openoffice-l10n mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Bartosz Kozanecki <bar...@op.pl>
Subject Re: Polish translation, almost done.
Date Fri, 19 Oct 2012 11:57:51 GMT
OK, czekam.

Pozdrawiam,
Bartosz Kozanecki

W dniu 2012-10-19 12:32, "Przemek Łęgowski @ WP" pisze:
> Prawdę mówiąc to nie wiem. Człowiek któremu wysłałem pliki do 
> sprawdzenia nie odzywa się do mnie, a plików też raczej nie wysłał. 
> Wyślę Ci wieczorem to co udało mi się do tej pory zrobić.
>
> W dniu 2012-10-19 10:24, Bartosz Kozanecki pisze:
>> Is there any help needed with Polish translation/checking??
>>
>> Pozdrawiam,
>> Bartosz Kozanecki
>>
>> W dniu 2012-10-18 19:46, Przemko WP pisze:
>>> how t
>>
>>
>>
>


Mime
View raw message