openoffice-l10n mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From jan iversen <jancasacon...@gmail.com>
Subject Re: Translation to Danish
Date Sat, 13 Oct 2012 14:28:22 GMT
Hi

I just learned that our mailing list might have "lost" this mail so I am
resending it.

have a nice weekend
------------------

2012/10/11 jan iversen <jancasacondor@gmail.com>

> Hej
>
> det vil være en stor hjælp, hvis du kan kontrollere oversættelsen. Jeg er
> specielt bange for at nogle ord er oversat forskelligt (f.x. cancel =
> afbryd eller fortryd).
>
> Jeg mangler kun hjælpedelen, resten er færdigt. Hjælpedelen bliver færdig
> her i weekenden.
>
> Hvis du gider kontrollere og selvfølgelig korrigere oversættelsen vil det
> virkelig højne kvaliteten. Hvis du samtidig gider laver en glose file med
> standard ord som "cancel" og deres oversættelse, så vi har den til
> fremtiden er det ekstra godt.
>
> Du skal bruge poedit (se følgende link: http://www.poedit.net/download.php)
> for at kunne editere filerne let.
>
> jeg vedlægger alle filer (undtagen hjælp), prøv om du kan finde dig til
> rette, så kan vi sammen få det ordnet og releaset.
>
> mvh
> Jan I.
>
> Ps. Du kan også skrive direkte til mig på janCasaCondor@gmail.com
>
>
>
> On 11 October 2012 08:59, Svend Lings <sl@egeskovforlag.dk> wrote:
>
>> I am willing to help you with translation into Danish. I am a medical
>> doctor, ph.d., language-nerd, and have written five books in Danish.
>>
>> Svend Lings
>> læge, forfatter, ph.d.
>> Bøjdenvejen 30
>> Egeskov
>> DK-5772 Kværndrup
>> Telefon 66 11 00 69
>> Mobil 41 43 82 69
>> <http://www.egeskovforlag.dk>
>
>
>
>
> --
> Jan Iversen
> ________________________________________________
> Tel. no. +34 622 87 66 19
> jandorte.wordpress.com
>
>


-- 
Jan Iversen
________________________________________________
Tel. no. +34 622 87 66 19
jandorte.wordpress.com

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message