openoffice-l10n mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Bartosz Kozanecki <bar...@op.pl>
Subject Re: [SPAM] Polish translation
Date Wed, 05 Dec 2012 17:31:02 GMT
Cześć Macin,

Tłumaczenie jest już praktycznie skończone i obecnie pracujemy nad 
weryfikacją wątpliwych wyrażeń. Jeśli chcesz wspomóc naszą pracę, to 
zapraszam na pootle service i przejrzenie niepewnych wyrażeń oraz ich 
poprawienie. Wkrótce jak podejrzewam po wdrożeniu ostatniej wersji 
tłumaczenia do programu przyjdzie trzeba będzie przejrzeć jak wygląda 
tłumaczenie na "żywym" programie, więc ta czynność będzie wymagać 
większego nakładu pracy, i jeśli jesteś chętny do pomocy to poproszę cię 
o cierpliwość i wyczekiwanie informacji na subskrybowanym kanale mailowym.

Pozdrawiam,
Bartosz Kozanecki

W dniu 2012-12-05 12:55, Marcin Sawicz pisze:
> Hello,
>
> i would like to take a part of polish translation, I'm working with
> english-to-polish translation a lot with my everyday job, also working
> with some grammatical corrections.
>
> How should I proceed? Just download PO files from server and modify it?
>
> br,
> Marcin
>
>


Mime
View raw message