openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From git-site-r...@apache.org
Subject [openoffice-org] branch asf-staging updated: git-site-role commit from build_staging.sh
Date Mon, 25 Jan 2021 16:57:52 GMT
This is an automated email from the ASF dual-hosted git repository.

git-site-role pushed a commit to branch asf-staging
in repository https://gitbox.apache.org/repos/asf/openoffice-org.git


The following commit(s) were added to refs/heads/asf-staging by this push:
   new 8e15a82 git-site-role commit from build_staging.sh
8e15a82 is described below

commit 8e15a82a55301cbd9fffd54fd8309fb37408bf99
Author: jenkins <builds@apache.org>
AuthorDate: Mon Jan 25 16:57:47 2021 +0000

  git-site-role commit from build_staging.sh
---
 content/feed.xml       | 4 ++--
 content/nl/product/suite.html | 10 +++++-----
 2 files changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/content/feed.xml b/content/feed.xml
index d083f07..1a465c7 100644
--- a/content/feed.xml
+++ b/content/feed.xml
@@ -6,8 +6,8 @@
   <atom:link href="http://localhost:8820/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"
/>
   <description>OpenOffice.org Feed</description>
   <language>en-us</language>
-  <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 16:06:08 +0000</pubDate>
-  <lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2021 16:06:08 +0000</lastBuildDate>
+  <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 16:56:14 +0000</pubDate>
+  <lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2021 16:56:14 +0000</lastBuildDate>
   
 
  </channel> 
diff --git a/content/nl/product/suite.html b/content/nl/product/suite.html
index b58569a..3b6d6a4 100644
--- a/content/nl/product/suite.html
+++ b/content/nl/product/suite.html
@@ -36,19 +36,19 @@
 </li>
 <li>u kunt met &ldquo;Bestand &gt; Openen&rdquo; elk document van Apache
OpenOffice, ongeacht de herkomst, openen met de juiste toepassing.</li>
 <li>
-<p>Alle pakketten delen een gemeenschappelijk spellingscontrole, etc.; en als u een
&ldquo;Optie&rdquo; wijzigt in één pakket, dan is het in alle pakketten gewijzigd.</p>
+<p>Alle programma&rsquo;s delen een gemeenschappelijke spellingscontrole, etc.,
en als u een &ldquo;Optie&rdquo; wijzigt in één programma, dan is het in alle programma&rsquo;s
gewijzigd.</p>
 </li>
 <li>
-<p>Informatie kan eenvoudig overgedragen worden tussen alle pakketten.</p>
+<p>Informatie kan eenvoudig overgedragen worden tussen alle programma&rsquo;s.</p>
 </li>
 <li>
-<p>Alle onderdelen slaan op in OpenDocument-formaat, de nieuwe internationale standaard
voor kantoordocumenten. Dit op XML gebaseerde formaat zorgt voor een substantiële besparing
van schijfruimte in vergelijking met de normale indelingen van concurrenten. Dat betekent
ook dat u toegang heeft tot uw gegevens vanuit elk softwarepakket met ondersteuning voor de
indeing OpenDocument.</p>
+<p>Alle onderdelen slaan op in de indeling OpenDocument, de nieuwe internationale standaard
voor kantoordocumenten. Dit op XML gebaseerde formaat zorgt voor een substantiële besparing
van schijfruimte in vergelijking met de normale indelingen van concurrenten. Dat betekent
ook dat u toegang heeft tot uw gegevens vanuit elk softwarepakket met ondersteuning voor de
indeling OpenDocument.</p>
 </li>
 <li>
-<p>Alle pakketten worden in één keer geïnstalleerd, op de installatiewijze die u
gewend bent op uw computer.</p>
+<p>Alle programma&rsquo;s worden in één keer geïnstalleerd, op de installatiewijze
die u gewend bent op uw computer.</p>
 </li>
 <li>
-<p>Alle pakketten worden uitgegeven met hetzelfde open licentie model - er zijn geen
verborgen kosten, nu niet en in de toekomst niet.</p>
+<p>Alle programma&rsquo;s worden uitgegeven met hetzelfde open licentie model -
er zijn geen verborgen kosten, nu niet en in de toekomst niet.</p>
 </li>
 </ul>
 <p>Alles wat u nodig heeft in één kantoorpakket - <a href="/download/" title="Download
Apache OpenOffice">verkrijg het vandaag</a>!</p>


Mime
View raw message