:50:43
-uui	source\logindlg.src	0	checkbox	DLG_UUI_LOGIN	CB_LOGIN_USESYSCREDS	HID_LOGIN_DLG_USE_SYSTEM_CREDENTIALS		165	fi	Käytä järjestelmän kirjautumistietoja				20181231 09:50:43
+uui	source\logindlg.src	0	checkbox	DLG_UUI_LOGIN	CB_LOGIN_USESYSCREDS	HID_LOGIN_DLG_USE_SYSTEM_CREDENTIALS		165	fi	~Käytä järjestelmän kirjautumistietoja				20181231 09:50:43
 uui	source\logindlg.src	0	modaldialog	DLG_UUI_LOGIN		HID_DLG_LOGIN		177	fi	Tunnistautuminen vaaditaan				20181231 09:50:43
 uui	source\filechanged.src	0	string	STR_FILECHANGED_TITLE				0	fi	Joku muu on muuttanut asiakirjaa				20181231 09:50:43
 uui	source\filechanged.src	0	string	STR_FILECHANGED_MSG				0	fi	Tiedostoa on muutettu sen jälkeen kun se avattiin muokattavaksi %PRODUCTNAMEssa. Nykyisen version tallentaminen johtaa muiden tekemien muutosten menettämiseen.\n\nHaluatko silti tallentaa tiedoston?\n\n				20181231 09:50:43
-uui	source\filechanged.src	0	string	STR_FILECHANGED_SAVEANYWAY_BTN				0	fi	Tallenna				20181231 09:50:43
+uui	source\filechanged.src	0	string	STR_FILECHANGED_SAVEANYWAY_BTN				0	fi	~Tallenna				20181231 09:50:43
 uui	source\fltdlg.src	0	modaldialog	DLG_FILTER_SELECT		HID_DLG_FILTER_SELECT		250	fi	Suodattimen valinta				20181231 09:50:43
 uui	source\lockfailed.src	0	string	STR_LOCKFAILED_MSG				0	fi	%PRODUCTNAME ei voinut lukita tiedostoa muiden tekemien muutosten estämiseksi, koska lukkotiedostoa ei voitu luoda tiedoston kanssa samaan kansioon oikeuksien puuttumisen takia.				20181231 09:50:43
 uui	source\ids.src	0	string	RID_KEEP_PASSWORD				1	fi	~Muista salasana istunnon loppuun asti				20181231 09:50:43
@@ -644,14 +644,14 @@ uui	source\trylater.src	0	string	STR_TRY
 uui	source\trylater.src	0	string	STR_TRYLATER_SAVEAS_BTN				0	fi	Tallenna nimellä...				20181231 09:50:43
 uui	source\masterpasscrtdlg.src	0	fixedtext	DLG_UUI_MASTERPASSWORD_CRT	FT_INFOTEXT			0	fi	WWW-yhteyksien salasanat suojataan pääsalasanalla, joka on annettava kerran jokaisen istunnon aikana, jos %PRODUCTNAME tarvitsee salasanaa tallennettujen salasanojen listalta.				20181231 09:50:43
 uui	source\masterpasscrtdlg.src	0	fixedtext	DLG_UUI_MASTERPASSWORD_CRT	FT_MASTERPASSWORD_CRT			0	fi	A~nna salasana				20181231 09:50:43
-uui	source\masterpasscrtdlg.src	0	fixedtext	DLG_UUI_MASTERPASSWORD_CRT	FT_MASTERPASSWORD_REPEAT			0	fi	Anna salasana uudestaan				20181231 09:50:43
+uui	source\masterpasscrtdlg.src	0	fixedtext	DLG_UUI_MASTERPASSWORD_CRT	FT_MASTERPASSWORD_REPEAT			0	fi	~Syötä salasana uudelleen				20181231 09:50:43
 uui	source\masterpasscrtdlg.src	0	fixedtext	DLG_UUI_MASTERPASSWORD_CRT	FT_CAUTIONTEXT			0	fi	Varoitus: Varmista, että muistat asettamasi pääsalasanan. Jos unohdat pääsalasanasi, et enää pääse käsiksi mihinkään sillä suojattuun tietoon. Salasanoissa kirjainkoolla on merkitystä, ja niiden on oltava vähintään viiden merkin mittaisia.				20181231 09:50:43
 uui	source\masterpasscrtdlg.src	0	modaldialog	DLG_UUI_MASTERPASSWORD_CRT		HID_DLG_MASTERPASSWORD_CRT		0	fi	Aseta pääsalasana				20181231 09:50:43
 uui	source\masterpassworddlg.src	0	fixedtext	DLG_UUI_MASTERPASSWORD	FT_MASTERPASSWORD			169	fi	Anna salasana				20181231 09:50:43
 uui	source\masterpassworddlg.src	0	modaldialog	DLG_UUI_MASTERPASSWORD		HID_DLG_MASTERPASSWORD_UUI		175	fi	Anna pääsalasana				20181231 09:50:43
 uui	source\newerverwarn.src	0	fixedtext	RID_DLG_NEWER_VERSION_WARNING	FT_INFO			0	fi	Tämä asiakirja on luotu %PRODUCTNAMEn uudemmalla versiolla. Se voi sisältää ominaisuuksia, joita nykyinen versiosi ei tue.\n\nValitse 'Päivitä nyt...' päivittääksesi uusimpaan %PRODUCTNAMEn versioon.				20181231 09:50:43
-uui	source\newerverwarn.src	0	pushbutton	RID_DLG_NEWER_VERSION_WARNING	PB_UPDATE			0	fi	Päivitä nyt...				20181231 09:50:43
-uui	source\newerverwarn.src	0	cancelbutton	RID_DLG_NEWER_VERSION_WARNING	PB_LATER			0	fi	Myöhemmin				20181231 09:50:43
+uui	source\newerverwarn.src	0	pushbutton	RID_DLG_NEWER_VERSION_WARNING	PB_UPDATE			0	fi	~Päivitä nyt...				20181231 09:50:43
+uui	source\newerverwarn.src	0	cancelbutton	RID_DLG_NEWER_VERSION_WARNING	PB_LATER			0	fi	~Myöhemmin				20181231 09:50:43
 uui	source\newerverwarn.src	0	modaldialog	RID_DLG_NEWER_VERSION_WARNING		HID_DLG_NEWERVERSIONWARNING		0	fi	%PRODUCTNAMEn päivitys saatavilla				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\LaunchCo.ulf	0	LngText	OOO_LAUNCH_1				0	fi	Asennusohjelmaa ei voida suorittaa oikein, koska olet kirjautunut käyttäjänä, jolla ei ole riittäviä järjestelmänvalvojan oikeuksia tähän järjestelmään.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\LaunchCo.ulf	0	LngText	OOO_LAUNCH_2				0	fi	Käynnistä setup.exe aloittaaksesi asennus.				20181231 09:50:43
@@ -863,7 +863,7 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_17				0	fi	&Muuta...				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_18				0	fi	Peruuta				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_19				0	fi	Määritä ohjelmiston palvelinasennuspaketin sijainti verkossa.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_20				0	fi	Enter the network location or click Change to browse to a location. Click Install to create a server image of [ProductName] at the specified network location or click Cancel to exit the wizard.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_20				0	fi	Kirjoita verkon osoite tai selaa kohde valitsemalla Muuta. Paina Asenna luodaksesi [ProductName] levykuvan valittuun verkon osoitteeseen tai paina Peru poistuaksesi tästä avustajasta.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_21				0	fi	{&MSSansBold8}Verkkosijainti				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_22				0	fi	&Asenna				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_23				0	fi	&Verkkosijainti:				20181231 09:50:43
@@ -931,7 +931,7 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_98				0	fi	{&MSSansBold8}Levytilavaatimukset				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_100				0	fi	OK				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_103				0	fi	Jotkin päivitettävät tiedostot ovat käytössä.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_104				0	fi	Seuraavat sovellukset käyttävät parhaillaan tiedostoja, joita tämän asennusohjelman täytyy päivittää. Sulje nämä sovellukset ja napsauta \'Yritä uudelleen\' jatkaaksesi.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_104				0	fi	Seuraavat sovellukset käyttävät parhaillaan tiedostoja, joita tämän asennusohjelman täytyy päivittää. Sulje nämä sovellukset ja napsauta 'Yritä uudelleen' jatkaaksesi.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_105				0	fi	{&MSSansBold8}Käytössä olevat tiedostot				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_106				0	fi	&Lopeta				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_107				0	fi	&Ohita				20181231 09:50:43
@@ -946,7 +946,7 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_121				0	fi	Tasoa ylemmäs|				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_122				0	fi	< &Edellinen				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_123				0	fi	Peruuta				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_124				0	fi	This program is based on the 'Apache OpenOffice' project which is supported by members of the Apache OpenOffice community. For credits please see: https://www.openoffice.org/welcome/credits.html				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_124				0	fi	Tämä ohjelma perustuu 'Apache OpenOffice' projektiin joka on tuettu Apache OpenOfficen yhteisön jäsenien kautta. Lopputekstien näkemiseksi ystävällisesti näe: https://www.openoffice.org/welcome/credits.html				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_125				0	fi	&Seuraava >				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_126				0	fi	{&TahomaBold10}Tervetuloa [ProductName] -ohjelmiston ohjattuun asennukseen				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_127				0	fi	Asennustoiminto asentaa [ProductName] -ohjelmiston tietokoneellesi. Napsauta Seuraava jatkaaksesi.				20181231 09:50:43
@@ -977,7 +977,7 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_159				0	fi	Peruuta				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_160				0	fi	&Päivitä >				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_161				0	fi	{&TahomaBold10}Tervetuloa [ProductName] -ohjelmiston korjaustiedoston asennukseen				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_162				0	fi	The Installation Wizard will install the Patch for [ProductName] on your computer. To continue, click Update.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_162				0	fi	Ohjattu Avustaja asentaa päivityksen [ProductName] tietokoneellesi. Valitse Päivitä jatkaaksesi.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_163				0	fi	< &Edellinen				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_166				0	fi	Peruuta				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_167				0	fi	Asennusohjelma on valmis aloittamaan asennuksen.				20181231 09:50:43
