openoffice-l10n mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Bartosz Kozanecki <bar...@op.pl>
Subject Re: [SPAM] Re: Translation to polish
Date Wed, 10 Oct 2012 13:06:26 GMT
w sumie do ciebie jesszcze nie wyslalem, probowalem do Jurgena to 
wyslac.. a zajmuje to spakowane w tar.bz2 800kb.

Pozdrawiam,

Bartosz Kozanecki

W dniu 10.10.2012 14:55, "Przemek Łęgowski @ WP" pisze:
> try informatyk@ekto.com.pl how much mb does it take?
>
> W dniu 2012-10-10 13:42, Bartosz Kozanecki pisze:
>> Hi,
>> I just tried to send you part of translation that I did up to now, 
>> but the file is to big to send for the ooo-L10n@incubator 
>> .apache.org. Can you give me address where is posibility to send 
>> bigger mails.
>>
>


Mime
View raw message