openoffice-l10n mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From jan iversen <jancasacon...@gmail.com>
Subject Re: Translation to Danish
Date Thu, 11 Oct 2012 10:48:23 GMT
Hej

det vil være en stor hjælp, hvis du kan kontrollere oversættelsen. Jeg er
specielt bange for at nogle ord er oversat forskelligt (f.x. cancel =
afbryd eller fortryd).

Jeg mangler kun hjælpedelen, resten er færdigt. Hjælpedelen bliver færdig
her i weekenden.

Hvis du gider kontrollere og selvfølgelig korrigere oversættelsen vil det
virkelig højne kvaliteten. Hvis du samtidig gider laver en glose file med
standard ord som "cancel" og deres oversættelse, så vi har den til
fremtiden er det ekstra godt.

Du skal bruge poedit (se følgende link: http://www.poedit.net/download.php)
for at kunne editere filerne let.

jeg vedlægger alle filer (undtagen hjælp), prøv om du kan finde dig til
rette, så kan vi sammen få det ordnet og releaset.

mvh
Jan I.

Ps. Du kan også skrive direkte til mig på janCasaCondor@gmail.com


On 11 October 2012 08:59, Svend Lings <sl@egeskovforlag.dk> wrote:

> I am willing to help you with translation into Danish. I am a medical
> doctor, ph.d., language-nerd, and have written five books in Danish.
>
> Svend Lings
> læge, forfatter, ph.d.
> Bøjdenvejen 30
> Egeskov
> DK-5772 Kværndrup
> Telefon 66 11 00 69
> Mobil 41 43 82 69
> <http://www.egeskovforlag.dk>
-- 
Jan Iversen
________________________________________________
Tel. no. +34 622 87 66 19
jandorte.wordpress.com

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message