@@ -1000,7 +1000,7 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_186				0	fi	Järjestelmääsi ei muutettu. Viimeistele asennus myöhemmin suorittamalla asennusohjelma uudelleen.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_187				0	fi	Napsauta Valmis poistuaksesi asennusohjelmasta.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_188				0	fi	Voit joko pitää olemassa olevat asennetut osat järjestelmässäsi ja jatkaa tätä asennusta myöhemmin, tai voit palauttaa järjestelmäsi asennusta edeltäneeseen alkuperäiseen tilaan.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_189				0	fi	Napsauta \'Palauta\' tai \'Jatka myöhemmin\' poistuaksesi asennusohjelmasta.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_189				0	fi	Napsauta 'Palauta' tai 'Jatka myöhemmin' poistuaksesi asennusohjelmasta.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_190				0	fi	{&TahomaBold10}Asennus on valmis				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_191				0	fi	Asennus keskeytettiin ennen kuin [ProductName] -ohjelmiston asennus saatiin kokonaan valmiiksi.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_192				0	fi	< &Edellinen				20181231 09:50:43
@@ -1013,7 +1013,7 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_199				0	fi	[ProductName] asennettiin onnistuneesti. Napsauta Valmis poistuaksesi asennuksesta.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_200				0	fi	[ProductName] -ohjelmiston asennus poistettiin onnistuneesti. Napsauta Valmis poistuaksesi asennusohjelmasta.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_201				0	fi	[ProductName] -ohjelmisto on asennettu.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_202				0	fi	Some program files might have been updated since you obtained your copy of [ProductName].				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_202				0	fi	Tuotteeseen [ProductName] voi olla saatavilla ohjelmistopäivityksiä.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_203				0	fi	Järjestelmä voi tarkistaa Internet-yhteyttäsi käyttäen, että sinulla viimeisimmät päivitykset.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_204				0	fi	&Keskeytä				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_205				0	fi	&Peruuta				20181231 09:50:43
@@ -1027,14 +1027,14 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_215				0	fi	Peruuta				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_216				0	fi	&Seuraava >				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_217				0	fi	{&TahomaBold10}Tervetuloa [ProductName] -ohjelmiston ohjattuun asennukseen				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_218				0	fi	[ProductName] Setup is preparing the Installation Wizard which will guide you through the program setup process. Please wait.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_218				0	fi	[ProductName] Setup käynnistää Ohjatun Avustajan mikä opastaa sinua ohjelman asennuksessa. Odota.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_219				0	fi	< &Edellinen				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_220				0	fi	Peruuta				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_221				0	fi	&Valmis				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_222				0	fi	Järjestelmää ei muokattu. Suorita asennusohjelma uudelleen asentaaksesi tämän ohjelman myöhemmin.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_223				0	fi	Napsauta Valmis poistuaksesi asennusohjelmasta.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_224				0	fi	Voit joko pitää olemassa olevat asennetut osat järjestelmässäsi ja jatkaa tätä asennusta myöhemmin, tai voit palauttaa järjestelmäsi asennusta edeltäneeseen alkuperäiseen tilaan.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_225				0	fi	Napsauta \'Palauta\' tai \'Jatka myöhemmin\' poistuaksesi asennusohjelmasta.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_225				0	fi	Napsauta 'Palauta' tai 'Jatka myöhemmin' poistuaksesi asennusohjelmasta.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_226				0	fi	{&TahomaBold10}Asennus valmis				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_227				0	fi	Asennus keskeytettiin ennen kuin [ProductName] -ohjelmiston asennus saatiin kokonaan valmiiksi.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_228				0	fi	Eteneminen valmis				20181231 09:50:43
@@ -1085,13 +1085,13 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_303				0	fi	Alla olevassa kansiossa määritettyä ohjelmaversiota ei voida päivittää.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_304				0	fi	Tarkista kohdekansio.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_305				0	fi	Jatkaaksesi paina, Seuraava.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_306				0	fi	To select a different version, click Change. Otherwise click Cancel to abort the Installation Wizard.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_307				0	fi	To select a different folder, click Change.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_306				0	fi	Valitaksesi vaihtoehtoisen version paina Vaihda. Muutoin valitse Peruuta lopettaaksesi asennuksen.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_307				0	fi	Valitaksesi toisen kansion napsauta Vaihda.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_308				0	fi	Asenna [ProductName] -ohjelmisto kansioon:				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_309				0	fi	Jos aiot vain kokeilla [ProductName] -ohjelmistoa, et luultavasti halua tätä, joten jätä ruudut valitsematta.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_317				0	fi	Yhtään kieltä ei ole valittu asennettavaksi. Napsauta OK valitaksesi asennettavat kielet.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_318				0	fi	Yhtään sovellusta ei valittu asennettavaksi. Napsauta OK valitaksesi asennettavat sovellukset.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_319				0	fi	Create shortcut on desktop				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_319				0	fi	Luo pikakuvake työpöydälle				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_320				0	fi	Poista kaikki vanhemmat versiot ohjelmistosta				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_LANG_1033				0	fi	englanti				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Control.ulf	0	LngText	OOO_CONTROL_LANG_1031				0	fi	saksa				20181231 09:50:43
@@ -1102,7 +1102,7 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\SIS.ulf	0	LngText	OOO_SIS_COMMENT				0	fi	Huomautus				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\SIS.ulf	0	LngText	OOO_SIS_KEYWORDS				0	fi	Asennus,MSI				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\SIS.ulf	0	LngText	OOO_SIS_APPNAME				0	fi	Windows Installer				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Property.ulf	0	LngText	OOO_ARPCOMMENTSTEMPLATE				0	fi	Kommentti \'Lisää tai poista sovellus\'-sovelmassa				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Property.ulf	0	LngText	OOO_ARPCOMMENTSTEMPLATE				0	fi	Kommentti 'Lisää tai poista sovellus'-sovelmassa				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Property.ulf	0	LngText	OOO_ARPCONTACTTEMPLATE				0	fi	Apache Software Foundation				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Property.ulf	0	LngText	OOO_ARPHELPLINKTEMPLATE				0	fi	https://www.openoffice.org				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Property.ulf	0	LngText	OOO_ARPURLINFOABOUTTEMPLATE				0	fi	https://www.openoffice.org				20181231 09:50:43
@@ -1197,8 +1197,8 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_74				0	fi	Seuraavat sovellukset tulisi sulkea ennen asennuksen jatkamista:				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_75				0	fi	Tietokoneelta ei löytynyt aiemmin asennettuja yhteensopivia ohjelmistoja tämän ohjelmiston asentamiseksi.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_76				0	fi	Avain [2] ei ole kelvollinen. Varmista, että annoit oikean avaimen.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_77				0	fi	Asennusohjelman on käynnistettävä järjestelmäsi uudelleen ennen kuin [2]-ohjelmiston määritys voi jatkua. Valitse \'Kyllä\' käynnistääksesi uudelleen nyt, tai \'Ei\', jos aiot käynnistää myöhemmin uudelleen.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_78				0	fi	Sinun on käynnistettävä järjestelmäsi uudelleen ennen kuin [2]-ohjelmistoon tehdyt muutokset tulevat voimaan. Valitse \'Kyllä\' käynnistääksesi uudelleen nyt, tai \'Ei\', jos aiot käynnistää myöhemmin uudelleen.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_77				0	fi	Asennusohjelman on käynnistettävä järjestelmäsi uudelleen ennen kuin [2]-ohjelmiston määritys voi jatkua. Valitse 'Kyllä' käynnistääksesi uudelleen nyt, tai 'Ei', jos käynnistät myöhemmin uudelleen.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_78				0	fi	Sinun on käynnistettävä järjestelmäsi uudelleen ennen kuin [2]-ohjelmistoon tehdyt muutokset tulevat voimaan. Valitse 'Kyllä' käynnistääksesi uudelleen nyt, tai 'Ei', jos käynnistät myöhemmin uudelleen.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_79				0	fi	[2] asennus on tällä hetkellä keskeytetty. Asennuksen tekemät muutokset täytyy kumota ennen kuin asennus voi jatkua. Haluatko kumota nämä muutokset?				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_80				0	fi	Ohjelmiston aiemmin käynnistetty asennus on edelleen käynnissä. Toisen asennuksen tekemät muutokset täytyy kumota ennen kuin asennus voi jatkua. Haluatko kumota nämä muutokset?				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_81				0	fi	[2]-ohjelmistolle ei voitu löytää kelvollista lähdettä. Windows Installer ei voi jatkaa.				20181231 09:50:43
