openoffice-l10n mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Andrea Pescetti <pesce...@apache.org>
Subject Re: Translating oo v. 3.4 to danish
Date Sat, 13 Oct 2012 15:08:59 GMT
Forwarding the answer below. The original poster (John Holm) was not 
subscribed to this list.
To list members: please use "Reply All" if you want John Holm to read 
your answers.
To John Holm: please consider subscribing the mailing list (send an 
empty e-mail to ooo-l10n-subscribe@incubator.apache.org and respond to 
the confirmation request you will receive) if you don't want to miss 
answers.
Regards,
   Andrea.

On 12/10/2012 12:35, jan iversen wrote:
> Hej
>
> Vi er 98% færdige med oversættelsen, men der mangler nogen som kan
> kontrollere det hele, specielt at der er anvendt det samme ordvalg over det
> hele.
>
> Jeg har lavet oversættelsen af 3.4.1 ændringerne, men som du sikkert ved,
> bliver man sommetider lidt hjernedød af at oversætte time efter time, så
> derfor er det vigtigt at mit arbejde kontrolleres.
>
> Er det noget du har lyst til/tid til ?
>
> Hvis ja, kan jeg sende dig filerne med det samme, du skal også installere
> et redigerings program "poedit" (www.poedit.net).
>
> Når først oversættelsen er kontrolleret, bliver der bygget en testversion
> hvor vi kan teste oversættelsen og så er der endelig en dansk version.
>
> mvh
> Jan I.
>
> On 12 October 2012 11:57, John Holm<holm@lolland.dk>  wrote:
>
>> Im a danish librarian who believes in the open source movement and
>> therefore wants to help translating it to danish!
>>
>> Im pretty good at english, and danish of course.. (o:  I teach OO for
>> elderly people, and therefore I know the OO suite!
>>
>> Link to my LinkedIN profile:
>> http://www.linkedin.com/in/johnrudolf
>> - Partly in danish/partly in English
>>
>> Regards
>> John Rask
>>
>>
>>
>>
>>
>
>

Mime
View raw message