openoffice-l10n mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Przemek Łęgowski @ WP" <gency...@wp.pl>
Subject Re: Polish translation, almost done.
Date Fri, 19 Oct 2012 10:32:45 GMT
Prawdę mówiąc to nie wiem. Człowiek któremu wysłałem pliki do 
sprawdzenia nie odzywa się do mnie, a plików też raczej nie wysłał. 
Wyślę Ci wieczorem to co udało mi się do tej pory zrobić.

W dniu 2012-10-19 10:24, Bartosz Kozanecki pisze:
> Is there any help needed with Polish translation/checking??
>
> Pozdrawiam,
> Bartosz Kozanecki
>
> W dniu 2012-10-18 19:46, Przemko WP pisze:
>> how t
>
>
>


Mime
View raw message