@@ -1212,8 +1212,8 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_89				0	fi	Vanhempaa versiota [2]-ohjelmasta ei voida poistaa.  Ota yhteyttä tekniseen tukiryhmääsi. {{Järjestelmävirhe: [3].}}				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_90				0	fi	Polku [2] ei ole kelvollinen. Anna kelvollinen polku.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_91				0	fi	Muisti ei riitä. Sulje muut sovellukset ja yritä uudelleen.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_92				0	fi	Asemassa [2] ei ole levyä. Aseta levy asemaan ja napsauta \'Yritä uudelleen\'. Napsauta \'Peruuta\' palataksesi aiemmin valittuun asemaan.				20181231 09:50:43
-instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_93				0	fi	Asemassa [2] ei ole levyä. Aseta levy asemaan ja napsauta \'Yritä uudelleen\'. Napsauta \'Peruuta\' palataksesi selausikkunaan ja valitse toinen asema.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_92				0	fi	Asemassa [2] ei ole levyä. Aseta levy asemaan ja napsauta 'Yritä uudelleen'. Napsauta 'Peruuta' palataksesi aiemmin valittuun asemaan.				20181231 09:50:43
+instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_93				0	fi	Asemassa [2] ei ole levyä. Aseta levy asemaan ja napsauta 'Yritä uudelleen'. Napsauta 'Peruuta' palataksesi selausikkunaan ja valitse toinen asema.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_94				0	fi	Kansiota [2] ei ole olemassa. Anna polku olemassa olevaan kansioon.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_95				0	fi	Käyttöoikeutesi eivät riitä tämän kansion lukemiseen.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_96				0	fi	Asennukselle ei voitu määrittää kelvollista kohdekansiota.				20181231 09:50:43
@@ -1252,8 +1252,8 @@ instsetoo_native	inc_openoffice\windows\
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_129				0	fi	Tämä asennus tarvitsee Internet Information Server 4.0:n tai uudemman IIS:n näennäispääkansioiden määrittämiseksi. Varmista, että järjestelmään on asennettu IIS 4.0 tai uudempi.				20181231 09:50:43
 instsetoo_native	inc_openoffice\windows\msi_languages\Error.ulf	0	LngText	OOO_ERROR_130				0	fi	Asennus tarvitsee järjestelmänvalvojan oikeuden IIS:n näennäispääkansioiden määrittämiseksi.				20181231 09:50:43
 fpicker	source\office\OfficeFilePicker.src	0	string	STR_SVT_FILEPICKER_AUTO_EXTENSION				0	fi	Automaattinen tiedoston ~tunniste				20181231 09:50:43
-fpicker	source\office\OfficeFilePicker.src	0	string	STR_SVT_FILEPICKER_PASSWORD				0	fi	Tallenna salasanan kanssa				20181231 09:50:43
-fpicker	source\office\OfficeFilePicker.src	0	string	STR_SVT_FILEPICKER_FILTER_OPTIONS				0	fi	Muokkaa suodattimen asetuksia				20181231 09:50:43
+fpicker	source\office\OfficeFilePicker.src	0	string	STR_SVT_FILEPICKER_PASSWORD				0	fi	~Tallenna salasanan kanssa				20181231 09:50:43
+fpicker	source\office\OfficeFilePicker.src	0	string	STR_SVT_FILEPICKER_FILTER_OPTIONS				0	fi	~Muokkaa suodattimen asetuksia				20181231 09:50:43
 fpicker	source\office\OfficeFilePicker.src	0	string	STR_SVT_FILEPICKER_READONLY				0	fi	~Kirjoitussuojattu				20181231 09:50:43
 fpicker	source\office\OfficeFilePicker.src	0	string	STR_SVT_FILEPICKER_INSERT_AS_LINK				0	fi	~Linkitä				20181231 09:50:43
 fpicker	source\office\OfficeFilePicker.src	0	string	STR_SVT_FILEPICKER_SHOW_PREVIEW				0	fi	~Esikatselu				20181231 09:50:43
@@ -1340,7 +1340,7 @@ reportdesign	source\ui\report\report.src
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	string	RID_STR_GROUPFOOTER				0	fi	Ryhmän alatunniste				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	menuitem	RID_MENU_REPORT	SID_SORTINGANDGROUPING			0	fi	Lajittelu ja ryhmittely...				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	menuitem	RID_MENU_REPORT	SID_ATTR_CHAR_COLOR_BACKGROUND			0	fi	Taustaväri...				20181231 09:50:43
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	menuitem	RID_MENU_REPORT	SID_RULER			0	fi	~Viivaimet...				20181231 09:50:43
+reportdesign	source\ui\report\report.src	0	menuitem	RID_MENU_REPORT	SID_RULER			0	fi	Viivaimet...				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	menuitem	RID_MENU_REPORT	SID_GRID_VISIBLE			0	fi	Kohdistusruudukko...				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	menuitem	RID_MENU_REPORT.SID_ARRANGEMENU	SID_FRAME_UP			0	fi	Siirrä ~eteenpäin				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	menuitem	RID_MENU_REPORT.SID_ARRANGEMENU	SID_FRAME_DOWN			0	fi	Siirrä taakse~päin				20181231 09:50:43
@@ -1348,8 +1348,8 @@ reportdesign	source\ui\report\report.src
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	menuitem	RID_MENU_REPORT.SID_OBJECT_RESIZING	SID_OBJECT_SMALLESTWIDTH			0	fi	Sovita ~pienimpään leveyteen				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	menuitem	RID_MENU_REPORT.SID_OBJECT_RESIZING	SID_OBJECT_GREATESTWIDTH			0	fi	Sovita suurimpaan ~leveyteen				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	menuitem	RID_MENU_REPORT.SID_OBJECT_RESIZING	SID_OBJECT_SMALLESTHEIGHT			0	fi	Sovita pienimpään ~korkeuteen				20181231 09:50:43
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	menuitem	RID_MENU_REPORT.SID_OBJECT_RESIZING	SID_OBJECT_GREATESTHEIGHT			0	fi	Sovita suurimpaan korkeuteen				20181231 09:50:43
-reportdesign	source\ui\report\report.src	0	menuitem	RID_MENU_REPORT	SID_OBJECT_RESIZING			0	fi	Objektin koon muuttaminen				20181231 09:50:43
+reportdesign	source\ui\report\report.src	0	menuitem	RID_MENU_REPORT.SID_OBJECT_RESIZING	SID_OBJECT_GREATESTHEIGHT			0	fi	~Sovita suurimpaan korkeuteen				20181231 09:50:43
+reportdesign	source\ui\report\report.src	0	menuitem	RID_MENU_REPORT	SID_OBJECT_RESIZING			0	fi	~Objektin koon muuttaminen				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	menuitem	RID_MENU_REPORT.SID_SECTION_SHRINK_MENU	SID_SECTION_SHRINK			0	fi	Kutista				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	menuitem	RID_MENU_REPORT.SID_SECTION_SHRINK_MENU	SID_SECTION_SHRINK_TOP			0	fi	Kutista ylhäältä				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\ui\report\report.src	0	menuitem	RID_MENU_REPORT.SID_SECTION_SHRINK_MENU	SID_SECTION_SHRINK_BOTTOM			0	fi	Kutista alhaalta				20181231 09:50:43
@@ -1605,17 +1605,17 @@ reportdesign	source\core\resource\string
 reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_SHAPE				0	fi	Kuvio				20181231 09:50:43
 reportdesign	source\core\resource\strings.src	0	string	RID_STR_FIXEDLINE				0	fi	Muuttumaton rivi				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	Welcome	Welcome			0	fi	${PRODUCTNAME} ${PRODUCTVERSION}:n LueMinut-tiedosto				20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	LatestUpdates	LatestUpdates			0	fi	For latest updates to this readme file, see <a href="https://www.openoffice.org/welcome/readme.html">https://www.openoffice.org/welcome/readme.html</a>				20181231 09:50:43
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	LatestUpdates	LatestUpdates			0	fi	Katso viimeisimmät päivitykset <a href="https://www.openoffice.org/welcome/readme.html">https://www.openoffice.org/welcome/readme.html</a>				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	A6	A6			0	fi	Tämä tiedosto sisältää oleellisia tietoja OpenOffice.org-ohjelmistosta. Ole hyvä ja lue tämä huolellisesti ennen käytön aloittamista.				20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	A7	A7			0	fi	The Apache OpenOffice Community, responsible for the development of this product, would like to invite you to participate as a community member. As a new user, you can check out the ${PRODUCTNAME} community site with helpful information at <a href="https://openoffice.apache.org">https://openoffice.apache.org</a>				20181231 09:50:43
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	A7	A7			0	fi	Tämän tuotteen kehittämisestä vastaava yhteisö (The Apache OpenOffice Community) kutsuu sinut mukaan. Lisätietoja ${PRODUCTNAME} yhteisöstä osoitteessa <a href="https://openoffice.apache.org">https://openoffice.apache.org</a>				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	A9	A9			0	fi	Alempana kerrotaan myös, kuinka voit osallistua Apache OpenOffice -projektiin.				20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	A10	A10			0	fi	Is ${PRODUCTNAME} really free for any user?				20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	A11	A11			0	fi	${PRODUCTNAME} is free for use by everybody. You may take this copy of ${PRODUCTNAME} and install it on as many computers as you like, and use it for any purpose you like (including commercial, government, public administration and educational use). For further details see the license text delivered together with ${PRODUCTNAME} or <a href="https://www.openoffice.org/license.html">https://www.openoffice.org/license.html</a>				20181231 09:50:43
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	A10	A10			0	fi	Onko ${PRODUCTNAME} todellakin maksuton kaikille?				20181231 09:50:43
