openoffice-l10n mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Andrea Pescetti <pesce...@apache.org>
Subject Re: Translation to Danish
Date Sat, 13 Oct 2012 16:23:10 GMT
Forwarding the answers below (maybe Jan put Svend in BCC on his second 
attempt, but I can't verify this). The original poster (Svend Lings) was 
not subscribed to this list.
To list members: please use "Reply All" if you want Svend Lings to read 
your answers.
To Svend Lings: please consider subscribing the mailing list (send an 
empty e-mail to ooo-l10n-subscribe@incubator.apache.org and respond to 
the confirmation request you will receive) if you don't want to miss 
answers.
Regards,
   Andrea.

On 13/10/2012 16:28, jan iversen wrote:
> Hi
>
> I just learned that our mailing list might have "lost" this mail so I am
> resending it.
>
> have a nice weekend
> ------------------
>
> 2012/10/11 jan iversen<jancasacondor@gmail.com>
>
>> Hej
>>
>> det vil være en stor hjælp, hvis du kan kontrollere oversættelsen. Jeg er
>> specielt bange for at nogle ord er oversat forskelligt (f.x. cancel =
>> afbryd eller fortryd).
>>
>> Jeg mangler kun hjælpedelen, resten er færdigt. Hjælpedelen bliver færdig
>> her i weekenden.
>>
>> Hvis du gider kontrollere og selvfølgelig korrigere oversættelsen vil det
>> virkelig højne kvaliteten. Hvis du samtidig gider laver en glose file med
>> standard ord som "cancel" og deres oversættelse, så vi har den til
>> fremtiden er det ekstra godt.
>>
>> Du skal bruge poedit (se følgende link: http://www.poedit.net/download.php)
>> for at kunne editere filerne let.
>>
>> jeg vedlægger alle filer (undtagen hjælp), prøv om du kan finde dig til
>> rette, så kan vi sammen få det ordnet og releaset.
>>
>> mvh
>> Jan I.
>>
>> Ps. Du kan også skrive direkte til mig på janCasaCondor@gmail.com
>>
>>
>>
>> On 11 October 2012 08:59, Svend Lings<sl@egeskovforlag.dk>  wrote:
>>
>>> I am willing to help you with translation into Danish. I am a medical
>>> doctor, ph.d., language-nerd, and have written five books in Danish.
>>>
>>> Svend Lings
>>> læge, forfatter, ph.d.
>>> Bøjdenvejen 30
>>> Egeskov
>>> DK-5772 Kværndrup
>>> Telefon 66 11 00 69
>>> Mobil 41 43 82 69
>>> <http://www.egeskovforlag.dk>
>>
>>
>>
>>
>> --
>> Jan Iversen
>> ________________________________________________
>> Tel. no. +34 622 87 66 19
>> jandorte.wordpress.com
>>
>>
>
>

Mime
View raw message