openoffice-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Arthur Buijs <art...@artietee.nl>
Subject AW: Fw: opmerking/storing/error open office
Date Thu, 17 Oct 2013 21:05:55 GMT
Andrea,

thank you!

I just found this information:

http://wiki.openoffice.org/wiki/Extensions/Extensions_and_Apache_OpenOffice_4.0

Regards, Arthur
 
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
> Afzender:Andrea Pescetti <pescetti@apache.org>
> Verstuurd: Donderdag 17 Oktober 2013 22:33
> Aan: dev@openoffice.apache.org
> Cc: kcornelis@mail.com
> Onderwerp: Re: Fw: opmerking/storing/error open office
> 
> Dear Kylie,
> you mention PDF import in the message below. If you are looking for PDF 
> import for OpenOffice 4, use
> http://extensions.openoffice.org/en/node/17351
> Regards,
>    Andrea.
> 
> On 16/10/2013 kcornelis@mail.com wrote:
> > Dutch
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: Kylie
> > Sent: 10/09/13 12:09 AM
> > To: simonbr@apache.org
> > Subject: opmerking/storing/error open office
> >
> > Beste heer,
> >
> > De nieuwste versie van open office opent niet Oracle PDF Import Extension, alsmaar
hoe vaak ik dit ook probeer krijg ik een error steeds maar weer, maar als ik de oudere versie
van open office installeer dan pakt die het wel. kunt u naar deze storing kijken of doorgeven
aan de desbetreffende? Dank u.
> > Met vriendelijke groet,
> > kylie
> >
> 
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@openoffice.apache.org
> For additional commands, e-mail: dev-help@openoffice.apache.org
> 
> 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe@openoffice.apache.org
For additional commands, e-mail: dev-help@openoffice.apache.org


Mime
View raw message