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	A11	A11			0	fi	${PRODUCTNAME} on maksuton kaikille. Voit asentaa tuotteen ${PRODUCTNAME} niin moneen tietokoneeseen kuin haluat ja käyttää sitä haluamaasi tarkoitukseen (mukaan lukien kaupallinen, julkinen hallinto ja koulutus). Lisätietoja tuotteen ${PRODUCTNAME} mukana toimitettavassa lisenssissä tai osoitteessa <a href="https://www.openoffice.org/license.html">https://www.openoffice.org/license.html</a>				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	A12	A12			0	fi	Miksi ${PRODUCTNAME} on maksuton kaikessa käytössä?				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	A13	A13			0	fi	Tätä ${PRODUCTNAME} -ohjelmistoa voi käyttää maksutta, koska useat yksityiset henkilöt ja yritykset ovat suunnitelleet, kehittäneet, testanneet, kääntäneet, dokumentoineet, tukeneet ja markkinoineet ohjelmistoa tavoitteenaan tehdä siitä maailman johtava avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmisto. ${PRODUCTNAME} on tämän työn tulos.				20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	A13b	A13b			0	fi	If you appreciate their efforts, and would like to ensure Apache OpenOffice continues into the future, please consider contributing to the project - see <a href="https://openoffice.apache.org/get-involved.html">https://openoffice.apache.org/get-involved.html</a> for details on contributing time and <a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html">https://www.apache.org/foundation/contributing.html</a> for details on donations. Everyone has a contribution to make.				20181231 09:50:43
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	A13b	A13b			0	fi	Jos arvostat heidän ponnistelujaan ja haluat varmistaa Apache OpenOfficen jatkavan myös tulevaisuudessa, harkitse osallistumista hankkeeseen. Katso lisätietoja os. <a href="https://openoffice.apache.org/get-involved.html">https://openoffice.apache.org/get-involved.html</a> mikäli haluat auttaa työpanoksellasi ja os. <a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html">https://www.apache.org/foundation/contributing.html</a> mikäli haluat auttaa lahjoittamalla. Jokainen voi osallistua hankkeeseen.				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	rr3fgf42r	rr3fgf42r			0	fi	Asennusta koskevia huomautuksia				20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	javaneeded	javaneeded			0	fi	${PRODUCTNAME} requires a recent version of JAVA for full functionality; JAVA can be downloaded from <a href="https://java.com">https://java.com</a>.				20181231 09:50:43
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	javaneeded	javaneeded			0	fi	${PRODUCTNAME} tarvitsee viimeisimmän JAVA version täyden toimivuuden varmistamiseksi; JAVA on ladattavissa osoitteesta <a href="https://java.com">https://java.com</a>.				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	sdfsdfgf42r	sdfsdfgf42r			0	fi	Järjestelmävaatimukset				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	macxiOSX	macxiOSX			0	fi	MacOSX 10.7 (Lion) tai uudempi				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	macxicpu	macxicpu			0	fi	Intel-suoritin				20181231 09:50:43
@@ -1631,7 +1631,7 @@ readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	MSOReg1	MSOReg1			0	fi	${PRODUCTNAME}n rekisteröinti oletussovellukseksi Microsoft Office -tiedostomuodoille voidaan pakottaa tai estää seuraavilla asennusohjelman komentorivivalitsimilla:				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	MSOReg2	MSOReg2			0	fi	<tt>/msoreg=1</tt> rekisteröi ${PRODUCTNAME}n oletussovellukseksi Microsoft Office -tiedostojen käsittelyä varten.				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	MSOReg3	MSOReg3			0	fi	<tt>/msoreg=0</tt> estää ${PRODUCTNAME}n rekisteröinnin oletussovellukseksi Microsoft Office -tiedostojen käsittelyä varten.				20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	DLLA1	DLLA1			0	fi	If you perform an administrative installation using setup /a, you need to make sure that the file msvcr100.dll is installed on the system. This file is required for ${PRODUCTNAME} to start after an administrative installation. You can get the file from <a href="https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=26999">https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=26999</a>				20181231 09:50:43
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	DLLA1	DLLA1			0	fi	Jos suoritat järjestelmänvalvojan asennuksen (setup /a), varmista, että tiedosto msvcr100.dll on asennettu järjestelmään. Kyseinen tiedosto vaaditaan jotta tuote ${PRODUCTNAME} käynnistyy järjestelmänvalvojan asennuksen jälkeen. Voit ladata tiedoston osoittesta from <a href="https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=26999">https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=26999</a>				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	AdminNeeded	AdminNeeded			0	fi	Asennusprosessi vaatii pääkäyttäjän käyttöoikeudet.				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	s2335	s2335			0	fi	Solaris 10 -käyttöjärjestelmä (SPARC-laitealusta) tai uudempi				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	s253	s253			0	fi	256 Mt RAM (suositellaan 512 Mt RAM)				20181231 09:50:43
@@ -1667,38 +1667,38 @@ readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	sdfsd32asrc	sdfsd32asrc			0	fi	Mozilla-osoitekirjan ajuri				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	sdcc32asrc	sdcc32asrc			0	fi	Mozilla-osoitekirjan ajuri vaatii <tt>SUNWzlib</tt>-ohjelmapaketin. Paketti ei sisälly Solaris-käyttöjärjestelmän vähimmäisasennukseen. Jos tarvitset Mozilla-osoitekirjaa, lisää paketti Solaris-käyttöjärjestelmääsi käyttämällä "<tt>pkgadd</tt>"-komentoa CD-asennuslevyltä.				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	awe1	awe1			0	fi	Pikanäppäimet				20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	w32e1	w32e1			0	fi	Only shortcut keys (key combinations) not used by the operating system can be used in ${PRODUCTNAME}. If a key combination in ${PRODUCTNAME} does not work as described in the ${PRODUCTNAME} Help, check if that shortcut is already used by the operating system. To rectify such conflicts, you can change the keys assigned by your operating system. Alternatively, you can change almost any key assignment in ${PRODUCTNAME}. For more information on this topic, refer to the ${PRODUCTNAME} Help or the Help documentation of your operating system.				20181231 09:50:43
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	w32e1	w32e1			0	fi	${PRODUCTNAME} ohjelmassa voi käyttää ainoastaan sellaisia pikanäppäin-komentoja joita käyttöjärjestelmä ei käytä. Mikäli pikanäppäin-yhdistelmä ei toimi ${PRODUCTNAME} ohjelmassa, tarkista onko kyseinen näppäinyhdistelmä jo käyttöjärjestelmän käytössä. Voit välttyä tällaisilta ristiriidoilta muuttamalla käyttöjärjestelmän näppäinyhdistelmiä. Vaihtoehtoisesti voit muuttaa lähes mitä tahansa näppäinmääritystä ${PRODUCTNAME} ohjelmassa. Lisätietoja aiheesta löydät ${PRODUCTNAME} ohjelman ohjeista tai käyttöjärjestelmäsi ohjeista.				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	mackeys1	mackeys1			0	fi	${PRODUCTNAME}n ohjeessa voidaan käyttää pikanäppäiminä vain PC-näppäimistöjen näppäinyhdistelmiä.				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	gfh6w	gfh6w			0	fi	Tiedostojen lukitus				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	pji76w	pji76w			0	fi	Tiedostojen lukitus on oletuksena käytössä ${PRODUCTNAME}ssa. Verkossa, jossa käytetään Network File System (NFS) -tiedostojärjestelmää, NFS-asiakaskoneiden tiedostolukituspalvelun on oltava käytössä. Voit poistaa tiedostojen lukituksen käytöstä muokkaamalla <tt>soffice</tt>-komentosarjatiedostoa muuttamalla rivin "<tt>export SAL_ENABLE_FILE_LOCKING</tt>" muotoon "<tt># export SAL_ENABLE_FILE_LOCKING</tt>". Jos tiedostojen lukitus on poistettu käytöstä, muutkin kuin tiedoston ensimmäisenä avannut käyttäjä pääsevät muokkaamaan tiedostoa.				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	pji76wsdf	pji76wsdf			0	fi	Varoitus: Käyttöön otettu tiedostonlukitus saattaa aiheuttaa ongelmia Solaris 2.5.1- ja 2.7-käyttöjärjestelmissä, jos niitä käytetään yhdessä Linux NFS 2.0 -järjestelmän kanssa. Jos järjestelmäsi koostuu näistä komponenteista, suosittelemme että et käytä tiedostonlukitusta. Muussa tapauksessa ${PRODUCTNAME} jumiutuu, kun yrität avata NFS-levyllä olevaa hakemistoa Linux-tietokoneesta.				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	gfh6w1	gfh6w1			0	fi	Ongelmia lähetettäessä asiakirjoja sähköpostitse ${PRODUCTNAME}sta				20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	pji76w1	pji76w1			0	fi	When sending a document via 'File - Send - Document as E-mail' or 'Document as PDF Attachment' problems might occur (program crashes or hangs). This is due to the Windows system file "Mapi" (Messaging Application Programming Interface) which causes problems in some file versions. Unfortunately, the problem cannot be narrowed down to a certain version number. For more information visit <a href="https://www.microsoft.com">https://www.microsoft.com</a> to search the Microsoft Knowledge Base for "mapi dll".				20181231 09:50:43
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	pji76w1	pji76w1			0	fi	Lähetettäessä asiakirja valitsemalla 'Tiedosto - Lähetä - Asiakirja sähköpostina' tai 'Sähköposti PDF:änä' saattaa ilmetä ongelmia (ohjelma kaatuu tai jää kellottamaan). Tämä johtuu Windowsin järjestelmätiedostosta "Mapi" (Messaging Application Programming Interface) mikä aiheuttaa ongelmia joissakin versioissa. Valitettavasti ongelmaa ei voi rajata vain tiettyyn versionumeroon. Lisätietoja osoitteesta <a href="https://www.microsoft.com">https://www.microsoft.com</a> löytyvän Microsoft Knowledge Base -palvelun haulla "mapi dll".				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	aw22	aw22			0	fi	Tärkeitä saavutettavuustyökaluja koskevia ohjeita				20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	access7	access7			0	fi	For more information on the accessibility features in ${PRODUCTNAME}, see <a href="https://www.openoffice.org/access/">https://www.openoffice.org/access/</a>				20181231 09:50:43
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	access7	access7			0	fi	Lisätietoja ${PRODUCTNAME} ohjelman esteettömyysominaisuuksista osoitteesta  <a href="https://www.openoffice.org/access/">https://www.openoffice.org/access/</a>				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	support	support			0	fi	Käyttäjätuki				20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	support1	support1			0	fi	The main support page <a href="https://support.openoffice.org/">https://support.openoffice.org/</a> offers various possibilities for help with ${PRODUCTNAME}. Your question may have already been answered - check the Community Forum at <a href="https://forum.openoffice.org">https://forum.openoffice.org</a> or search the archives of the 'users@openoffice.apache.org' mailing list at <a href="https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html</a>. Alternatively, you can send in your questions to <a href="mailto:users@openoffice.apache.org">users@openoffice.apache.org</a>. How to subscribe to the list (to get an email response) is explained on this page: <a href="https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html</a>.				20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	faq	faq			0	fi	Also check the FAQ section at <a href="https://wiki.openoffice.org/wiki/Documentation/FAQ">https://wiki.openoffice.org/wiki/Documentation/FAQ</a>.				20181231 09:50:43
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	support1	support1			0	fi	Tukisivusto osoitteessa <a href="https://support.openoffice.org/">https://support.openoffice.org/</a> tarjoaa useita mahdollisuuksia löytää apua tuotteen ${PRODUCTNAME} käytössä kohtaamiisi ongelmiin. Kysymykseesi on ehkä jo vastattu - kurkista yhteisön forumille osoitteessa <a href="https://forum.openoffice.org">https://forum.openoffice.org</a> tai kaivaudu sähköpostilistan ('users@openoffice.apache.org') arkistoon osoitteessa <a href="https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html</a>. Voit myös lähettää kysymyksesi osoitteeseen <a href="mailto:users@openoffice.apache.org">users@openoffice.apache.org</a>. Ohjeet postituslistoille liittymiseen löytyy osoitteesta: <a href="https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html</a>.				20181231 09:50:43
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	faq	faq			0	fi	Lue myös vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin (FAQ) osoitteessa <a href="https://wiki.openoffice.org/wiki/Documentation/FAQ">https://wiki.openoffice.org/wiki/Documentation/FAQ</a>.				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	reportbugs	reportbugs			0	fi	Virheistä ja ongelmista raportoiminen				20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	reportbugs1	reportbugs1			0	fi	The ${PRODUCTNAME} Web site hosts <a href="https://bz.apache.org/ooo/">BugZilla</a>, our mechanism for reporting, tracking and solving bugs and issues. We encourage all users to feel entitled and welcome to report issues that may arise on your particular platform. Energetic reporting of issues is one of the most important contributions that the user community can make to the ongoing development and improvement of the suite.				20181231 09:50:43
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	reportbugs1	reportbugs1			0	fi	Tuotteen ${PRODUCTNAME} nettisivulla <a href="https://bz.apache.org/ooo/"> BugZilla </a> on mekanismi, jolla raportoidaan, seurataan ja ratkaistaan vikoja ja ongelmia. Kaikki käyttäjät ovat oikeutettuja ja tervetulleita ilmoittamaan havaitsemistaan epäkohdista. Kysymysten tehokas raportointi on yksi tärkeimmistä panoksista, joita käyttäjäyhteisö voi tehdä sovellusten jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen.				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	gettinginvolved1	gettinginvolved1			0	fi	Osallistuminen				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	gettinginvolved2	gettinginvolved2			0	fi	${PRODUCTNAME} -yhteisö olisi erittäin kiitollinen aktiivisesta osallistumisestasi tämän keskeisen avoimen lähdekoodin projektin kehitystyöhön.				20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	gettingimvolved3	gettingimvolved3			0	fi	As a user, you are already a valuable part of the suite's development process and we would like to encourage you to take an even more active role with a view to being a long-term contributor to the community. Please join and check out the user page at <a href="https://openoffice.apache.org/get-involved.html">https://openoffice.apache.org/get-involved.html</a>				20181231 09:50:43
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	gettingimvolved3	gettingimvolved3			0	fi	Käyttäjänä olet jo tärkeä osa ohjelman kehitysprosessia. Haluamme rohkaista sinua ottamaan vielä aktiivisemman ja pysyvämmän roolin yhteisössä. Liity mukaan ja lue lisää osoitteesta <a href="https://openoffice.apache.org/get-involved.html">https://openoffice.apache.org/get-involved.html</a>				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	howtostart	howtostart			0	fi	Kuinka aloitetaan				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	howtostart1	howtostart1			0	fi	Paras tapa aloittaa yhteisön toimintaan osallistuminen on tilata yksi tai useampia postituslistoja, seurata niillä käytävää keskustelua jonkin aikaa ja vähitellen käyttää postituslistojen arkistoja tutustuaksesi keskustelunaiheisiin, joita on käsitelty sen jälkeen kun ${PRODUCTNAME}in lähdekoodi alunperin julkaistiin syksyllä 2000. Kun olet vakuuttunut, sinun tarvitsee vain lähettää sähköpostiviesti itsesi esittelemiseksi ja hypätä mukaan.				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	subscribe	subscribe			0	fi	Postituslistojen tilaaminen 				20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	subscribe1	subscribe1			0	fi	Here are a few of the ${PRODUCTNAME} mailing lists to which you can subscribe at <a href="https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html</a>				20181231 09:50:43
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	subscribe1	subscribe1			0	fi	Tuotteen ${PRODUCTNAME} postituslistoille voit liittyä osoitteessa <a href="https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">https://openoffice.apache.org/mailing-lists.html</a>				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	subscribelist1	subscribelist1			0	fi	Uutiset: announce@openoffice.apache.org *Suositeltava kaikille käyttäjille* (kevyt liikenne)				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	subscribelist2	subscribelist2			0	fi	Pääasiallinen keskustelualue käyttäjille: users@openoffice.apache.org *Helppo tapa tutustua keskusteluihin* (paljon liikennettä)				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	subscribelist4	subscribelist4			0	fi	Yleinen projektin kehittämis- ja keskustelulista: dev@openoffice.apache.org (paljon liikennettä)				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem					0	fi	Projekteihin liittyminen				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	joining	joining			0	fi	Voit antaa oman merkittävän panoksesi tähän tärkeään avoimen lähdekoodin projektiin, vaikka kokemuksesi ohjelmistosuunnittelusta ja ohjelmoinnista olisikin vähäistä.				20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	joining1	joining1			0	fi	At <a href="https://openoffice.apache.org/get-involved.html">https://openoffice.apache.org/get-involved.html</a> you will find a first overview where you can start with, ranging from Localization, QA, user support to some real core coding projects. If you are not a developer, you can help with Documentation or Marketing, for example. The ${PRODUCTNAME} marketing is applying both guerrilla and traditional commercial techniques to marketing open source software, and we are doing it across language and cultural barriers, so you can help just by spreading the word and telling a friend about this office suite.				20181231 09:50:43
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	joining1	joining1			0	fi	Osoitteessa <a href="https://openoffice.apache.org/get-involved.html">https://openoffice.apache.org/get-involved.html</a> on yleistietoja mm. lokalisoinnista, QA: sta ja käyttäjätuesta joihinkin keskeisiin koodausprojekteihin. Jos et ole kehittäjä, voit auttaa esimerkiksi dokumentoinnissa tai markkinoinnissa vain levittämällä sanaa ja kertomalla ystäville tästä ${PRODUCTNAME} -toimistopaketista.				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	joining3	joining3			0	fi	Voit auttaa liittymällä markkinoinnin postituslistalle marketing@openoffice.apache.org, jossa voit tarjota viestikanavan lehdistölle, muille tiedotusvälineille, julkisille organisaatioille, konsulteille, kouluille, Linux-käyttäjäyhdistyksille ja omassa maassasi ja paikallisessa yhteisössäsi toimiville kehittäjille.				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	credits	credits			0	fi	Toivomme, että viihdyt uuden ${PRODUCTNAME} ${PRODUCTVERSION} -ohjelmiston parissa ja tapaat meitä verkossa.				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	credits2	credits2			0	fi	Apache OpenOffice -yhteisö				20181231 09:50:43
 readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	ModifiedSourceCodeHeading	ModifiedSourceCodeHeading			0	fi	Käytetty/muokattu lähdekoodi				20181231 09:50:43
-readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	ModifiedSourceCodePara	ModifiedSourceCodePara			0	fi	For detailed information about used and/or modified source code, see the NOTICE file which is part of the installation.				20181231 09:50:43
+readlicense_oo	docs\readme\readme.xrm	0	readmeitem	ModifiedSourceCodePara	ModifiedSourceCodePara			0	fi	Yksityiskohtaisia ​​tietoja käytetystä ja/tai muokatusta lähdekoodista on asennuksen mukana tulevassa NOTICE -tiedostossa.				20181231 09:50:43
 javainstaller2	src\Localization\setupstrings.ulf	0	LngText	STRING_PREVIOUS				0	fi	Edellinen				20181231 09:50:43
 javainstaller2	src\Localization\setupstrings.ulf	0	LngText	STRING_NEXT				0	fi	Seuraava				20181231 09:50:43
 javainstaller2	src\Localization\setupstrings.ulf	0	LngText	STRING_CANCEL				0	fi	Peruuta				20181231 09:50:43
@@ -1782,8 +1782,8 @@ javainstaller2	src\Localization\setupstr
 javainstaller2	src\Localization\setupstrings.ulf	0	LngText	STRING_UNINSTALLATIONCOMPLETED1_ABORT				0	fi	Asennuksen poisto keskeytyi				20181231 09:50:43
 javainstaller2	src\Localization\setupstrings.ulf	0	LngText	STRING_UNINSTALLATIONCOMPLETED1_ERROR				0	fi	Asennus jäi poistamatta				20181231 09:50:43
 javainstaller2	src\Localization\setupstrings.ulf	0	LngText	STRING_UNINSTALLATIONCOMPLETED2				0	fi	Asennuksen poisto-ohjelma poisti ${PRODUCT_FULLNAME}n tietokoneeltasi.				20181231 09:50:43
-javainstaller2	src\Localization\setupstrings.ulf	0	LngText	STRING_UNINSTALLATIONCOMPLETED2_PARTIAL				0	fi	Asennuksen poisto-ohjelma poisti valitut ${PRODUCT_FULLNAME}n komponentit tietokoneeltasi.				20181231 09:50:43
-javainstaller2	src\Localization\setupstrings.ulf	0	LngText	STRING_UNINSTALLATIONCOMPLETED2_ABORT				0	fi	Asennuksen poisto-ohjelma keskeytettiin ennen ${PRODUCT_FULLNAME}n täyttä poistoa tietokoneeltasi.				20181231 09:50:43
+javainstaller2	src\Localization\setupstrings.ulf	0	LngText	STRING_UNINSTALLATIONCOMPLETED2_PARTIAL				0	fi	Asennuksen poisto-ohjelma poisti valitut ${PRODUCT_NAME}n komponentit tietokoneeltasi.				20181231 09:50:43
+javainstaller2	src\Localization\setupstrings.ulf	0	LngText	STRING_UNINSTALLATIONCOMPLETED2_ABORT				0	fi	Asennuksen poisto-ohjelma keskeytettiin ennen ${PRODUCT_NAME}n täyttä poistoa tietokoneeltasi.				20181231 09:50:43
 javainstaller2	src\Localization\setupstrings.ulf	0	LngText	STRING_UNINSTALLATIONCOMPLETED2_ERROR				0	fi	Tapahtui virhe. Niinpä asennuksen poisto-ohjelma ei voinut poistaa ${PRODUCT_NAME}n tietokoneellesi. Napsauta 'Tietoja...' lisätietojen saamiseksi.				20181231 09:50:43
 javainstaller2	src\Localization\setupstrings.ulf	0	LngText	STRING_INSTALLERFACTORY_OS_NOT_SUPPORTED				0	fi	Pahoittelut. Tätä käyttöjärjestelmää ei vielä tueta.				20181231 09:50:43
 javainstaller2	src\Localization\setupstrings.ulf	0	LngText	STRING_OLDER_VERSION_INSTALLED_FOUND				0	fi	${PRODUCT_NAME}n vanhempi versio löytyi järjestelmäsi kohteesta:				20181231 09:50:43
@@ -1941,8 +1941,8 @@ scp2	source\graphicfilter\module_graphic
 scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_SVG				0	fi	SVG-vientisuodatin				20181231 09:50:43
 scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_FLASH				0	fi	Macromedia Flash (SWF)				20181231 09:50:43
 scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_FLASH				0	fi	Macromedia Flash (SWF) -vientisuodatin				20181231 09:50:43
-scp2	source\xsltfilter\module_xsltfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_XSLTFILTERSAMPLES				0	fi	XSLT Sample Filters				20181231 09:50:43
-scp2	source\xsltfilter\module_xsltfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_XSLTFILTERSAMPLES				0	fi	Filters and Conversions based on OpenDocument/OpenOffice.org XML. Includes DocBook, MS Word 2003 XML, MS Excel 2003 XML, and others.				20181231 09:50:43
+scp2	source\xsltfilter\module_xsltfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_XSLTFILTERSAMPLES				0	fi	XSLT-esimerkkisuodattimet				20181231 09:50:43
+scp2	source\xsltfilter\module_xsltfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_XSLTFILTERSAMPLES				0	fi	Suodattimet ja muunnokset OpenDocument/OpenOffice.org XML:n perusteella. Sisältää DocBook, MS Word 2003 XML, MS Excel 2003 XML, ja muut.				20181231 09:50:43
 scp2	source\draw\module_draw.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_DRAW				0	fi	%PRODUCTNAME Draw				20181231 09:50:43
 scp2	source\draw\module_draw.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_DRAW				0	fi	%PRODUCTNAME Draw -ohjelmalla voit luoda ja muokata piirroksia, vuokaavioita ja logoja.				20181231 09:50:43
 scp2	source\draw\module_draw.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_DRAW_BIN				0	fi	Ohjelmamoduuli				20181231 09:50:43
@@ -2129,10 +2129,10 @@ scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	Ln
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_AR_SA				0	fi	Asentaa arabian tuen %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION -ohjelmistoon				20181231 09:50:43
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_CA				0	fi	katalaani				20181231 09:50:43
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_CA				0	fi	Asentaa katalaanin tuen %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION -ohjelmistoon				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_CA_XR				0	fi	Catalan (Valencia RACV)				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_CA_XR				0	fi	Installs Catalan (Valencia RACV) support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_CA_XV				0	fi	Catalan (Valencia AVL)				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_CA_XV				0	fi	Installs Catalan (Valencia AVL) support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_CA_XR				0	fi	Katalaani (Valencia RACV)				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_CA_XR				0	fi	Asentaa Katalonian (Valencia RACV) tuen %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION -ohjelmistoon				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_CA_XV				0	fi	Katalaani (Valencia AVL)				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_CA_XV				0	fi	Asentaa Katalonian (Valencia AVL) tuen %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION -ohjelmistoon				20181231 09:50:43
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_DA				0	fi	tanska				20181231 09:50:43
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_DA				0	fi	Asentaa tanskan tuen %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION -ohjelmistoon				20181231 09:50:43
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_FI				0	fi	suomi				20181231 09:50:43
@@ -2227,8 +2227,8 @@ scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	Ln
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_DZ				0	fi	Asentaa dzongkhan tuen %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION -ohjelmistoon				20181231 09:50:43
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_KA				0	fi	georgia				20181231 09:50:43
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_KA				0	fi	Asentaa georgian tuen %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION -ohjelmistoon				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_KAB				0	fi	Kabyle				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_KAB				0	fi	Installs Kabyle support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_KAB				0	fi	Kabyyli				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_KAB				0	fi	Asentaa kabyylin tuen %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION -ohjelmistoon				20181231 09:50:43
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_EO				0	fi	esperanto				20181231 09:50:43
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_EO				0	fi	Asentaa esperanton tuen %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION -ohjelmistoon				20181231 09:50:43
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_GU				0	fi	gudžarati				20181231 09:50:43
@@ -2265,14 +2265,14 @@ scp2	source\ooo\module_headless.ulf	0	Ln
 scp2	source\ooo\module_headless.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_HEADLESS				0	fi	Komponentti %PRODUCTNAMEn käyttämiseksi ilman näyttöä				20181231 09:50:43
 scp2	source\ooo\folderitem_ooo.ulf	0	LngText	STR_FI_NAME_FROMTEMPLATE				0	fi	Mallista				20181231 09:50:43
 scp2	source\ooo\folderitem_ooo.ulf	0	LngText	STR_FI_NAME_OPENDOCUMENT				0	fi	Avaa asiakirja				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\folderitem_ooo.ulf	0	LngText	STR_FI_TOOLTIP_SOFFICE				0	fi	Avoimen ODF-asiakirjastandardin kanssa yhteensopiva toimisto-ohjelmisto. Oraclen tukema.				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\folderitem_ooo.ulf	0	LngText	STR_FI_TOOLTIP_SOFFICE				0	fi	Avoimen ODF-asiakirjastandardin kanssa yhteensopiva toimisto-ohjelmisto. Tuki: The Apache Software Foundation.				20181231 09:50:43
 scp2	source\ooo\registryitem_ooo.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_NEW				0	fi	&Uusi				20181231 09:50:43
 scp2	source\ooo\registryitem_ooo.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_INSTALL				0	fi	&Asenna				20181231 09:50:43
 scp2	source\ooo\registryitem_ooo.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO60_CONFIGFILE				0	fi	OpenOffice.org 1.1 -kokoonpanotiedosto				20181231 09:50:43
 scp2	source\ooo\registryitem_ooo.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO50_TEMPLATE_OOO				0	fi	StarOffice 5.0 -malli				20181231 09:50:43
 scp2	source\ooo\registryitem_ooo.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_APPCAPABILITY_DESCRIPTION_OOO				0	fi	toimisto-ohjelmisto, joka perustuu Apache OpenOffice -projektiin				20181231 09:50:43
 scp2	source\gnome\module_gnome.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GNOME				0	fi	GNOME-integrointi				20181231 09:50:43
-scp2	source\gnome\module_gnome.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GNOME				0	fi	System integration of %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION into GNOME Desktop Environment.				20181231 09:50:43
+scp2	source\gnome\module_gnome.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GNOME				0	fi	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION järjestelmän integrointi GNOME työpöytäympäristöön.				20181231 09:50:43
 scp2	source\activex\module_activex.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ACTIVEXCONTROL				0	fi	ActiveX-ohjausobjekti				20181231 09:50:43
 scp2	source\activex\module_activex.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ACTIVEXCONTROL				0	fi	Ohjelmakomponentti, jonka avulla Microsoft Internet Explorer kykenee näyttämään %PRODUCTNAME -asiakirjoja.				20181231 09:50:43
 scp2	source\python\module_python.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_PYTHON				0	fi	Python-UNO-silta				20181231 09:50:43
@@ -2431,8 +2431,8 @@ svx	inc\globlmn_tmpl.hrc	0	menuitem	ITEM
 svx	inc\globlmn_tmpl.hrc	0	menuitem	ITEM_DATASOURCE_ADMINISTRATION	SID_DATASOURCE_ADMINISTRATION			0	fi	Tieto~lähteet...				20181231 09:50:43
 svx	inc\globlmn_tmpl.hrc	0	#define	ITEM_VIEW_DATA_SOURCE_BROWSER				0	fi	Tieto~lähteet				20181231 09:50:43
 svx	inc\globlmn_tmpl.hrc	0	#define	ITEM_VIEW_OFFICEBAR				0	fi	~Office-rivi				20181231 09:50:43
-svx	inc\globlmn_tmpl.hrc	0	menuitem	ITEM_TRANSLITERATE_MENU.SID_MN_SUB_TRANSLITERATE	SID_TRANSLITERATE_SENTENCE_CASE			0	fi	Ensimmäinen sana suurella alkukirjaimella				20181231 09:50:43
-svx	inc\globlmn_tmpl.hrc	0	menuitem	ITEM_TRANSLITERATE_MENU.SID_MN_SUB_TRANSLITERATE	SID_TRANSLITERATE_LOWER			0	fi	pienet kirjaimet				20181231 09:50:43
+svx	inc\globlmn_tmpl.hrc	0	menuitem	ITEM_TRANSLITERATE_MENU.SID_MN_SUB_TRANSLITERATE	SID_TRANSLITERATE_SENTENCE_CASE			0	fi	~Ensimmäinen sana suurella alkukirjaimella				20181231 09:50:43
+svx	inc\globlmn_tmpl.hrc	0	menuitem	ITEM_TRANSLITERATE_MENU.SID_MN_SUB_TRANSLITERATE	SID_TRANSLITERATE_LOWER			0	fi	~pienet kirjaimet				20181231 09:50:43
 svx	inc\globlmn_tmpl.hrc	0	menuitem	ITEM_TRANSLITERATE_MENU.SID_MN_SUB_TRANSLITERATE	SID_TRANSLITERATE_UPPER			0	fi	SUURET KIRJAIMET				20181231 09:50:43
 svx	inc\globlmn_tmpl.hrc	0	menuitem	ITEM_TRANSLITERATE_MENU.SID_MN_SUB_TRANSLITERATE	SID_TRANSLITERATE_TITLE_CASE			0	fi	Kaikki Sanat Suurella Alkukirjaimella				20181231 09:50:43
 svx	inc\globlmn_tmpl.hrc	0	menuitem	ITEM_TRANSLITERATE_MENU.SID_MN_SUB_TRANSLITERATE	SID_TRANSLITERATE_TOGGLE_CASE			0	fi	vAIHDA kIRJAINKOKOA				20181231 09:50:43
@@ -2503,9 +2503,9 @@ svx	source\tbxctrls\extrusioncontrols.sr
 svx	source\tbxctrls\extrusioncontrols.src	0	string	RID_SVXSTR_DEPTH_2				0	fi	~2,5 cm				20181231 09:50:43
 svx	source\tbxctrls\extrusioncontrols.src	0	string	RID_SVXSTR_DEPTH_3				0	fi	~5 cm				20181231 09:50:43
 svx	source\tbxctrls\extrusioncontrols.src	0	string	RID_SVXSTR_DEPTH_4				0	fi	10 ~cm				20181231 09:50:43
-svx	source\tbxctrls\extrusioncontrols.src	0	string	RID_SVXSTR_DEPTH_0_INCH				0	fi	0 ~tuumaa				20181231 09:50:43
+svx	source\tbxctrls\extrusioncontrols.src	0	string	RID_SVXSTR_DEPTH_0_INCH				0	fi	0 tuumaa				20181231 09:50:43
 svx	source\tbxctrls\extrusioncontrols.src	0	string	RID_SVXSTR_DEPTH_1_INCH				0	fi	0,~5 tuumaa				20181231 09:50:43
-svx	source\tbxctrls\extrusioncontrols.src	0	string	RID_SVXSTR_DEPTH_2_INCH				0	fi	1 tuuma				20181231 09:50:43
+svx	source\tbxctrls\extrusioncontrols.src	0	string	RID_SVXSTR_DEPTH_2_INCH				0	fi	~1 tuuma				20181231 09:50:43
 svx	source\tbxctrls\extrusioncontrols.src	0	string	RID_SVXSTR_DEPTH_3_INCH				0	fi	~2 tuumaa				20181231 09:50:43
 svx	source\tbxctrls\extrusioncontrols.src	0	string	RID_SVXSTR_DEPTH_4_INCH				0	fi	~4 tuumaa				20181231 09:50:43
 svx	source\tbxctrls\tbunosearchcontrollers.src	0	string	RID_SVXSTR_FINDBAR_FIND				0	fi	Etsi				20181231 09:50:43
@@ -2539,8 +2539,8 @@ svx	source\tbxctrls\fontworkgallery.src
 svx	source\tbxctrls\fontworkgallery.src	0	string	RID_SVXFLOAT_FONTWORK_ALIGNMENT	STR_ALIGN_LEFT			0	fi	Tasaa ~vasemmalle				20181231 09:50:43
 svx	source\tbxctrls\fontworkgallery.src	0	string	RID_SVXFLOAT_FONTWORK_ALIGNMENT	STR_ALIGN_CENTER			0	fi	~Keskitä				20181231 09:50:43
 svx	source\tbxctrls\fontworkgallery.src	0	string	RID_SVXFLOAT_FONTWORK_ALIGNMENT	STR_ALIGN_RIGHT			0	fi	Tasaa ~oikealle				20181231 09:50:43
-svx	source\tbxctrls\fontworkgallery.src	0	string	RID_SVXFLOAT_FONTWORK_ALIGNMENT	STR_ALIGN_WORD			0	fi	Tasaa reunoista				20181231 09:50:43
-svx	source\tbxctrls\fontworkgallery.src	0	string	RID_SVXFLOAT_FONTWORK_ALIGNMENT	STR_ALIGN_STRETCH			0	fi	Tasaa venyttäen				20181231 09:50:43
+svx	source\tbxctrls\fontworkgallery.src	0	string	RID_SVXFLOAT_FONTWORK_ALIGNMENT	STR_ALIGN_WORD			0	fi	~Tasaa reunoista				20181231 09:50:43
+svx	source\tbxctrls\fontworkgallery.src	0	string	RID_SVXFLOAT_FONTWORK_ALIGNMENT	STR_ALIGN_STRETCH			0	fi	~Tasaa venyttäen				20181231 09:50:43
 svx	source\tbxctrls\fontworkgallery.src	0	dockingwindow	RID_SVXFLOAT_FONTWORK_ALIGNMENT				0	fi	Fonttipaja: tasaus				20181231 09:50:43
 svx	source\tbxctrls\fontworkgallery.src	0	string	RID_SVXFLOAT_FONTWORK_CHARSPACING	STR_CHARS_SPACING_VERY_TIGHT			0	fi	~Hyvin tiheä				20181231 09:50:43
 svx	source\tbxctrls\fontworkgallery.src	0	string	RID_SVXFLOAT_FONTWORK_CHARSPACING	STR_CHARS_SPACING_TIGHT			0	fi	~Tiheä				20181231 09:50:43
@@ -2682,7 +2682,7 @@ svx	source\dialog\docrecovery.src	0	fixe
 svx	source\dialog\docrecovery.src	0	fixedtext	RID_SVX_MDLG_DOCRECOVERY_PROGR	FT_SAVEPROGR_HINT			0	fi	Asiakirjat tallennetaan.				20181231 09:50:43
 svx	source\dialog\docrecovery.src	0	fixedtext	RID_SVX_MDLG_DOCRECOVERY_PROGR	FT_SAVEPROGR_PROGR			0	fi	Tallentamisen eteneminen: 				20181231 09:50:43
 svx	source\dialog\docrecovery.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_DOCRECOVERY_RECOVER	FT_RECOV_TITLE			0	fi	%PRODUCTNAME -asiakirjojen palautus				20181231 09:50:43
-svx	source\dialog\docrecovery.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_DOCRECOVERY_RECOVER	FT_RECOV_DESCR			0	fi	Press 'Start Recovery' to start the recovery process of the documents listed below.\n\nThe 'Status' column shows whether the document can be recovered.				20181231 09:50:43
+svx	source\dialog\docrecovery.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_DOCRECOVERY_RECOVER	FT_RECOV_DESCR			0	fi	Paina 'Aloita palautus' aloittaaksesi alla lueteltujen asiakirjojen palautuksen.\n\n'Tila'-sarake näyttää saatiinko asiakirja palautettua.				20181231 09:50:43
 svx	source\dialog\docrecovery.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_DOCRECOVERY_RECOVER	FT_RECOV_PROGR			0	fi	Palautetaan asiakirjaa:				20181231 09:50:43
 svx	source\dialog\docrecovery.src	0	fixedtext	RID_SVXPAGE_DOCRECOVERY_RECOVER	FT_RECOV_FILELIST			0	fi	Palautettujen asiakirjojen tila:				20181231 09:50:43
 svx	source\dialog\docrecovery.src	0	string	RID_SVXPAGE_DOCRECOVERY_RECOVER	STR_HEADERBAR			0	fi	Asiakirjan Nimi\tTila				20181231 09:50:43
@@ -3255,14 +3255,14 @@ svx	source\dialog\sdstring.src	0	string
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND9				0	fi	Ympyrä				20181231 09:50:43
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND10				0	fi	Neliö				20181231 09:50:43
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND11				0	fi	Nuoli				20181231 09:50:43
-svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND12				0	fi	Short line Arrow				20181231 09:50:43
-svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND13				0	fi	Triangle unfilled				20181231 09:50:43
-svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND14				0	fi	Diamond unfilled				20181231 09:50:43
-svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND15				0	fi	Diamond				20181231 09:50:43
-svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND16				0	fi	Circle unfilled				20181231 09:50:43
-svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND17				0	fi	Square 45 unfilled				20181231 09:50:43
-svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND18				0	fi	Square unfilled				20181231 09:50:43
-svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND19				0	fi	Half Circle unfilled				20181231 09:50:43
+svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND12				0	fi	Lyhytvartinen nuoli				20181231 09:50:43
+svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND13				0	fi	Avoin kolmio				20181231 09:50:43
+svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND14				0	fi	Avoin vinoneliö				20181231 09:50:43
+svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND15				0	fi	Ruutu				20181231 09:50:43
+svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND16				0	fi	Avoin ympyrä				20181231 09:50:43
+svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND17				0	fi	45 % täytetty neliö				20181231 09:50:43
+svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND18				0	fi	Avoin neliö				20181231 09:50:43
+svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_LEND19				0	fi	50 % täytetty ympyrä				20181231 09:50:43
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	string	RID_SVXSTR_TRASNGR0				0	fi	Läpinäkyvyys				20181231 09:50:43
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	itemlist	RID_SVXSTR_FIELDUNIT_TABLE	1			0	fi	Millimetri				20181231 09:50:43
 svx	source\dialog\sdstring.src	0	itemlist	RID_SVXSTR_FIELDUNIT_TABLE	2			0	fi	Senttimetri				20181231 09:50:43
@@ -3524,7 +3524,7 @@ svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID
 svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID_SVXERRCTX	ERRCTX_SVX_BACKGROUND&ERRCODE_RES_MASK			0	fi	$(ERR) asetettaessa taustamääritettä.				20181231 09:50:43
 svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID_SVXERRCTX	ERRCTX_SVX_IMPORT_GRAPHIC&ERRCODE_RES_MASK			0	fi	$(ERR) ladattaessa kuvia.				20181231 09:50:43
 svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID_SVXERRCODE	ERRCODE_SVX_LINGU_THESAURUSNOTEXISTS&ERRCODE_RES_MASK			0	fi	Nykyiselle kielelle ei ole käytettävissä synonyymisanakirjaa.\nTarkista asennetut osat ja asenna kaivattu kieli.				20181231 09:50:43
-svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID_SVXERRCODE	ERRCODE_SVX_LINGU_LANGUAGENOTEXISTS&ERRCODE_RES_MASK			0	fi	$(ARG1) is not supported by the spellcheck function or is not presently active.\nPlease check your installation and, if necessary, install the required language module\nor activate it under 'Tools - Options - Language Settings - Writing Aids'.				20181231 09:50:43
+svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID_SVXERRCODE	ERRCODE_SVX_LINGU_LANGUAGENOTEXISTS&ERRCODE_RES_MASK			0	fi	$(ARG1) ei tue oikeinkirjoituksen tarkistusta tai se ei ole käytössä.\nTarkista asennetut osat ja tarvittaessa asenna kielipaketti.\ntai aktivoi se valikosta 'Työkalut - Asetukset - Kieliasetukset - Kirjoituksen aputyökalut'.				20181231 09:50:43
 svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID_SVXERRCODE	ERRCODE_SVX_LINGU_LINGUNOTEXISTS&ERRCODE_RES_MASK			0	fi	Oikoluku ei ole käytettävissä.				20181231 09:50:43
 svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID_SVXERRCODE	ERRCODE_SVX_LINGU_HYPHENNOTEXISTS&ERRCODE_RES_MASK			0	fi	Tavutusta ei ole käytettävissä.				20181231 09:50:43
 svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID_SVXERRCODE	ERRCODE_SVX_LINGU_DICT_NOTREADABLE&ERRCODE_RES_MASK			0	fi	Mukautettua sanastoa $(ARG1) ei voida lukea.				20181231 09:50:43
@@ -4710,7 +4710,7 @@ svx	source\fmcomp\gridctrl.src	0	menuite
 svx	source\fmcomp\gridctrl.src	0	menuitem	RID_SVXMNU_COLS	SID_FM_INSERTCOL	HID_FM_INSERTCOL		0	fi	~Lisää sarake				20181231 09:50:43
 svx	source\fmcomp\gridctrl.src	0	menuitem	RID_SVXMNU_COLS	SID_FM_CHANGECOL	HID_FM_CHANGECOL		0	fi	Korvaa ~kohteella				20181231 09:50:43
 svx	source\fmcomp\gridctrl.src	0	menuitem	RID_SVXMNU_COLS	SID_FM_DELETECOL	HID_FM_DELETECOL		0	fi	Poista sarake				20181231 09:50:43
-svx	source\fmcomp\gridctrl.src	0	menuitem	RID_SVXMNU_COLS	SID_FM_HIDECOL	HID_FM_HIDECOL		0	fi	Piilota sarake				20181231 09:50:43
+svx	source\fmcomp\gridctrl.src	0	menuitem	RID_SVXMNU_COLS	SID_FM_HIDECOL	HID_FM_HIDECOL		0	fi	~Piilota sarake				20181231 09:50:43
 svx	source\fmcomp\gridctrl.src	0	menuitem	RID_SVXMNU_COLS.SID_FM_SHOWCOLS	SID_FM_SHOWCOLS_MORE	HID_FM_SHOWCOLS_MORE		0	fi	~Enemmän...				20181231 09:50:43
 svx	source\fmcomp\gridctrl.src	0	menuitem	RID_SVXMNU_COLS.SID_FM_SHOWCOLS	SID_FM_SHOWALLCOLS	HID_FM_SHOWALLCOLS		0	fi	~Kaikki				20181231 09:50:43
 svx	source\fmcomp\gridctrl.src	0	menuitem	RID_SVXMNU_COLS	SID_FM_SHOWCOLS	HID_FM_SHOWCOLS		0	fi	~Näytä sarakkeet				20181231 09:50:43
@@ -4750,7 +4750,7 @@ svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPane
 svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	string	RID_SIDEBAR_AREA_PANEL	STR_HELP_COLOR			0	fi	Valitse käytettävä väri.				20181231 09:50:43
 svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	string	RID_SIDEBAR_AREA_PANEL	STR_HELP_TYPE			0	fi	Valitse käytettävä täytetyyppi.				20181231 09:50:43
 svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	string	RID_SIDEBAR_AREA_PANEL	STR_HELP_ATTR			0	fi	Valitse käytettävä tehoste.				20181231 09:50:43
-svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	listbox	RID_SIDEBAR_AREA_PANEL	LB_TRGR_TYPES	HID_PPROPERTYPANEL_AREA_LB_TRGR_TYPES		0	fi	-		Select the type of transparency to apply.		20181231 09:50:43
+svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	listbox	RID_SIDEBAR_AREA_PANEL	LB_TRGR_TYPES	HID_PPROPERTYPANEL_AREA_LB_TRGR_TYPES		0	fi	-		Valitse käytettävä läpinäkyvyyden tyyppi.		20181231 09:50:43
 svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	stringlist	RID_SIDEBAR_AREA_PANEL.LB_TRGR_TYPES	1			0	fi	ei mitään				20181231 09:50:43
 svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	stringlist	RID_SIDEBAR_AREA_PANEL.LB_TRGR_TYPES	2			0	fi	tasainen				20181231 09:50:43
 svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	stringlist	RID_SIDEBAR_AREA_PANEL.LB_TRGR_TYPES	3			0	fi	lineaarinen				20181231 09:50:43
@@ -4759,21 +4759,21 @@ svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPane
 svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	stringlist	RID_SIDEBAR_AREA_PANEL.LB_TRGR_TYPES	6			0	fi	soikiomainen				20181231 09:50:43
 svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	stringlist	RID_SIDEBAR_AREA_PANEL.LB_TRGR_TYPES	7			0	fi	neliöllinen				20181231 09:50:43
 svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	stringlist	RID_SIDEBAR_AREA_PANEL.LB_TRGR_TYPES	8			0	fi	suorakulmainen				20181231 09:50:43
-svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	metricfield	RID_SIDEBAR_AREA_PANEL	MTR_TRANSPARENT	HID_PPROPERTYPANEL_AREA_MTR_TRANSPARENT		0	fi	-		Specify 0 % for fully opaque through 100 % for fully transparent.		20181231 09:50:43
+svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	metricfield	RID_SIDEBAR_AREA_PANEL	MTR_TRANSPARENT	HID_PPROPERTYPANEL_AREA_MTR_TRANSPARENT		0	fi	-		Määritä 0 % täysin peittävälle ja 100 % täysin läpinäkyvälle.		20181231 09:50:43
 svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	string	RID_SIDEBAR_AREA_PANEL	STR_HELP_GRADIENT			0	fi	Määritä liukuvärjäyksen läpinäkyvyysskaala.				20181231 09:50:43
 svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	control	RID_SIDEBAR_AREA_PANEL		HID_PROPERTYPANEL_AREA_SECTION		0	fi	Alue				20181231 09:50:43
 svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	fixedtext	RID_POPUPPANEL_AREAPAGE_TRGR	FT_TRGR_CENTER_X			0	fi	Keskitä ~X:				20181231 09:50:43
-svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	metricfield	RID_POPUPPANEL_AREAPAGE_TRGR	MTR_TRGR_CENTER_X	HID_PPROPERTYPANEL_AREA_MTR_TRGR_CENTER_X		0	fi	-		Specify the horizontal offset percentage from the center for the gradient shading style. 50 % is the horizontal center.		20181231 09:50:43
+svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	metricfield	RID_POPUPPANEL_AREAPAGE_TRGR	MTR_TRGR_CENTER_X	HID_PPROPERTYPANEL_AREA_MTR_TRGR_CENTER_X		0	fi	-		Määritä vaakapoikkeama prosentteina liukuvärjäystyylin keskikohdasta. Keskikohta on 50 %.		20181231 09:50:43
 svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	fixedtext	RID_POPUPPANEL_AREAPAGE_TRGR	FT_TRGR_CENTER_Y			0	fi	Keskitä ~Y:				20181231 09:50:43
-svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	metricfield	RID_POPUPPANEL_AREAPAGE_TRGR	MTR_TRGR_CENTER_Y	HID_PPROPERTYPANEL_AREA_MTR_TRGR_CENTER_Y		0	fi	-		Specify the vertical offset percentage from the center for the gradient shading style.  50 % is the vertical center.		20181231 09:50:43
+svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	metricfield	RID_POPUPPANEL_AREAPAGE_TRGR	MTR_TRGR_CENTER_Y	HID_PPROPERTYPANEL_AREA_MTR_TRGR_CENTER_Y		0	fi	-		Määritä pystypoikkeama prosentteina liukuvärjäystyylin keskikohdasta. Keskikohta on 50 %.		20181231 09:50:43
 svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	fixedtext	RID_POPUPPANEL_AREAPAGE_TRGR	FT_TRGR_ANGLE			0	fi	~Kulma:				20181231 09:50:43
 svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	metricfield	RID_POPUPPANEL_AREAPAGE_TRGR	MTR_TRGR_ANGLE	HID_PPROPERTYPANEL_AREA_MTR_TRGR_ANGLE		0	fi	 astetta		Määritä liukuvärjäystyylin kiertokulma.		20181231 09:50:43
 svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	fixedtext	RID_POPUPPANEL_AREAPAGE_TRGR	FT_TRGR_START_VALUE			0	fi	~Aloitusarvo:				20181231 09:50:43
-svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	metricfield	RID_POPUPPANEL_AREAPAGE_TRGR	MTR_TRGR_START_VALUE	HID_PPROPERTYPANEL_AREA_MTR_TRGR_SVALUE		0	fi	-		Enter a transparency value for the beginning point of the gradient, where 0 % is fully opaque and 100 % is fully transparent.		20181231 09:50:43
+svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	metricfield	RID_POPUPPANEL_AREAPAGE_TRGR	MTR_TRGR_START_VALUE	HID_PPROPERTYPANEL_AREA_MTR_TRGR_SVALUE		0	fi	-		Syötä liukuvärjäyksen alkukohdan läpinäkyvyysarvo, jossa 0 % on täysin peittävä ja 100 % täysin läpinäkyvä.		20181231 09:50:43
 svx	source\sidebar\area\AreaPropertyPanel.src	0	fixedtext	RID_POPUPPANEL_AREAPAGE_TRGR	FT_TRGR_END_VALUE			0	fi	~Lopetusarvo:				20181231 09:50:43

[... 3004 lines stripped ...]


Mime
View raw message